J-WEL ve Çocukları Kurtarın Vakfı, pilot programı Ürdün’de uygulamak üzere, kriz ortamlarında sosyal ve duygusal refahı öğretmenlerin profesyonel gelişim programlarına entegre etmek için birlikte çalışacaklar. 

2017 yılında Jameel Topluluğu tarafından ortak olarak kurulmuş bir sosyal girişim programı olan Abdul Latif Jameel Dünya Eğitim Laboratuvarı (J-WEL) ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) bugün Orta Doğu’da Suriye’deki savaş nedeniyle bozulan eğitim sistemlerini düzeltmeye çalışan büyük bir inisiyatifi duyurdu. MIT’te yer alan J-WEL öğretmenlerin kapasitelerini güçlendirmek için Çocukları Kurtarın Vakfı’nın küresel eğitim ekibiyle birlikte çalışıyor.

MIT ve Jameel Toplumu’ndan ve Çocukları Kurtarın Vakfı uzmanlarından destek alan J-WEL, ilave desteğe ihtiyacı olanlar için hem öğretmenlerin refahı hem de öğretme kalitesi üzerine eğilen kaliteli, koordineli profesyonel gelişim programı geliştirmek için bir yıldan uzun zaman harcadı. Çocukları Kurtarın Vakfı ile J-WEL arasındaki işbirliğinin arzusu; farklı acil durum şartlarına adapte edilebilecek ve bunlarla ölçeklenebilecek bir pilot program oluşturmak.

2011 yılında kriz başladığından beri neredeyse altı milyon kişi Suriye’den kaçtı ve bunların çoğu Orta Doğu’da kaldı. Resmi rakamlara göre bir milyondan fazla kişi şimdi Ürdün’de yerleşik; bu da ülke üzerinde, özellikle de eğitim sektöründe, hatırı sayılır ölçüde baskı yaratıyor. Ürdün’de öğretmenler aşırı zorlayıcı ortamlarda uluslararası ölçekte kabul gören bir eğitim sistemini sürdürmek için olağanüstü sıkı çalıştı. Suriyeli mülteciler de dahil olmak üzere, artan okul yaşına gelmiş nüfusu karşılamak için hızlı bir şekilde çok sayıda öğretmen işe alındı.

Yeni inisiyatif hakkında yapılan bir toplantıda, Çocukları Kurtarın Vakfı Uluslararası İcra Kurulu Başkanı Helle Thorning-Schmidt ve Jameel Topluluğu Suudi Arabistan Başkanı Hassan Jameel Orta Doğu’da öğrenmeyi dönüştürmeye olan bağlılıklarını doğruladı.

Toplantıda konuşan Sayın Jameel şu yorumu yaptı:

“Jameel Toplumu eğitimi insanların kendi yaşamlarını ve çevrelerindeki kişilerin yaşamlarını iyileştirmeleri için bir araç olarak görüyor. Bugün lansmanı yapılan projede Jameel Toplumu, J-WEL ve Çocukları Kurtarın Vakfı’nın çalışmalarını kusursuz bir şekilde birleştiren de bu. Çocukların duygusal gelişimini desteklemek için öğretmenlerin şefkat göstermeleri ve empati kurmaları gerektiğini biliyoruz; özellikle de kriz ortamlarında. Benzer şekilde, kaliteli öğretim uygulamalarını ve öğrencilerin öğrenme becerilerini öğretmenlerin profesyonel gelişimine harmanlanmış bir yaklaşımla geliştirmek birinci derecede önemlidir.”

Çocukları Kurtarın Vakfı Uluslararası İcra Kurulu Başkanı ve Danimarka Eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt şunları söyledi: “Ürdün, Suriye’deki acımasız savaştan kaçan yüzbinlerce çocuğa sığınma sağlayarak büyük şefkat gösterdi. Bu çocukların çoğu, hiçbir çocuğun tanık olmaması gereken şeyler gördü ve deneyimledi.

“Onların en çok ihtiyaç duydukları şey eğitimin ve iyi bir öğretmenin sunabileceği normal hayata dönmek.  Programımız öğretmenlere bu çocuklara savaşın görünmez yaralarını sarmaları ve her çocuğun alması gereken kaliteli eğitimi almaları için destek olarak yardımcı olmayı hedefleyecek.”

Çocukları Kurtarın Vakfı’nın Görünmez Yaralar raporu – Suriye’deki sivil savaş sırasında yürütülen benzeri araştırmaların en büyüğü – Suriyeli çocuklar arasında dehşet verici akıl sağlığı krizi görüldüğünü ortaya koydu. Konuştukları çocuklar kendi kendine zarar verme, intihar girişimi, altını ıslatma, konuşma problemleri ve agresif ya da içine kapanık davranış oranlarında artış olduğunu açıkladı. Akıl sağlığı uzmanları Suriyeli çocukların gelişim sorunlarına yol açabilecek ‘toksik stres’ belirtileri gösterdiği konusunda da uyardı. 

Duyuru, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı sırasında gerçekleştirilen, mültecilere eğitim sağlamak için uzun süreli mutabakatları hızlandırmak ve geliştirmek için dünya liderlerine çağrıda bulunan üst düzey bir toplantı sırasında yapıldı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Christos Stylianides’in de katılımcıları arasında bulunduğu toplantıda mülteci nüfusu ulusal eğitim sistemlerine dahil etmek ve finansman da dahil olmak üzere daha fazla sorumluluk paylaşımını desteklemek için çaba harcandı.

Editörler için Notlar

120 ülkede çalışmalarını yürüten Çocukları Kurtarın Vakfı geçen yıl 56 milyon çocuğa ulaştı. Vakıf, Orta Doğu’da çocuk mülteciler için acil durum yardımı, malzeme ve eğitim sağlamak için çalışıyor. (Mülteci eğitimi üzerine yaptığımız mevcut eğitim programı çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi girin).

Bu programda araştırılabilecek çözüm türleri:

  • Ürdün’de çocuklar beklenenden daha düşük başarı sergiliyor ve sınıf ortamını stresli buluyor. Bir milyondan fazla Suriyeli Ürdün’e kaçtı; bunların 660.000’i kayıtlı mülteci. Sonuç olarak, hem Ürdünlü hem de Suriyeli çocuklar sınıfta gelişimi engelleyen çok sayıda engelle karşılaşıyor.
  • Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)’ya göre, 15 yaşındaki Ürdünlü çocukların yarısından fazlası 2015 yılında fen bilimleri, okuma ve matematik alanlarında temel yeterlik seviyesine erişemedi (OECD ortalamasının iki katı) ve Ürdün PISA’ya katılan ülkeler ve ekonomiler arasında en düşük puanlardan birini aldı.
  • Yedi yıldan uzun zaman önce Suriye’deki savaş başladığından beri, Ürdün Eğitim Bakanlığı mülteci çocuklara özgü eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çok sayıda atım attı. Bunlar arasında yeni öğretmenlerin işe alınması, Suriyeli çocukların devlet okuluna ücretsiz olarak kaydedilmesine izin verilmesi ve ikili öğretim yapan okullarda ikinci öğretim uygulanması da yer alıyordu.
  • UNHCR’ye göre, gözetimimiz altındaki 17,2 milyon mülteciden 6,4 milyonu 5 ila 17 yaş arası okul çağındaki çocuklar. Eğitime erişimleri kısıtlı ve 3,5 milyonu okula gidemiyor.
  • Mülteci çocukların sadece yüzde 61’i ilkokula gidebiliyor; küresel ortalama yüzde 91.

2016 UNGA düzenlemeleri hakkında ayrıntılar

Eylül 2016’da dünya mültecilere verilen sözler etrafında birleşti; yüksek seviyede iki etkinlikte iddialı taahhütler verildi. İlk etkinlik Mülteciler ve Göçmenler Zirvesi’ne ev sahipliği yapan BM Genel Kurulu (UNGA)’ydı. Zirvede 193 üye devlet, insan hakları ve sorumluluk paylaşımları prensipleriyle altı çizilen, dünyanın genelinde sayıları artan mültecilerin ve göçmenlerin ihtiyaçları üzerine eğilen küresel bir plan olan Mülteci ve Göçmenler için New York Deklarasyonu’nu imzaladı. Bu iki süreci harekete geçirdi: ilki Kapsamlı Mülteci Müdahale Çerçevesi, ikincisi ise Mülteciler için Küresel Sözleşme. İkinci etkinlik Küresel Mülteci Krizi ile ilgili Liderler Zirvesi’ydi. Bu etkinliğe katılım hükümetlerin mültecilere daha fazla destek taahhüdünde bulunmalarını gerektirdi.

Jameel Topluluğu Hakkında

Jameel Topluluğu, toplumların geniş bir çeşitlilikteki girişimler yoluyla kendilerini dönüştürmelerine yardımcı olan bir sosyal girişim programıdır. Ortadoğu’da ve dünyanın diğer bölgelerinde iş fırsatları yaratmak, işsizliğe çözüm bulmak, sanat ve kültürü teşvik etmek, yolsuzluğu azaltmak ve gıda ve su güvenliğine yönelik araştırmaları mümkün kılmak ve eğitim ve staj fırsatları sunmak için faaliyet göstermektedir.

Jameel Topluluğu, hayatı boyunca on binlerce dezavantajlı insanın yaşamlarını iyileştirmesine yardım etmiş olan, Abdul Latif Jameel işletmesinin kurucusu merhum Abdul Latif Jameel tarafından 1940’lı yıllarda başlatılan bir gelenek olarak Jameel ailesinin topluluğu destekleme girişimini sürdürmek amacıyla 2003 yılında resmen kurulmuştur.

Daha fazla bilgi için; www.communityjameel.org adresini ziyaret edin

J-WEL Hakkında

Bu yılın başında lansmanı yapılan Abdul Latif Jameel Dünya Eğitim Laboratuvarı (J-WEL), MIT ve Jameel Toplumu arasındaki bir işbirliğidir. Küresel ölçekte işbirliğine dayanan bu girişim eğitimin etki düzeyinde ve erişim alanında devrim yaratılması için eğitimcilere, üniversitelere, hükümetlere ve şirketlere yardımcı olacaktır ve tüm dünyada teknolojik gelişme, küreselleşme ve daha iyi hayat standartları araştırma nedeni ile kökten değişikliğe uğramış bir işgücü pazarı için her yerdeki insanların hazırlanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Gelişen dünyadaki öğrenciler, kadınlar ve kız çocukları gibi yeterince eğitim hizmeti alamayan toplumsal kesimler ve göçmenler de dahil olmak üzere gittikçe artan sayıdaki yerlerinden edilmiş toplumlar J-WEL’in temel kaygıları arasında olacaktır.

Çocukları Kurtarın Vakfı Hakkında

Çocukları Kurtarın Vakfı her çocuğun bir geleceği hakettiğine inanıyor.  Her gün çocukların yaşamlarına sağlıklı başlamalarını sağlamak, onlara öğrenme fırsatı ve tehlikeden korunma fırsatı sunmak için çalışıyoruz. Çocuklar için, günlük yaşamda ve kriz zamanlarında, ne gerekiyorsa yapıyoruz; yaşamlarını ve ortak geleceğimizi dönüştürüyoruz. Daha fazla bilgi için: www.savethechildren.org.uk adresini ziyaret edin.

agreements

September 2016 saw the world unite around the plight of refugees with ambitious commitments made at two high-level events. The first event was the UN General Assembly (UNGA), which hosted the UN Summit on Refugees and Migrants. At the Summit 193 member states signed the New York Declaration for Refugees and Migrants, a global plan to address the needs of the growing number of refugees and migrants around the world, underscored by principles of human rights and responsibility sharing. This set in motion two processes: firstly the development of the Comprehensive Refugee Response Framework and secondly the Global Compact on refugees. The second event was the Leaders’ Summit on the Global Refugee Crisis. Participation in this event required governments to make pledges of additional support to refugees.