• J-WEL okullarda, yükseköğrenimde ve işyerinde öğrenimde bir eğitim rönesansı kıvılcımı çakmayı amaçlıyor.
  • Yeni inisiyatif eğitimde 2030 Suudi Vizyonu’nu destekliyor

Dünya çapında eğitimi dönüştürmeye yardımcı olmayı amaçlayan Abdul Latif Jameel Dünya Eğitim Laboratuvarı (J-WEL), eğitim ve öğrenimin geleceğini tartışmak üzere Cambridge, Massachusetts’teki MIT kampüsünde önde gelen küresel uzmanları ağırladı.

Dört günlük etkinlik, J-WEL’in ilk büyük inisiyatifini temsil ediyor ve hayat boyu eğitimin üç ayağına odaklanıyor: pK-12, yüksek öğretim ve işyeri öğrenimi.

Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Krallık gibi ülkelerden gelen katılımcıların bugün eğitimin önündeki en acil sorunların bazılarında işbirliği içinde çalıştığı konferanslar, konuşmalar ve çalıştaylar de dahil olmak üzere J-WEL haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Mayıs 2017’de sosyal girişim organizasyonu Jameel Topluluğu ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından ortaklaşa kurulan J-WEL, eğitim ve her düzeyde ve yaşta öğrenmeyi dönüştürerek insanların gerçek potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bilgi transferini ve gelişimini güçlendirmeye ve bireyleri modern işyeri için gereken beceri ve yeteneklerle donatmaya çalışır.

J-WEL, MIT ve diğer üyeler ile ortaklık fırsatlarının yanı sıra eğitim, atölye çalışmaları ve sertifika programları gibi MIT programlarına ve kaynaklarına özel erişim imkanlarına sahip olacak olan okulları, hükümetleri, STK’ları, hayırseverleri ve işletmeleri de içeren paydaşları bir araya getirmek için yeni girişimleri teşvik eder.

J-WEL, MIT’in daha geniş, 5 milyar dolarlık küresel ‘Daha İyi bir Dünya İçin Kampanya’sının bir parçasıdır ve Abdul Latif Jameel Yoksulluğa Karşı Eylem Laboratuvarı (J-PAL) ve Abdul Latif Jameel Dünya Su ve Gıda Güvenliği Laboratuvarı (J-WAFS) dahil Jameel Topluluğu ve MIT arasında süregiden işbirliği çalışmalarından biridir. Jameel Topluluğu Başkanı Mohammed Abdul Latif Jameel ömür boyu MIT Kurumsal üyesidir.

Jameel Uluslararası Topluluğu Başkanı Fady Mohammed Jameel şunları belirtmiştir: “Eğitim ve öğrenim, kalkınmanın temelini oluşturuyor, güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomiler inşa ediyor ve herkes için fırsat ve refah yaratıyor.”

Ve ekliyor: “J-WEL aracılığıyla, eğitim alanından uzmanları bir araya getirmek, tüm seviyelerde öğrenmenin karşılaştığı zorlukları ele almak için perspektifler, bilgi ve deneyim toplamak ve gerçek, uygulanabilir çözümler geliştirmek istiyoruz. İlk J-WEL Haftası bu sürecin ilk adımıdır ve girişime yönelik üst düzey katılımdan memnuniyet duyuyoruz.”

MIT’in açık öğretimden sorumlu başkan yardımcısı Sanjay Sarma ve dijital öğrenme dekan yardımcısı ve J-WEL’in yönetici direktörü olan Vijay M.S. Kumar, MIT için stratejik eğitim girişimlerine öncülük etti ve pK-12, Yüksek Öğrenim ve İşyeri Öğrenimine odaklanan üç J-WEL girişiminin yaratılması için çalışıyorlar. Bu girişimler, MIT Entegre Öğrenme Girişimi ve Dijital Öğrenme Ofisi de dahil olmak üzere, MIT’de mevcut eğitim kaynaklarının yanı sıra çocukluk gelişimi ve çalışan eğitim yöntemleri konusunda devam etmekte olan Enstitü araştırmalarından da yararlanmaktadır.

MIT Açık Öğretim Başkan Yardımcısı Sanjay Sarma, J-WEL yaklaşımını şöyle anlatıyor: “J-WEL aracılığı ile, MIT’te geliştirilen varlıkları kullanarak ve J-WEL tarafından bir araya getirilen topluluktan yararlanarak birlikte öğrenme, paylaşma ve eğitim verme sureti ile yeni ve uzun vadeli işbirlikleri oluşturacağız.”

J-WEL hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://jwel.mit.edu/