Telif Hakkı Uyarısı ve Sorumluluk Reddi

© 2016, 2017 Abdul Latif Jameel IPR Company Limited. Bu siteyi kullanma izni Kullanma Koşullarına kesin şekilde uyulmasına bağlıdır.
Abdul Latif Jameel adı, Abdul Latif Jameel logo tipi ve beşgen şeklindeki grafik, Abdul Latif Jameel IPR Company Limited şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır

Abdul Latif Jameel terimi geniş anlamda, faaliyetleri araç ithalatı ve distribütörlüğü, ağır makineler, tüketici finansmanı, tüketici malları, gayrimenkul, çevre ve enerji alanlarını kapsayan, birçok ayrı ve bağımsız tüzel kuruluşu ifade etmektedir. Abdul Latif Jamel’in kendisi, üstte bulunan bir ana şirket tarafından yönetilen kurumsal bir tüzel kişilik, birlik veya grup değildir ve bu terim, yalnızca toplu olarak Abdul Latif Jameel diye adlandırılan farklı ve tamamen ayrı tüzel kişiliklerden oluşan bir grup için kullanılmaktadır. Abdul Latif Jameel, 2006 Tarihli Şirketler Yasası, bölüm 1161(5) içinde tanımlanan şekilde bir şirketler grubu değildir.

Bu web sitesi ileriye dönük ifadeler içerebilir. İleriye dönük ifadeler, gelecekteki sonuçlar, olaylar, faaliyetler, gelişmeler veya koşullar ya da Abdul Latif Jameel varlıklarının veya bunların yönetimlerinin inançları, planları veya beklentileri gibi tarihsel gerçeklerden başka hususlarla ilgili ifadelerdir. İleriye dönük ifadeler, genellikle ‘beklenti’, ‘proje’, ‘öngörü’, ‘plan’, ‘tahmin’, ‘inanç’, ‘öngörüde bulunma’, ‘niyet’, ‘potansiyel’, ‘muhtemel’, ‘olası’, ‘olasılık dahilinde’, ‘rehberlik’, ‘görünüm’, ‘hedef’, ‘amaç’, ‘olabilir’, ‘olacaktır’, ‘gerekir’ veya ‘yapabilir’ gibi sözcüklerin veya benzer terimler veya ifadelerin kullanımıyla ayırt edilir. Ancak, bu kelimelerin yokluğu, belirli bir ifadenin ileriye dönük olmadığı anlamına gelmez.

İleriye dönük ifadeler, bu tür ifadelerdeki beklenti ve varsayımlara dayanır ve çoğu Abdul Latif Jameel varlıklarının kontrolü dışında gerçekleşen sayısız risk ve belirsizliğe maruz kalır. Bu tür beklentilerden veya varsayımlardan herhangi birinin yanlış olduğunun kanıtlanması veya bu risk veya belirsizliklerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, gelecekteki gerçek sonuçlar, olaylar, faaliyetler, gelişmeler veya koşullar ileriye dönük ifadelerde ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir. Ayrıca, ileriye dönük herhangi bir ifade, yalnızca yapıldığı tarih itibarıyla geçerlidir ve Abdul Latif Jameel, yeni bilgilerin, gelecekteki olayların sonucu şeklinde veya başka biçimde ortaya çıkmasından bağımsız olarak, ileriye yönelik herhangi bir ifadeyi düzeltme veya güncelleme yükümlülüğünü kabul etmez.

Abdul Latif Jameel tarafından veya adına herhangi bir kişi tarafından, elektronik olarak, sözlü olarak veya yazılı olarak iletilen tüm ileriye dönük ifadeler, yukarıda belirtilen uyarıcı ifadeler ile tam olarak nitelenir.