2025 yılına gelindiği zaman 1,8 milyar insan mutlak bir su kıtlığı bulunan ülkelerde ve bölgelerde yaşayacaktır ve dünya nüfusunun üçte ikisi güvenli ve güvenilir suya erişimin kısıtlı olduğu ‘su stresi’ koşullarında yaşıyor olabilecektir*.

Birleşmiş Milletler Su programına göre başta Afrika’da aşağı Sahra olmak üzere dünyadaki 43 ülkede yaklaşık 700 milyon kişi hâlen su kıtlığı çekmektedir.

Küresel nüfusumuz şaşırtıcı bir hızda artmaya devam ettiği için 2030 yılına gelindiği zaman gıda talebinin yüzde 50 daha yükseleceği tahmin edilmektedir. Küresel nüfusumuz şaşırtıcı bir hızda artmaya devam ettiği için 2030 yılına gelindiği zaman gıda talebinin yüzde 50 daha yükseleceği tahmin edilmektedir.

2050 yılına gelindiği zaman küresel gıda talebini karşılayabilmek için tarımsal üretimin %60 artması gerekmekte ve bu da tüm dünyada tarım uzmanları ve teknoloji uzmanları için büyük bir güçlük ortaya çıkarmaktadır.

Abdul Latif Jameel’in sosyal kolu olan Abdul Latif Jameel Community Initiatives (ALJCI) gıda ve su kıtlıkları ile mücadelede dünya liderleri ile köklü ilişkileri güçlendirerek bu endişeleri hafifletme hareketlerini desteklemektedir

ALJCI yoksulluğu hafifletme programlarında yıllar boyunca Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile birlikte çalışmıştır ve şimdi de nüfus artışının, kentleşmenin ve iklim değişkenliğinin gıda ve su kaynakları üzerindeki etkisi hakkında çok önemli araştırmalara liderlik yapmak üzere MIT bünyesinde Abdul Latif Jameel World Water and Food Security Lab (J-WAFS) adında yeni bir laboratuvar kurmuştur.

J-WAFS Eylül 2014’te faaliyetlerine başlamıştır ve hızla değişen bir dünyaya insanlığın adapte olmasına ve dünya çapında gıda ve su kıtlığı ile mücadeleye yardımcı olmak için araştırmalara öncülük edecektir. Laboratuvar, hem gelişmekte olan hem gelişmiş ülkelerde gıda ve su sistemlerini tehlikeye sokan müşterek baskıları ele almayı hedeflemektedir.

Su ve gıda sistemleri ve ihtiyaçlar çoğunlukla belli bir ülkeye veya bölgeye özgü olduğu için laboratuvarın yaklaşımı faaliyet alanına göre değişen çözümler üzerinde duracaktır. Ayrıca, bir dizi disiplin vasıtası ile geniş tabanlı yaklaşımlar da geliştirmeye çalışacaktır: kent planlaması ve tasarımı, mühendislik ve teknoloji, iklim ve hidroloji ve politika, ekonomi ve sosyal bilimler.

* Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (UNDESA)

J-WAFS laboratuvarı hakkında daha fazla bilgi için basın açıklamasının tamamını burada okuyun.