Yatırımlar:

MENAT Bölgesi

Olasılıklar Açısından Zengin Bir Bölge

Hizmet verdiğimiz toplumlarda gelişen ve güçlenen uzun geçmişe dayalı mirasımız sayesinde, Abdul Latif Jameel, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) bölgesinde saygı duyulan bir rehber, ortak ve güvenilir bir danışmandır.

Binlerce yıl boyunca ‘Doğu ve Batı arasındaki köprü’ olarak selamlanan MENAT bölgesi, bugün küresel seyahat, turizm ve tabii ki ticaretin coğrafi merkezinde yer alıyor. Olasılıklar açısından zenginliği ve yatırım açısından olgunluğu, gitgide daha istekli ve birbirine bağlı bu nüfusları ile MENAT ülkeleri ve onların devletleri inanılmaz bir hızla modernleşiyor ve kalkınıyor.

Birlikte, bu heyecan verici potansiyelin önünü açabilir ve dünyanın en heyecan verici bölgelerinden biri için daha da parlak bir geleceği inşa edebiliriz.

4,45+ trilyon ABD$

2019 Dünya Bankası/IMF Verilerine göre 16 MENAT ülkesine ait toplam GSYH

530+ milyon

2019 Dünya Bankası/IMF Verilerine göre 16 MENAT ülkesinin toplam nüfusu

"Dünyanın en heyecan verici pazarlarının ortasında."

Rif Abou Richeh
Başkan Yardımcısı, Abdul Latif Jameel International

“[MENA] stratejilerinin merkezinde  . . . insanların özlemlerine karşılık gelen ekonomik fırsatlar sağlayabilecek, rekabetçi bir özel sektörün gelişmesi bulunmalıdır.”

'Opportunities and Challenges in the MENA Region' - A O’Sullivan, M Rey & J Mendez

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

 

48%+

2019 Dünya Bankası/IMF Verilerine göre 16 MENAT ülkesinde 25 yaşın altındaki nüfus

MENAT bölgesi içinde çok fazla fırsat görüyoruz.
Orada yaşayanların hepsi gelişmeye istek duyuyor; bazı ulusların önünde güçlükler bulunsa da, gelişmelerine yardımcı olacak iş ortaklarını hepsi hoş karşılıyor.

Yeni Fırsatlara Tutulan Işık

IMF kısa bir süre önce, MENAT bölgesindeki girişimciliğin ve özel yatırımın hızlandırılmasını kolaylaştırmak için finansmana erişimin iyileştirilmesi çağrısında bulundu.region.

Biz zaten buradayız—ayaklarımız yere basıyor, pazarlar hakkında derin bir bilgi ve kullanılmaya hazır varlıklar ile.

Hükümetler, mali kuruluşlar ve marka ortakları ile güçlü bağlarımız, doğru takdimleri ve bağlantıları gerçekleştirmek için bize benzersiz bir konum sağlar.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri, uluslararası planda rekabetçi ve çeşitliliğe sahip bir ekonomisi olan, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’ya hizmet veren öncü bir ticari merkezdir. Dubai özellikle bölgesel ticaret, lojistik ve turizm açısından merkezi bir rol oynamaktadır.

BAE’yi oluşturan yedi Emirliğin sahip olduğu yoğun doğal kaynaklar ve güçlü finans sektörleri, ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve bir düzenleme ortamı ve bunu destekleyen dış ticaret ve yatırım politikaları getirerek işe odaklı bir ortama katkıda bulunan hükümet vizyonu yardımıyla büyük bir yıllık GSYH getirmektedir. Dubai, bölgede bir kültür merkezi olma planları taşıyan, hem bir ticaret hem de turizm kentidir ve yoğun dijital bağlantı altyapısı sayesinde aynı zaman da bir ‘akıllı şehir’dir.

Dubai Emirliği 2013’te, Orta Doğu’da düzenlenecek ilk Dünya Expo Fuarı’na ev sahipliği yapma hakkını kazanmıştır. BAE’nin girişimci ve öncü ruhuna uygun şekilde, Expo 2020’nin ana teması “Düşünceleri Birleştirmek, Geleceği Yaratmak” olarak belirlenmiştir ve etkinliğin bölge için önemli bir ekonomik fayda sağlaması beklenmektedir.

‘İş Yapma Kolaylığı’ ile ilgili 2019 Dünya Bankası raporu, Arap ülkelerinde BAE’yi ilk sırada, 241 ülke arasında ise 11. sırada yer alıyor.

Abdul Latif Jameel International’ın merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Dubai Emirliğinde bulunmaktadır ve bir dizi pazardaki işletmeleri koordine etmektedir.

414+ milyar ABD$

GSYH, 2018 Dünya Bankası Verileri

2.5%

2022 yılına kadar öngörülen GSYİH büyümesi (IMF)

"Vizyonumuz, kaliteli hizmetler sağlama, yaratıcı zihinleri besleme, ulusal yetenekler oluşturma, yenilikçi çözümler bulma ve uluslararası en iyi uygulamaları benimseme konusunda en iyi devletlerden birisi olmaktır."

Ekselansları Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakanı ve Dubai Emiri

Türkiye

Kıtalar arasında köprü konumunda olan Türkiye’yi 1,6 milyar müşteriye erişme kapasitesi ile MENAT bölgesindeki en dinamik ve heyecan verici ekonomilerden birisi olarak görüyoruz.

Türkiye dünyadaki 18. en büyük ekonomidir ve yaklaşık 80 milyonluk (genç, dinamik, iyi eğitimli, İnternet bağlantılı ve çok kültürlü) büyük bir nüfusa sahiptir; nüfusunun %43’si 25 yaşın altındadır.

Bu büyük yurt içi pazar fırsatı 2015’te, 59,0 milyon geniş bant İnternet ve 82,9 milyon cep telefonu abonesini ve 69,5 milyon kredi kartı kullanıcısını içermekteydi.  Coğrafi konumu sayesinde de 2019 yılında 209 milyondan fazla havayolu yolcusunu gördü.  Türkiye 1996’dan beri AB ile bir gümrük birliğine de sahip ve 2015’te, yabancı doğrudan yatırım sınırlamaları konusunda 1997’ye göre OECD ülkeleri arasında 2. büyük reformu gerçekleştiren ülkeydi (OECD YDS Düzenleme Sınırlamaları Endeksi 1997-2015).

Abdul Latif Jameel’in bağlı kuruluşu olan ALJ Holding AŞ, 1998 yılından beri Türkiye’de faaliyet göstermektedir ve ofisleri İstanbul’da yer almaktadır.

 

3.03%

öngörülen GSYH büyümesi 2019 Dünya Bankası Verileri

771+ milyar ABD$

GSYH, 2019 Dünya Bankası Verileri

Büyümenin 2020 yılında yüzde 3 olması, özel tüketim ve yatırımın etkisiyle 2021'de yüzde 4'e çıkması beklenmektedir.

Dünya Bankası, 2019

Fas

MENAT bölgesinde en istikrarlı ülkelerden birisi olan Fas, Kuzey ve Güney Amerika’ya ve Avrupa’ya bir bağlantı olarak iyi bir konuma sahiptir.

İşletmelere yönelik idari prosedürlerini basitleştirmeye devam eden ve şeffaflığı artıran ticari düzenleme çerçevesini güçlendiren ülke, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek için çok sayıda sanayi sektörü planını hayata geçirmiştir. Bu reforma, özel sektörün sınai kalkınma politikaları ve finansmanına daha fazla iştirak ettiği yenilikçi bir kamu-özel ortaklığı yaklaşımı damga vurmaktadır. Bu stratejiler, tarım, balıkçılık, madencilik, yenilenebilir enerji, lojistik ve yüksek katma değerli sektörler olarak otomotiv, havacılık ve hizmet sektörlerini içeren önemli sektörlerde kalkına hızını artırmak üzere tasarlanmıştır.

Güçlü bir ekonomi, çekici bir iş ortamı ve yenilenebilir enerjiye geçiş olanakları sayesinde bir dizi yatırım olanağı sağlamaktadır.

 

116+ milyar ABD$

GSYH, 2018 Dünya Bankası Verileri

3.6%

2022 yılına kadar GSYİH büyümesi öngörülüyor

“Ülke, girişimciliği amaçlayan bir ekonomik ekosistem inşa etmek üzere yenilik yapmaya yönelik yeteneklerinden yararlanıyor. Fas, teknoloji ve yenileşme konularında önemli ilerleme kaydetti . . . girişimcilik, hâlâ gelecek için büyük bir fırsat sunuyor.”

Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü (GEDI) Endeksi 2017

Cezayir

Afrika’nın kuzey ucunda yer alan Cezayir, MENA bölgesinin üçüncü en önemli ekonomisidir. 42 milyondan fazla insana ev sahipliği yapmaktadır ve 2.4 milyon km²’lik kara kütlesi ile Afrika’nın en büyük ülkesidir.

150 milyar doları aşan GSYİH ile Cezayir, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu yeni sosyal politikalar sayesinde son yirmi yılda yoksullukta% 20’lik bir azalma sağladı.

Doğal kaynakları bakımından zengin bir ülke olan Cezayir, dünyanın en büyük 10. doğal gaz rezervine sahiptir ve dünyadaki en büyük 6. gaz ihracatçısıdır.

Yılda 3.000 güneş saatiyle yenilenebilir enerjilere dönüşüyor.

170+ milyar ABD$

GSYH, 2018 Dünya Bankası Verileri

1.6%

2022 yılına kadar GSYİH büyümesi öngörülüyor

string(81) "https://www.alj.com/app/uploads/2017/03/alj-algeria-rich-in-natural-resources.jpg" string(45) "Bird's Eye View of Algiers Capital of Algeria" string(45) "Bird's Eye View of Algiers Capital of Algeria"
Bird's Eye View of Algiers Capital of Algeria

Mısır

Mısır yaklaşık 100 milyon vatandaşın yaşadığı nüfus bakımından en büyük Arap ülkesidir. 242 milyar ABD dolarını aşan bir GSYİH ile Mısır, son iki yılda güçlü bir ekonomik büyüme göstermiştir.

Yapısal reformların başarılı olduğu kanıtlanmış, ekonominin istikrar kazanmasına, büyümenin sürdürülmesine ve gelecekte daha dinamik özel sektör katılımının temelini atmıştır.

Ülke son zamanlarda, mali sürdürülebilirliğe doğru ilerleyen, ekonomik riski azaltan ve yatırımcı güvenini artıran, üç iş reformu temelli, DYY ve yatırımcı bakımını çeken cesur bir reform planı benimsemiştir.

Şimdi Mısır, yeni endüstrilerin ortaya çıkması ve istihdam yaratma fırsatlarının artmasıyla daha parlak bir ufka bakıyor.

250+ milyar ABD$

GSYH, 2018 Dünya Bankası Verileri

5.8%

2022 yılına kadar GSYİH büyümesi öngörülüyor

string(83) "https://www.alj.com/app/uploads/2017/03/alj-egypt-largest-populations-economies.jpg" string(45) "Bird's Eye View of Algiers Capital of Algeria" string(50) "Bird's Eye View of Cairo Capital of Egypt at Night"
Bird's Eye View of Cairo Capital of Egypt at Night

Bahreyn

MENAT bölgesinin finans merkezlerinden birisidir.

Bahreyn’in onlarca yıldır devam eden modern uluslararası ticarete odaklı ekonomisi, nitelikli bir işgücü ve çoğu sektörde iş varlıkları ve gayrimenkulde %100 yabancı mülkiyete izin veren liberal iş ortamı sağlayan bir geçmişi vardır.

Özelde finans hizmetleri geçtiğimiz 40 yıl içinde gelişmiş ve Dünya Ekonomik Forumunun 2016 yılı Küresel Rekabet Gücü Raporuna göre Körfez’in en gelişmiş finans piyasası haline gelmiştir. Bankacılık sektörün en büyük kısmını oluşturmaktadır ve hızla büyümektedir. Bölgede artan altyapı geliştirme faaliyetleri, yapılandırılmış finansman ve kredi ürünleri için bir ihtiyaç oluşturmaktadır ve GCC’nin dünya pazarlarına entegrasyonu ile birlikte ticaret finansmanı fırsatları artmaktadır. 

37+ milyar ABD$

GSYH, 2018 Dünya Bankası Verileri

1.8%

2022 yılına kadar GSYİH büyümesi öngörülüyor

string(88) "https://www.alj.com/app/uploads/2017/03/alj-algeria-one-menat-leading-financial-hubs.jpg" string(45) "Bird's Eye View of Algiers Capital of Algeria" string(23) "Bahrain Towers at Night"
Bahrain Towers at Night

Ürdün

Ürdün, bir Ortadoğu taşımacılık merkezi olarak iyi bir konumda bulunmaktadır.

Ürdün, yabancı işletme ve yatırımlar için çekici bir ortam oluşturan özelliklerinin benzersiz bir kombinasyonu sayesinde bir uluslararası iş ve yatırım merkezi olarak popülerlik kazanmaktadır. 

Avrupa, Asya ve Afrika’nın merkezinde stratejik bir konumu olan ülke, Akabe Körfezi üzerinden Kızıldeniz erişimiyle Ortadoğu’nun taşımacılık merkezlerinden birisidir.  İstikrarlı siyasi ortamı ve nitelikli işgücü ile gurur duymakta ve ‘Serbest Bölgeler’ ve içe dönük yatırımları artırmayı amaçlayan teşvikler dâhil olmak üzere özel sektörün gelişimine kesin bir bağlılığı bulunmaktadır.  Dışa dönük, özel sektör öncülüğü yaklaşımını temel alan serbest pazar yönelimli bir ekonomisi vardır. Bu durum, yapısal ve hukuki reform alanlarındaki önemli ilerlemelerle birlikte çekici bir yatırım iklimi oluşturmaktadır.

42+ milyar ABD$

GSYH, 2018 Dünya Bankası Verileri

2.8%

2022 yılına kadar GSYİH büyümesi öngörülüyor

string(89) "https://www.alj.com/app/uploads/2017/03/alj-jordan-well-positioned-transportation-hub.jpg" string(45) "Bird's Eye View of Algiers Capital of Algeria" string(42) "Bird's Eye View of Amman Capital of Jordan"
Bird's Eye View of Amman Capital of Jordan

Kuveyt

Kuveyt’in güçlü ve istikrarlı ekonomisinin göreceli olarak liberal bir ticaret politikası bulunmaktadır.

Kuveyt her zaman için yabancı yatırıma açık bir ülke olmuştur – Kuveyt Yatırım İdaresi, dünyanın en eski devlet fonu olup kökleri 1953 yılına kadar gitmektedir ve Kuveyt hükümeti, ekonomisini farklılaştırmaya isteklidir ve bir yabancı yatırımlara açıklık politikasını hayata geçirmiştir. Bugün %100 yabancı mülkiyet, dış ticaret için açık pazarlar ve yabancı doğrudan yatırım teşvikler ve büyük petrol rezervleri genç ve bağlantılı bir tüketici nüfusu için dünyanın en yüksek kişi başına GSYH oranlarından birisinin elde edilmesine yardımcı olmaktadır.

140+ milyar ABD$

GSYH, 2018 Dünya Bankası Verileri

3.4%

2022 yılına kadar GSYİH büyümesi öngörülüyor

string(90) "https://www.alj.com/app/uploads/2017/03/alj-kuwait-strong-stable-economy-liberal-trade.jpg" string(45) "Bird's Eye View of Algiers Capital of Algeria" string(0) ""

Lübnan

Lübnan, eğitim kalitesi bakımından daima dünyada üst sıralarda bulunan çok yönlü beceri sahibi bir işgücüne sahiptir.

Özel yatırımlara karşı müdahaleci olmayan bir duruş sergileyen Lübnan, bölgede serbest pazar rekabetini teşvik eden ve özel sektörün gelişimini destekleyen en liberal yatırım ortamlarından birisini sunmaktadır. 2016 UNCTAD Dünya Yatırım raporuna göre düşük kurumlar vergisi oranları ve rekabetçi vergilendirme planları, ikili yatırım antlaşmaları, birçok serbest ticaret sözleşmesi ve şeffaflığı sağlayan bir düzenleyici çerçeve de 2015 yılında 2,34 milyar USD tutarındaki ülkeye yönelik yatırımları teşvik etme konusunda belirleyici etmenler olmuştur. 2015 yatırım projelerinin %68’inden fazlası Hizmetler, Ticaret / Perakende ve Sanayi sektörlerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

56+ milyar ABD$

GSYH, 2018 Dünya Bankası Verileri

2.5%

2022 yılına kadar GSYİH büyümesi öngörülüyor

string(97) "https://www.alj.com/app/uploads/2017/03/alj-lebanon-multi-skilled-workforce-quality-education.jpg" string(45) "Bird's Eye View of Algiers Capital of Algeria" string(0) ""

Umman

Petrol bakımından zengin olan Umman, eğitim, sağlık ve ICT dâhil olmak üzere, petrol dışı sektörlere yatırımı geliştirmektedir.

Hükümetin ekonomiyi çeşitlendirme, büyüme ve yatırım fırsatları yaratma planlarındaki temel itici güç, güçlü bir altyapı tabanı oluşturmaktır. Ticaret, lojistik ve turizm sektörlerini büyüme ve yatırım için güçlendirecek ulaşım altyapısını geliştirmek amacıyla 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 20 milyar ABD Doları tahsis edilmiştir. Umman’ın GSYİH büyüme oranı, son on yılda, şirketlere% 70 yabancı katılımı ve çeşitli vergi muafiyetlerine izin veren yatırım düzenlemeleri ile olumlu bir seyir izlemiştir. Büyümenin, büyük ölçüde yeni alanlardan üretim gerçekleştikçe doğal gaz üretimindeki artıştan kaynaklanan 2020’de% 3,7’ye çıkması bekleniyor.

79+ milyar ABD$

GSYH, 2018 Dünya Bankası Verileri

2.2%

2022 yılına kadar GSYİH büyümesi öngörülüyor

string(89) "https://www.alj.com/app/uploads/2017/03/alj-oman-oil-rich-investment-education-health.jpg" string(45) "Bird's Eye View of Algiers Capital of Algeria" string(0) ""

Irak

Potansiyel bir dirilişe hazır bir ekonomi, mevcut çok sayıda eğitimli ve yetenekli insan ve iş dünyası yanlısı bir mali ortama sahip olan Irak’ın sunabileceği çok şey var.

Irak ekonomisinin tüm sektörlerinde yatırım için çok sayıda gelişmemiş ve terkedilmiş alan fırsatı bulunuyor. Irak Hükümeti, inşaat, imalat sanayii, tarım, turizm, konut, telekomünikasyon ve sağlık hizmeti sektörleri dâhil olmak üzere önemli sektörlerde yüzlerce potansiyel fırsat tanımlanmıştır.

 

180+ milyar ABD$

GSYH, 2015 Dünya Bankası Verileri

7.2 %

öngörülen GSYH büyümesi 2016 Dünya Bankası Verileri

string(86) "https://www.alj.com/app/uploads/2017/04/alj-iraq-one-biggest-supplier-of-crude-oil.jpg" string(45) "Bird's Eye View of Algiers Capital of Algeria" string(0) ""

Kaynaklar:

  • Dünya Bankası Raporları
  • IMF Raporları
  • OECD Raporları
  • Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Gücü Raporu
  • UNCTAD Dünya Yatırım Raporu
  • GEDI Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü
  • Ulusal Hükümet Yatırım Departmanları (çeşitli)