Yatırımlar:

Bizimle Ortak Olun

Favori Yatırım Ortağınız

Abdul Latif Jameel, ‘MENAT Bölgesi’ adı verilen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de saygın bir ortak ve güvenilen bir danışman olarak ticari ortaklarımızın ve yeni pazarların karşılıklı olarak refaha kavuşmasını sağlayan ticaret ve yatırım fırsatlarını teşvik etmekte ve kolaylaştırmaktadır.

Bu fırsatlara yanıt vermek için Japonya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki stratejik ofislerimizin hepsinde iletişime geçebileceğiniz son derece deneyimli uluslararası iş geliştirme uzmanları bulunduruyoruz.

Parlak Bir Görünüm

MENAT bölgesinde, bölgenin 487 milyonu aşkın vatandaşı için ‘yaşamın altyapısını’ iyileştirme şeklindeki asıl amacımız tarafından yönlendirilen ve yararlanmaya elverişli çok sayıda ticari fırsat görüyoruz.

Tüm bölgede yeni kapılar açılıyor ve yeni pazarlar canlanıyor. Çoğunluğu daha eğitimli olan genç kuşaklardan oluşan istekli tüketicilerle dolu büyüyen nüfuslar görüyoruz. Bu genç, istekli ve birbirine bağlı nüfusları ile MENAT ülkeleri ve hükümetleri inanılmaz bir hızla modernleşiyor ve kalkınıyor. Piyasa genç, teknolojiyi yakından takip eden ve kendi gelir düzeyini yükseltebilecek kitleleri giderek daha fazla hedef almaya başlıyor ve bizler de onların beklentilerini karşılamaya önem veriyoruz.

3,7+ trilyon ABD$

2018 Dünya Bankası/IMF Verilerine göre 16 MENAT ülkesine ait toplam GSYH

3,4+ trilyon ABD$

3,1+ trilyon ABD$

"MENA bölgesi ve Türkiye özel pazar faaliyeti için verimli bir zemindir."

PineBridge Investments ME İcra Kurulu Başkanı
Körfez Bölgesi İşleri

Daha İyisi İçin Hazır

Kalkınma sağlayarak ve fırsatlar yaratarak bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak konusunda kararlıyız.

Hedeflerimiz basit, aşağıdakileri sağlayacak yeni potansiyeli açığa çıkarmaya çabalıyoruz:

  • Her biri potansiyelle ve fırsatla dolu olan MENAT bölgesindeki 16 ülkenin fırsatlarını ve parlak geleceğini derinlemesine kavramak
  • İş yaptığımız her yerde yerel iş yaratma ve mesleki eğitim sunma taahhüdümüzü güçlendirmek
  • Bir yandan MENAT bölgesinin ekonomik, sosyal ve altyapısal gereksinimlerine karşılık vererek insanların yaşamlarını iyileştirirken bölgede ticareti ve yatırımı yerleştirmek ve kolaylaştırmak

"Orta Doğu ve Afrika bölgesi, önümüzdeki beş yıl içinde büyük akıllı şehirlerin hızla gelişmesiyle küresel makine-makine (M2M) bağlantılarındaki büyümeye öncülük ediyor."

- Deloitte: Dijital Bir Yolculuk

Chief Information Officer
% 40 ort.

2023 yılına kadar tahmin edilen M2M uygulama büyümesi

Yatırımlar

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye, ya da Nane bölgede saygın bir ortağı ve güvenilir danışman olarak, Abdül Latif Jameel teşvik etmek ve ortaklarımıza ve yeni pazarlara izin ticaret ve yatırım fırsatlarını kolaylaştıran manuel öneren