• Cellarity, belirli moleküler hedefleri hedeflemek yerine hücrelerin davranış şeklini değiştirerek hastalığı tedavi eden ilaçlar yapmak üzere 2017 yılında Flagship Labs bünyesinde oluşturuldu.
  • 2020 yılında kurulan Abdul Latif Jameel Health, daha belirgin şekilde dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinde, modern tıbbi tedaviye erişimde devam eden küresel eşitsizliğe bir yanıt olarak kuruldu.
  • JIMCO Yaşam Bilimleri Fonu, Jameel Investment Management Company’nin yenilikçi, erken evre ve çığır açan girişimlere ve teknolojilere aktif şekilde yatırım yapan, sağlık hizmetlerinin geleceğini pozitif yönde şekillendirmeyi amaçlayan özel bir fonudur.

Jameel Ailesi’nin küresel yatırım kolu olan Jameel Investment Management Company (JIMCO), hücre davranışını hedefleyen ilaç keşfi için 2017 yılında Flagship Pioneering tarafından kurulan Amerikalı bir yaşam bilimleri şirketi olan Cellarity için 123 milyon ABD doları tutarındaki Seri B fon döngüsündeki yatırımcılardan biri olduğunu doğruladı.

JIMCO’nun özel JIMCO Yaşam Bilimleri Fonu’ndan bu döngüye yapılan katkının yanı sıra BlackRock, The Baupost Group, Banque Pictet ve diğer yatırımcılar ile birlikte Flagship Pioneering tarafından yönetilen fonlardan ve hesaplardan elde edilen katkılar da bulunmaktadır. Bu ilk yatırım, Abdul Latif Jameel Health ile işbirliği yaparak en çok ihtiyaç duyan insanların modern tıbbi tedavilere erişimini hızlandırarak küresel çapta daha kapsayıcı sağlık hizmetleri sağlayacak çığır açan düşünceye ve acil sağlık teknolojilerine yönelik Yatırımlar gerçekleştirmeyi amaçlayan stratejik vizyonun bir parçasıdır.

Abdul Latif Jameel Health, İcra Kurulu Başkanı, Akram Bouchenaki, şunları söyledi: “Misyonumuz, mevcut uygulamaları alt üst eden ve sağlık hizmetlerinin dünya genelinde daha yaygın bir şekilde kullanılmasını teşvik eden tıp dünyasındaki yeniliklere öncülük edenleri desteklemek ve onlarla ortaklık kurmaktır.

“Cellarity ile oluşan sinerji ve çığır açan fikirleri, Abdul Latif Jameel Health ekibi tarafından net bir şekilde görülmektedir ve ilaç keşfinde bu yeni yaklaşıma öncülük edilmesine destek olma yönündeki katkımız, işimizin ve Jameel ailesinin değerleri ile örtüşmektedir.”

Cellarity’nin ilaçları, hastalığı hücre düzeyinde ele almak için geliştirilmiştir ve birçok geleneksel ilaç keşfinde izlenen tek moleküler hedefe yönelik bir yaklaşım değildir.

Flagship Pioneering’in Ortağı ve CEO’su ve aynı zamanda Cellarity’nin CEO’su olan Fabrice Chouraqui, “Hücresel süreçleri derinlemesine anlama ve daha öngörülebilir ve hedefe odaklı ilaç oluşturma becerisi sayesinde yeni bir ağ biyolojisi dönemine giriyoruz” dedi. “Cellarity’nin biyoloji, hesaplama ve teknolojiyi bir araya getiren platformu, bu hücre merkezli yaklaşıma yönelik mevcut ilaç keşif paradigmasının çarpıcı şekilde yeniden tasarlanmasını yansıtıyor.”