Reklam ve Medya

Tüketiciler ve Toplum ile İletişim

Günümüzün MENAT tüketicileri tüm dünyadaki daha bilgili müşteri olma eğiliminin bir parçasıdır.

Geleneksel reklamcılık ile dijital medya, kanallar ve cihazlar arasındaki karşılıklı etkileşimi çok iyi anlayarak, müşterilerimiz için bölgesel bilgilerimize ve araştırmaya dayanan yenilikçi, stratejik fikirleri hayata geçiriyoruz.

Her türlü marka temsilciliği ve aktivasyon hizmetleri vasıtası ile marka ortaklarımızın ve müşterilerimizin MENAT bölgesi içinde çeşitliliğe sahip, benzeşmeyen ama ilgili olan bir tüketici pazarına erişmesine yardımcı oluyoruz.

Başarımız yerel uzmanlık bilgisine, kültüre ve geleneğe saygı göstermeye, sosyal ortama karşı duyarlı olmaya ve müşterilerimizin müşteri tabanını oluşturan toplumlar ile kökleşmiş bağlantılara dayanmaktadır.

MENAT bölgesindeki müşterilere hizmet veren uluslararası şube ağı
30+

yıllık bölgesel Reklam & Medya deneyimi

Ödüllü ve geleceği düşünen pazarlama ve iletişim ağı

Tam Kapsamlı Marka Temsilciliği

Müşterilerimizin tüketiciler ile bağlantı kurması ve onlarda yankı uyandırması için geniş kapsamlı reklam ve pazarlama ajansımız Drive Dentsu bütüncül bir iletişim yaklaşımı sağlamaktadır.

Küresel markalar için geleneksel, dijital ve sosyal kanallarda özelleştirilmiş reklam ve medya hizmetleri sağlıyoruz.

Drive Dentsu’nun MENAT bölgesindeki ödüllü faaliyetleri stratejik planlama ve markalaştırmadan aktivasyon ve pazarlamaya kadar tam kapsamlı bir hizmet ile marka temsilini ve pazarlamayı içermektedir. Hizmet paketimiz tüm dünyada pek çok sektörde fikir oluşturmaktan gerçekleştirmeye kadar uzanır. 

Özelleştirilmiş

yaratıcı çözümler; müşterilerin kendi ticari hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor

Bölge çevresindeki

en iyi yaratıcı yeteneklere yatırım yapıyoruz

Küresel marka müşterilerimiz: Toyota, Lexus, Virgin Megastore, Del Monte, Etisalat, Moneygram ve Americana

Açık Hava Reklamcılığı ve Prodüksiyon

1981 yılında kurulmuş olan Suudi Arabistan’daki açık hava reklamcılığı şirketimiz medya planlaması, poster imalatı, açık hava alanlarının kullanımı ve bakımı, dijital baskı ve kampanya etkisi değerlendirmesi gibi hizmetler sağlamaktadır.

Suudi Arabistan’da açık hava reklamcılığı alanında öncü bir kuruluş olarak tanınıyoruz ve tüm büyük şehirlerdeki önde gelen reklam panolarını içeren bir ağımız var ve ayrıca iç mekân, açık hava ve taşıt üzerinde pazarlama amaçları ile imalat ve baskı için gereken her şeye sahibiz.

Ortaklarımızın, kendi şirketimizin ve diğer müşterilerin Suudi Arabistan’da etkili, hedef gözeten veya ulusal kampanyalar ile müşterilere ulaşmasına yardımcı oluyoruz.

180+

Suudi Arabistan'ın tamamında bulunan açık hava reklam alanı

Ufukta Görünenler

Giderek daha bağlantılı hale gelen dünyada tüm müşterilerimizin reklam, medya ve etkinlik ihtiyaçlarına destek olmak için çalışıyoruz.

İnsanların kesişimi, teknoloji, kültür ve marka konusundaki dinmeyen merakımızla.

Hem müşterinin ilgisini zirveye çıkarmak hem de müşterilere en iyi hizmeti ve uzmanlığı sunmak için yeni yollar arıyoruz.

İş Kollarımız

Sağlık Sağlık
Ulaşım Ulaşım
Mühendislik ve Üretim Mühendislik ve Üretim
Finansal Hizmetler Finansal Hizmetler
Arazi ve Gayrimenkul Arazi ve Gayrimenkul
Enerji ve Çevre Hizmetleri Enerji ve Çevre Hizmetleri
Tüketim Ürünleri Tüketim Ürünleri
Reklam ve Medya Reklam ve Medya