• Suudi Arabistanlı kadınlar iş bulmak konusunda 2017 yılının ilk yarısında erkeklerden daha başarılı oldu

Rizq Jameel İstihdam, Suudi Arabistan’da 18.400’den fazla kişinin 2017’nin ilk yarısında iş bulmasına yardım etti.

Suudi Vizyonu 2030’un özel sektörde çalışan Suudi Arabistanlı erkeklerin ve kadınların sayısını arttırma hedefine uygun şekilde, istihdamdaki bu önemli artış Suudi Arabistan’ın her bölgesinde çok çeşitli iş sektörlerine yayılarak kadınlar için 10.027 ve erkekler için 8.436 iş düzeyine ulaştı.

Coğrafi olarak, yeni işlerin dağılımı toplam 8.085 yeni iş ile Batı Bölgesinde en güçlü şekilde yer aldı ve bunu Orta Bölge (3.760) ve Doğu Bölgesi (3.072) izledi. Güney ve Kuzey gölgeler sırası ile 1.833 ve 1.713 yeni iş sağladı.

Bab Rizq Jameel İstihdam erkekler ve kadınlar için 10.170 iş yaratılmasına yardımcı oldu – başlıca olarak satış, müşteri hizmetleri ve benzer görevler alanlarında. Suudi Arabistanlı kadınların işgücüne katılmasına yardımcı olmak için gösterilen bu ilave ilgi, gerek Bab Rizq Jameel İstihdam gerek Jameel Topluluğu tarafından Suudi Vizyonu 2030’a gösterilen bağlılığı vurgulamaktadır.

Bab Rizq Jameel İstihdam kıdemli genel müdürü Rola Basamad şunları belirtti: “İnsanların anlamlı bir iş bulmasına yardımcı olmak bizim temel işlevimiz ve mevcudiyetimizin nedenidir.

“Özel şirketler, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının kararları ve Bab Rizq Jameel’in potansiyel başvuru sahipleri veri tabanı arasında güçlü bir etkileşim bulunmaktadır. Veri tabanında çok sayıda teknoloji üniversitesi ve koleji mezunu bulunmaktadır ve kayıtlar geçen yıldan beri yaklaşık yüzde 50 artmıştır.

“Yönlendirilen kayıt sistemimiz başvuru sahiplerinin şahsen şubeye gitmek zorunda kalmadan çevirim içi şekilde kayıt olabilmesini sağlamakta ve bu da tüm Suudi Arabistan’da iş arayan daha fazla sayıda erkek ve kadın kayıt edilmesine olanak vermekte ve böylece daha çok kişi işgücüne katılmakta ve tüm ülkede yerel topluluklara katkı sağlanmaktadır.”

Jameel Topluluğu eğitim, yoksulluk, sanat ve kültür ve gıda ve su güvenliği alanlarını ele alan daha başka çok sayıda programın arasında Bab Rizq Jameel İstihdam gibi girişimler vasıtası ile insanlara kendi hayatlarını ve çevrelerindeki insanların hayatlarını iyileştirme gücü sağlayarak daha iyi bir dünya kurma yönünde çalışmaya devam etmektedir.