Basın Paketleri

Kurumsal etkinlikler için tüm Abdul Latif Jameel resmi basın paketleri burada görülebilir, aranabilir ve indirilebilir.