Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi dünya ham petrol rezervlerinin yarısından fazlasını ve doğal gaz kaynaklarının üçte birinden fazlasını bulundurmanın yanı sıra dünyanın en yüksek talep sahibi enerji tüketicilerinden birisidir. Bu eğilimin gelecek yıllarda da devam etmesi beklenmektedir.

Oxford Enerji İncelemeleri Enstitüsüne göre Asya’nın yanı sıra MENA bölgesinin günümüzden 2030’lara kadar küresel enerji tüketimi artışında en büyük paya sahip olacağı tahmin edilmektedir. Hızlı sanayileşme, nüfus patlaması ve önemli altyapı yatırımları tarafından güçlendirilen talebin en az 2020 yılına kadar her yıl yüzde yedi artması beklenmektedir.

Bunun bir sonucu olarak bu bölgedeki hükümetler değerli fosil yakıt rezervlerinin tüketilmesini dengeleyebilmek için alternatif, sürdürülebilir ve güvenilir enerji kaynakları bulunması gerektiğini anlamıştır ve bunu gerçekleştirmek için planlar hazırlamaktadır.

Suudi Arabistan’da kısa süre açıklanan Vizyon 2030 yurt içi enerji tüketiminin 2030’a kadar üç kat artacağının belirlendiğini vurgulamaktadır. Genel olarak, bu zaman çerçevesi için, dereceli şekilde kendisine yeterli olacak bir yenilenebilir enerji değer zinciri ile desteklenmek üzere 9,5 GW’lık bir üretim hedefi belirlenmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti kısa süre önce temiz enerjiden güç üretimini 2030’a kadar yüzde 25’ten 30’a çıkarmayı amaçladığını açıklamıştır. BAE başkenti Abu Dabi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) küresel merkezine ev sahipliği yapmakta ve bu durum ülkenin yenilenebilir enerji girişimleri için gelişmekte olan Orta Doğu merkezi olma konumunu güçlendirmektedir.

Abdul Latif Jameel Orta Doğu’nun yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme çabalarına bağlıdır. Abdul Latif Jameel Energy bölgenin hızla değişen enerji sektörü içinde bağımsız bir enerji santrali geliştiricisi ve işletmecisi haline gelme hedefi ile 2012 yılında kurulmuştur. O zamandan bu yana, MENAT bölgesinde ve başka yerlerde fotovoltaik (PV) güneş enerjisi projeleri kurmak amacı ile, büyük ölçekte güneş enerjisi projeleri için önde gelen uluslararası tasarımcısı olan Avrupa merkezli güneş enerjisi şirketi Fotowatio Renewable Ventures (FRV) şirketini satın almıştır.

Abdul Latif Jameel Energy bu ilişki sayesinde günümüzde 787,4 MW üzerinde PV ve CSP güneş enerjisi tesisinin inşaatını, işletmesini, bakımını ve finansmanını tamamlamış olarak fotovoltaik ve termik-güneş enerjisi alanında önde gelen küresel işletmecilerden birisidir. 

Bu ortaklık Abdul Latif Jameel Energy’nin bölgesel bilgileri ve finansman yeteneği ile FRV’nin güneş enerjisi tesisleri alanındaki geniş mühendislik, geliştirme ve inşaat deneyimini – ve 4,3 GW hazırlık halindedir – daha sürdürülebilir olan bir gelecek için birleştirmiştir.

FRV’yi satın almamız hakkında daha fazla bilgi için basın açıklamasının tamamını burada okuyun.