• 2001 yılında kurulan Aguas y Riles S.A. madencilik ve endüstri için özelleştirilmiş su arıtma ve taşıma çözümleri sunuyor.
  • Bu satın alma, her iki şirketin birlikte yerel pazardaki uzmanlık, ekipman, deneyim ve teknolojilerini paylaşmasını ve bölge genelinde faaliyetlerini genişletmesini sağlıyor.

Su altyapısı geliştirmede önde gelen bir şirket olan ve Abdul Latif Jameel Energy’nin bir parçası olan Almar Water Solutions bir Şili şirketi olan Aguas y Riles S.A’nın %50 hissesini satın aldı.

2001 yılında kurulan bu şirket diğer faaliyetlerinin yanı sıra madencilik ve endüstri için özelleştirilmiş su arıtma ve taşıma çözümleri sunuyor. Bu satın alma, her iki şirketin yerel su sektöründe uzmanlık, ekipman, deneyim ve teknolojiyi paylaşarak ve Latin Amerika’ya yayılarak el ele büyümesine olanak sağlıyor.

Almar Water Solutions bu yeni satın almayla, yerel ortaklarla en iyi fırsatları ve sinerjileri yakalamak ve bu sinerjiyi her bir coğrafi alana ve müşteriye taşımak hedefiyle bölgesel platformlara olan bağlılığını onaylıyor. Böylelikle, Aguas y Riles şemsiyesi altına entegre edilecek olan Osmoflo SpA’nın 2019’da satın alınmasıyla başlayan Latin Amerika’daki bölgesel platform genişlemesini sürdürüyor.

Su arıtma tesislerinin işletilmesi ve optimizasyonu birçok endüstrinin sabit ve değişken maliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir, bu nedenle operasyon için sahada uzmanlaşmış şirketlerden dış kaynak kullanma ihtimali Latin Amerika genelinde cazip bir seçimdir. Aguas y Riles, 600 kişilik bir ekiple Şili, Peru ve Kolombiya’da faaliyet gösteriyor ve endüstriyel müşteriler için operasyon ve bakım; su arıtma tesislerinin yatırım, tasarım ve inşası; endüstriyel sıvı atık yönetimi ve atık su ve içme suyu arıtma tesisleri için özel hizmetler dâhil olmak üzere kapsamlı bir hizmet portföyü sunuyor.

Bu yeni sözleşmeyi imzaladıktan sonra Almar Water Solutions İcra Kurulu Başkanı Carlos Cosín şunları söyledi:

“Uzmanlığımızı ve finansal kapasitemizi; su talebi yüksek olan, kaynakların dağıtımında eşitsizlik seviyesinin yüksek olduğu ve hala yüksek atık su işleme ihtiyaçları olan Latin Amerika’nın diğer bölgelerine taşımak için yerel ortaklarla birlikte belediye ve endüstriyel su hizmetlerine odaklandığımızı yeniden teyit ediyoruz”.

Abdul Latif Jameel Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fady Jameel şunları ekledi:

“Bu yeni stratejik yatırım ayrıca konumumuzu ve Latin Amerika pazarında büyüme taahhüdümüzü bir araya getiriyor. Aguas y Riles’in pazardaki uzmanlığı sayesinde, Latin Amerika’da yenilikçi su çözümlerinde sektör lideri olan Almar Water Solutions’ın bu piyasada konumlanmasına daha da ivme katacağımızdan eminiz.”

Almar Water Solutions, Şili ve Mısır’da hâlihazırda iki bölgesel platforma sahiptir ve bu platformlar üzerinden endüstri, turizm ve ticari sektörler için yeni operasyon ve bakım geliştirmeleri ve çözümleri sunuyor. Bu platformlar Şili’de Osmoflo SpA ve Mısır’da Ridgewood gibi su sektöründe kapsamlı deneyime sahip şirketler tarafından destekleniyor. Şili’deki bölgesel platform, Aguas y Riles S.A. ile birlikte Latin Amerika’daki farklı sektörlerdeki şirketler için çok çeşitli hizmetler sağlayan önemli bir alanı kapsıyor.

Bu ittifaklar, yerel işletmelerin bilgi ve deneyimini ve Almar Water Solutions gibi büyük bir çokuluslu şirketin inovasyon, finansman ve çeşitliliğini bir araya getirdiği için müşteriler için önemli faydalar sağlar.