Yatırımlar:

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan’ın Geleceğine Yatırım Yapıyoruz

2016’da, yaklaşık 70 yıllık kanıtlanmış bir başarının ardından, iç pazarımızın gelişimi yatırım odağımızı güçlendirdik ve ayrı ve iyi kaynaklara sahip bir girişim olarak ‘Abdul Latif Jameel Investments’ı kurduk.

Bu inisiyatif, Suudi Arabistan’daki fırsatları belirlemek ve yatırımları yürütmek için oluşturuldu. Hedefi ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmanın yanı sıra çeşitliliği ve şirketlerin gelişmesini hızlandırmaktır.

Gelişme için Olgunlaşmış bir Pazar

Suudi Arabistan ekonomisi önemli bir dönüm noktasındadır. Devam eden yapısal değişiklikler için temel sektörlerde daha geniş bir özel sektör katılımı gerekmektedir.

Suudi Arabistan’da en güvenilir yatırım ortağı ve aktif mal sahipliği referans noktası olmak ve pazar liderleri yaratmak yönünde çok berrak bir vizyona sahibiz. Suudi Arabistan’ın ‘Vision 2030’ hedefleriyle uyumlanmış olarak, çeşitlendirme ve büyüme için aktif biçimde yeni fırsatlar arıyoruz ve iş ortaklarımızın ve hissedarlarımızın getirisi ve ekonominin ve toplumun gelişimi için değer yaratmayı en üst düzeye çekmek üzere yatırımlarımızı yönetmeyi sürdürüyoruz.

Stratejik hedefimiz, Abdul Latif Jameel için çeşitlendirme gerekliliğine açılım sağlamaya; endüstriyel imalat, sağlık hizmetleri, enerji ve çevre hizmetleri, taşımacılık ve lojistik, silahsız savunma ve otomotiv değer zinciri inisiyatifleri gibi aktif olmayı seçtiğimiz sektörleri biçimlendirmeye ve bunlara öncülük etmeye önemli ölçüde katkıda bulunmaktır.

“Yabancı yatırımı yeni tanıyan bir ülke değiliz.  En büyük uluslararası şirketler Suudi pazarında faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla dünyaya yeni açılmıyorum, zaten dünyaya açık durumdayım."

HRH Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud
Suudi Arabistan Prens Vekili

686+ milyar ABD$

GSYH, 2018 Dünya Bankası Verileri

0,019

öngörülen GSYH büyümesi 2018 Dünya Bankası Verileri

“Suudi Arabistan muazzam doğal kaynak rezervi, finansal zenginliği ve bölgedeki en büyük tüketici tabanı ile gerek yeni bölgelerde faaliyetlerini genişletmek isteyen çok uluslu şirketler ve gerekse yerli şirketler için önemli bir potansiyele sahiptir.”

Tristan Attenborough,
Suudi Arabistan Hazine Başkanı, Menkul Kıymetler Hizmetleri,
J.P. Morgan Treasury Management International

Refah Ortakları

Piyasanın serbestleştirilmesi, petrole ve gaza daha az bağımlılık ve gelişen bir özel sektör ile Suudi Arabistan’ın ekonomisi hızla büyümektedir.

Tüm bu etkenler halk için kapıları açmakta ve yatırımcılar için heyecan verici fırsatlar yaratmaktadır. Çeşitlendirilmiş girişimlerimiz ve yatırımlarımız iç pazarımızdaki değişim rüzgarına kanat açmıştır. Potansiyelin sınırsız olduğu ‘gün doğumu’ sektörlerindeki değeri ortaya çıkarmakta uzmanız. Önümüzdeki beş yıl için tahsis edilmiş önemli tutarda fonla, şu alanlarda iş ortakları arıyoruz:

Sıfırdan yatırım

 • Ortak girişimler ve ortaklıklar: yerel ve Suudi Arabistan’a yönelik
 • Şirket birleşmeleri ve satın almalar
 • Stratejik ittifaklar

Yaklaşım şeklimiz bu yeni girişimleri başlatmak ve büyümelerine yardımcı olmak ve böylece işletme portföyümüze başarılı şekilde aktarılmalarını sağlamaktır. Mali bakımdan, Abdul Latif Jameel son derece sağlam ve güvenilir bir ortak demektir. Bilançomuzdaki net borçlar sıfırdır ve güçlü bir pozitif nakit akışına sahibiz.

Şirket üssümüz olan Riyad, güçlü ilişkilerimizin bulunduğu devlet, iş liderleri, mali kuruluşlar ve bankalara yakındır.

"Yatırımın dinamosu ve üç kıtayı birbirine bağlayan merkez."

Suudi Arabistan 'Vision 2030'

1.4 milyar ABD$

Doğrudan Yabancı Sermaye Akışı 2018, UNCTAD WIR Verileri

“Pek çok harika, henüz tam anlamıyla kullanılmamış varlığımız var. Ve çok hızlı büyüyebilen özel sektörlere de sahibiz.”

HRH Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud
Suudi Arabistan Veliaht Prens Vekili
The Economist

Temel İlkeler

Bizi beş stratejik şart yönlendiriyor

 • Organizasyonel Mükemmellik – insanlar, kültür ve çevreye pozitif etki üzerine kurulu güçlü yönetişim uygulamaları ve belirgin bir amaç
 • Mali Performans – iş ortaklarımızla değer yatırımını ve getirileri en üst düzeye çekmek için çalışırken bir yandan da yerel topluluklarımıza ve geniş anlamda topluma faydalar sağlamak
 • İstihdam ve İş Bulabilirlik – yetenekli, genç ve dinamik nüfus ve toplumun gelişimine pozitif katkıda bulunmak
 • Değer Yaratma – sağlık hizmetleri, endüstriyel imalat, enerji ve çevre hizmetleri, taşımacılık ve lojistik gibi temel gelişim sektörlerini hedeflemek
 • Yenilik – daima deneyimlerimizi devreye sokmanın ve potansiyelimizi açığa çıkarmanın yeni yolarını aramak ve böylelikle teknolojinin akıllıca kullanımı yoluyla inisiyatifleri karlı ve ileriye dönük işlere dönüştürmek

Bu yaklaşım Abdul Latif Jameel’in gelecekteki gelişimi bakımından stratejik bir uygunluk sağlar ve Saudi Vision 2030’da belirtilen şekilde ülkenin kalkınması için ulusal hedeflerle uyumlanır.

Suudi Arabistan'a yatırım yapmak hakkında daha fazla görüşmek için aşağıdaki formu kullanarak bize ulaşın.
  18 veya ikamet ettiğim ülkedeki yasal reşit olma yaşının üstünde olduğumu doğruluyorum. [acceptance]

  Bu web sitesinin gönderdiğim bilgileri depolamasına izin veriyorum, böylece sorguma yanıt verebilecekler. [acceptance]