• ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Evelo Biosciences ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de (MENAT bölgesi) modern tıbbi bakıma erişimi kolaylaştırmak üzere faaliyet gösteren Suudi Arabistan merkezli Abdul Latif Jameel Health, 1,7 milyar insanı kapsayan gelişmekte olan pazarlarda enflamatuar hastalıklar ve Covid-19 için yeni tedavi ürün adayını geliştirmek ve ticarileştirmek için Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’yı kapsayan stratejik iş birliğini duyurdu.
  • Abdul Latif Jameel Health’in ilk biyoteknoloji lisans anlaşması olan bu iş birliğinin, gelişmekte olan seçilmiş pazarlardaki kişilerin Evelo’nun önde gelen enflamasyon ve ilgili sağlık otoriteleri tarafından onaylandığı takdirde kullanılacak COVID-19 terapötik ürünü adayı ilaca erişimini hızlandırması bekleniyor.
  • Anlaşma, Abdul Latif Jameel Health’in Orta Doğu, Türkiye ve Afrika gibi yüksek büyüme gösteren pazarlarda uygun fiyatlı modern sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırma ve karşılanmayan tıbbi bakımı ele alma vizyonunu ortaya koyuyor. İmzalanan anlaşma Evelo’nun enflamatuar hastalıklardaki liderliğini ve Abdul Latif Jameel’in bölgesel dağıtım uzmanlığını birleştirecek.

Ağız yoluyla verilen ilaçlarda yeni bir yöntem geliştiren bir klinik evre biyoteknoloji şirketi olan Evelo Biosciences(Nasdaq: EVLO) ve dünya çapında gelişmekte olan pazarlarda karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları ele alırken uygun fiyatlı modern tıbbi bakıma erişimi hızlandırmaya odaklanan ve Abdul Latif Jameel’in bir kolu olan Abdul Latif Jameel Health, Evelo’nun önde gelen enflamasyon ürünü adayı ilacını geliştirmek ve ticarileştirmek için Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’yı (MENAT bölgesi) kapsayan stratejik bir iş birliği gerçekleştirdikleri duyurdu.

Evelo ve Abdul Latif Jameel Health imzalanan anlaşma ile birlikte, gelişmekte olan dünyanın en hızlı büyüyen nüfuslarında ve büyüme ekonomilerinde tıbbi bakıma erişimdeki önemli eşitsizlikleri ele almak amacıyla çalışacak.

İmza töreninde, Abdul Latif Jameel Health’in ilk terapötik biyoteknoloji iş ortağı olarak seçilmekten onur duyduklarını belirten Evelo İcra Kurulu Başkanı Ph.D Simba Gill,

20 yılı aşkın bir süredir Abdul Latif Jameel Health CEO’su olan Akram Bouchenaki ile çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Kendisi, Gilead’deki görevinden bu yana, bu bölgede başarılı işletmeler oluşturma ve geliştirme konusunda derin bir deneyime sahiptir. Akram’ın liderliği, Abdul Latif Jameel’in Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’da sahip olduğu kapsamlı dağıtım uzmanlığı ile birleştiğinde, bu iş birliğini, yüz milyonlarca insan için çok çeşitli enflamatuar hastalıkları ele almak üzere ilaçlar geliştirme ve ticarileştirme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak ideal bir iş birliği haline getiriyor.” dedi.

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT bölgesi) içinde derin köklere sahip, çok çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren ve 2020’de 75. yıldönümünü kutlayan Abdul Latif Jameel bugün, altı kıtada 30’dan fazla pazarda faaliyet gösteren küresel bir yatırımcı ve çeşitliliğe sahip bir şirket. Geniş bir bölgesel uzmanlık ve operasyon altyapısına sahip olan Abdul Latif Jameel, ihtiyacı olan herkesin etkili ve uygun fiyatlı ilaçlara erişimini hızlandırma konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

Dr. Akram Bouchenaki, Ph.D. CEO Abdul Latif Jameel Health, (L) and Dr. Simba Gill, Ph.D. CEO Evelo Biosciences (R) at the recent signing ceremony at Abdul Latif Jameel International’s offices in Dubai, UAE.
Dr. Akram Bouchenaki, Ph.D. CEO Abdul Latif Jameel Health, (L) and Dr. Simba Gill, Ph.D. CEO Evelo Biosciences (R) at the recent signing ceremony at Abdul Latif Jameel International’s offices in Dubai, UAE.

Evelo, Abdul Latif Jameel Health’in etkili ve uygun fiyatlı ilaçlar yaratmak için çalışan ilk biyoteknoloji iş ortağı olurken, Abdul Latif Jameel Health, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’da bu vizyonu gerçekleştirmeye yardımcı olmak için gereken kritik kaynakları sağlayacak.

Gerçekleştirilen imza töreninde, gelişen dünyada milyonlarca insana ilaç götürmek için Evelo ile iş birliği yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirten Abdul Latif Jameel Health İcra Kurulu Başkanı Akram Bouchenaki,

“Evelo’nun enflamatuar hastalıklardaki etkili çalışması, Simba Gill  ile uzun süreli ilişkimizin birleşmesi sayesinde, Evelo’nun dünyanın en hızlı büyüyen bölgelerinden bazılarında sağlık hizmetlerimizi başlatıp hızla büyütmek için doğru işbirlikçi olduğunu yeniden teyit ediyor.” dedi.

Abdul Latif Jameel Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fady Jameel ise imza töreninde MIT’de Jameel Clinic ve Imperial College London’da Jameel Institute kurucularından olan, küresel zorluklara bilim ve teknoloji odaklı çözümleri destekleyen uluslararası bir organizasyon olan Community Jameel de dahil olmak üzere, Jameel ailesinin daha iyi bir gelecek için inovasyon yapma konusunda uzun süredir devam eden taahhüdünü tekrarladı.

Sağlık hizmetlerine erişimin, insanların nerede yaşadığına veya ekonomik araçlarına bakılmaksızın, tıpkı su veya barınma gibi inkâr edilemez bir temel insan hakkı olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Fady

“Zor ve çok yönlü bir sorun olmasına rağmen, Evelo gibi dünya lideri biyoteknoloji uzmanlarıyla çalışan Abdul Latif Jameel Health çözümün bir parçası olmaya kararlı.” şeklinde konuştu.

Evelo Bioscienses ve Abdul Latif Jameel Health’in stratejik iş birliği yaptığı enflamatuar hastalıkların tedavisi için araştırma amaçlı geliştirilen oral ilaç olan atopik dermatitte ürün adayı için, Evelo yakın zamanda pozitif Faz 1b verileri bildirmişti. Evelo ayrıca, sedef hastalığında söz konusu ürün adayı için bir Faz 2 klinik çalışmanın yanı sıra COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda iki çalışma yürütüyor. Söz konusu ürün adayının Faz 1b klinik çalışmalarından elde edilen veriler, enflamatuar hastalığın tüm aşamalarında hastaların tedavisi için güvenli, etkili, oral, uygun fiyatlı ve oda sıcaklığında stabil bir ilaç olma potansiyelini ortaya koyuyor.

Nüfusu 2030 yılına kadar 1,7 milyara ve 2050 yılına kadar 2,5 milyara ulaşması beklenen Afrika kıtasına yapılan yıllık harcamanın 2030 yılına kadar 6,66 trilyon ABD dolarına ulaşması beklenirken, sağlık hizmetleri dahil olmak üzere sektörlerde büyüyen pazarları teşvik ediyor.1,2

Bununla birlikte, karşılanmamış önemli ihtiyaç devam ederken, belirli alanlarda, seçilen ilaçların kullanılabilirliği bazı Aşağı Sahra Afrika ülkeleri için kamuda %21 ve özel sektörde %22 gibi düşük oranlarda². Benzer şekilde, nüfusu şu anda 456 milyonun üzerinde olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da2 sadece Arap bölgesindeki nüfusun ortalama %61’i sağlık hizmetlerine kolayca erişebiliyor; ancak bu oran ülkeler arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor.3  

İş birliği Hakkında

Evelo, anlaşmanın hükümleri uyarınca peşin ödeme ve öz kaynak yatırımı almıştır. Evelo, EDP1815’in geliştirilmesinden ve üretiminden sorumlu olacak, Abdul Latif Jameel Health ise kararlaştırılan bölgelerde ruhsat başvurularından ve ticarileştirme faaliyetlerinden sorumlu olacaktır. Evelo ve Abdul Latif Jameel Health 50:50 kâr payı düzenlemesine katılacaktır.

İş birliğine konu ürün adayı EDP1815 Hakkında

EDP1815, enflamatuar hastalıkların tedavisi için araştırma amaçlı geliştirilen bir oral ilaçtır. Bu, oral uygulamadan sonra bağırsak sınırlı salınımla sistemik farmakolojik etkiler sağlama potansiyeli için seçilmiş bir Prevotella histicola suşunun canlı olmayan bir farmasötik preparasyonudur. Canlı olmaması nedeniyle bağırsakları kolonize etme veya mikrobiyomu modifiye etme gözlenmemiştir. Klinik öncesi EDP1815, çoklu enflamasyon yollarını kapsayan modellerde anti-enflamatuar etkilere sahiptir. Bir Faz 1b klinik çalışmasında beş bağımsız kohorttan elde edilen klinik sonuçlar, EDP1815’in Th1, Th2 ve Th17 aracılı enflamasyonu ele alma potansiyelini destekleyen kanıtlar sağlamaktadır.

EPD1815’in Faz 1b klinik çalışmasının sedef hastalığı kohortlarında, ürün adayının enflamatuar hastalıkları olan hastalarda potansiyel olarak zararlı etkilerin aracıları olan IL-6, IL-8, TNF ve IL-1 dahil olmak üzere çoklu enflamatuar sitokinlerin sistemik üretimini sınırladığı gözlemlenmiştir. Bugüne kadar elde edilen klinik öncesi ve klinik veriler, EDP1815’in immünosüpresyona neden olmadan bu anti-enflamatuar aktiviteyi başardığını göstermiştir. Bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarda EDP1815’in genel olarak iyi tolere edildiği gözlenmiştir.

Evelo Biosciences Hakkında

Evelo Biosciences, ince bağırsak ekseni, SINTAX™ üzerinde etkili olan ve sistemik terapötik etkiler ortaya koyan oral yoldan verilen ilaçlar geliştiren bir klinik evre biyoteknoloji şirketidir. SINTAX immün, metabolik ve nörolojik sistemlerin yönetiminde merkezi bir rol oynar. Şirketin ilk ürün adayları, tanımlanmış farmakolojik özellikler için seçilen mikropların tek suşlarının farmasötik preparatlarıdır.

Evelo şu anda geliştirilmekte olan dört ürün adayına sahiptir: Enflamatuar hastalıkların tedavisi için EDP1815, EDP1867 ve EDP2939 ve kanser tedavisi için EDP1908. Evelo diğer hastalık alanlarında ek ürün adayları geliştirmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.evelobio.com adresini ziyaret edin ve LinkedIn ve video üzerinden Evelo ile iletişime geçin.
İletişim Bilgisi: Jessica Cotrone, +1-978-760-5622, jcotrone@evelobio.com

Abdul Latif Jameel Health hakkında

75 yıllık bir mirasa, derin köklere ve altı kıtaya yayılmış 30 ülkede çok sektörlü bir varlığın yanı sıra yerleşik ağlara sahip en saygın aile şirketlerinden ve yatırımcılardan biri olan Abdul Latif Jameel tarafından desteklenen Abdul Latif Jameel Health, sağlık hizmetleri dünyasında büyük yenilikler ve fırsatlar yaratmada benzersiz bir güvenilir ortak olarak konumlanmıştır.

Abdul Latif Jameel Health, Jameel ailesinin daha iyi bir gelecek için inovasyon yapma konusundaki köklü taahhüdünü, küresel zorluklar için bilim ve teknoloji odaklı çözümleri destekleyen uluslararası bir organizasyon olan Community Jameel aracılığıyla yansıtmaktadır. Community Jameel, MIT ile birlikte Eylül 2018’de – MIT’de kısa sürede yapay zeka ve sağlık hizmetlerinin merkez üssü haline gelen – Sağlıkta Makine Öğrenimi için Abdul Latif Jameel Kliniğini (Jameel Clinic) kurdu, ve Ekim 2019’da Imperial College London ile birlikte en son 2020 COVID-19 salgını da dahil olmak üzere önlenebilir hastalıkların küresel riskini yeni veri analizleri kullanarak azaltmak ve en kırılgan ortamlarda sağlık sistemlerini güçlendirmek için Abdul Latif Jameel Hastalık ve Acil Durum Analitiği Enstitüsü’nü (Jameel Institute) kurdu.

Abdul Latif Jameel Health, bu taahhüdü, daha iyi bir yarın için bugünün somut gerçek dünya ihtiyaçlarını ele alan ticari ortama taşımaktadır. Mevcut çözümlerin dağıtılması için yeni pazarlar açarak / büyüterek ve MedTech’in geleceğine yatırım yaparak en çok ihtiyaç duyanlar için modern tıbbi bakıma erişimi hızlandıracak şekilde, küresel güneyde sağlık hizmetlerinin dahil edilmesine odaklanmıştır.

Abdul Latif Jameel, FinTech, InsurTech, elektrikli araçlar ve gelecekteki mobilite çözümleri gibi gelişmekte olan teknolojilerin yanı sıra, ilaç ve aşılardan en son tıbbi teknolojiye kadar tıp ve sağlık hizmetleri sektörlerini kapsayan yatırımlarıyla küresel ekonomiye yön veren temel endüstrilerin geleceğini olumlu şekillendirmeyi amaçlayan yenilikçi, erken aşama ve çığır açan girişimlere ve teknolojiye aktif olarak yatırım yapmaktadır.

Daha fazla bilgi için https://aljhealth.com sitesini ziyaret edin ve marka videomuzu buradan izleyin.
Medya İletişimi: aljhealth@edelman.com adresine e-posta gönderin veya şu telefonu arayın: +971 54 996 9935 (GMT +4 saat BAE)

Abdul Latif Jameel Hakkında

Abdul Latif Jameel, küresel bir yatırımcıdır ve 2020 yılında 75. yıldönümünü kutlayan çok yönlü, özel bir aile kökenli şirkettir. Binek araçlar, ticari araçlar ve ekipman, lojistik, mühendislik ve üretim, finansal hizmetler, enerji ve çevre hizmetleri, sağlık, arazi ve gayrimenkul, tüketici ürünleri ve reklam ve medya dahil olmak üzere bir dizi büyük endüstri sektöründeki birçok bağımsız kuruluştan oluşur. Güçlü güvenilir ağlar ve uzun süreli ilişkiler, Abdul Latif Jameel’i tüm dünyada güçlü bir iş ve yatırım ortağı haline getirmektedir. Şu anda altı kıtada 30’dan fazla ülkede varlık göstermektedir ve 40’tan fazla milletten, 11.000’den fazla kişi istihdam etmektedir.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://aljhealth.com.

Basın soruları için media@alj.ae ile iletişime geçin veya +971 4 448 0906 (GMT +4 saat BAE) numaralı telefonu arayın

İleriye Dönük Açıklamalar

Bu basın açıklaması 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reform Yasası kapsamında ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu basın açıklamasında yer alan ve geçmiş olgulara dair konularla ilgili olmayan tüm beyanlar, EDP1815 için klinik araştırmaların veya okumaların sonuçları, gelişim planlarımız ve ürün adaylarımızın vaadi ve potansiyel etkisi ile ilgili beyanlar da dahil olmak üzere ileriye dönük beyanlar olarak değerlendirilmelidir.

Bu ileriye dönük beyanlar yönetimin mevcut beklentilerine dayanmaktadır. Bu beyanlar vaat veya taahhüt değildir, ancak gerçek sonuçlarımızın, performansımızın veya başarılarımızın ileriye dönük ifade veya ima edilen gelecekteki sonuçlardan, performanslardan veya başarılardan maddi olarak farklı olmasına neden olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer önemli faktörleri içerir; bu faktörlere aşağıda belirtilenler dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir: COVID-19 salgınının klinik öncesi çalışmalarımız ve klinik denemelerimiz dahil operasyonlarımız üzerindeki etkisi ve işimizin devamlılığı; önemli zararlara uğradık, şu anda kârda değiliz ve asla kârda olamayabiliriz; ek finansman ihtiyacımız; sınırlı çalışma geçmişimiz; terapötik müdahaleye yönelik kanıtlanmamış yaklaşımımız; düzenleyici makam onayındaki olası gecikmeler dahil, uzun, pahalı ve belirsiz klinik ilaç geliştirme süreci; mikrobiyal kütüphanemizi genişletmek, klinik deneylerimizi yürütmek, ürün adaylarımızı üretmek ve onaylanırsa ürün adaylarımızı geliştirmek ve ticarileştirmek için üçüncü taraflara ve işbirlikçilerine olan güvenimiz; ürün adaylarımızın imalat, satış, pazarlama ve dağıtımındaki deneyim eksikliğimiz; diğer ilaç şirketleriyle başarılı bir şekilde rekabet edememe; tescilli teknolojimizin ve ticari sırlarımızın gizliliğinin korunması; üçüncü şahıs fikri mülkiyet haklarının ihlali için olası davalar veya iddialar veya bizim fikri mülkiyet hakkımıza yönelik itirazlar; patentlerimizin geçersiz veya uygulanamaz bulunması; uluslararası operasyonlarla ilişkili riskler; kilit personeli elde tutma ve büyümemizi yönetme becerimiz; adi hisse senetlerimizin potansiyel oynaklığı; yönetimimiz ve ana hissedarlarımız işimizi kontrol etme veya önemli ölçüde etkileme becerisine sahiptir; halka açık bir şirket olarak faaliyet göstermenin maliyetleri ve kaynakları; olumsuz veya hiç olmayan analist araştırması veya raporu; ve bize karşı menkul kıymetler sınıfı faaliyet davası.

Bunlar ve 31 Aralık 2020’de sona eren mali yıl için Form 10-K Yıllık Raporumuzda “Risk Faktörleri” başlığı altında ele alınan diğer önemli faktörler ve SEC’e sunulan diğer raporlarımız, gerçek sonuçların bu basın açıklamasında yapılan ileriye dönük beyanlarda belirtilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilir. Bu tür ileriye dönük beyanlar, bu basın açıklamasının tarihi itibariyle yönetimin tahminlerini temsil eder. Bu tür ileriye dönük beyanları, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, gelecekte herhangi bir noktada güncellemeyi tercih edebilecek olsak da, sonraki olaylar görüşlerimizin değişmesine neden olsa bile bu tür beyanları yapma zorunluluğunu reddediyoruz. Bu ileriye dönük beyanların, bu basın bülteninin tarihinden sonraki herhangi bir tarihten itibaren görüşlerimizi temsil ettiği düşünülmemelidir.

[1] A. Leke and L. Signé, “Spotlighting opportunities for business in Africa and strategies to succeed in the world’s next big growth market,” Brookings, Feb. 11, 2019, https://www.brookings.edu/research/spotlighting-opportunities-for-business-in-africa-and-strategies-to-succeed-in-the-worlds-next-big-growth-market/.  UHC in Africa: A Framework for Action,” World Bank and World Health Organization. https://www.worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage/publication/universal-health-coverage-in-africa-a-framework-for-action

[2] “Population Total – MENA,” The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ZQ&name_desc=false.  

[3] “Policy Brief: The Impact of COVID-19 on the Arab Region, An Opportunity to Build Back Better,” United Nations, July 2020. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ZQ&name_desc=false.