• MIT fakülte ve baş araştırmacıları hastalığın önlenmesi, tespiti ve tedavisi için makine öğrenmesinin gücünü kullanacak projelere girişiyor.
  • Toplam 2,3 milyon ABD doları tutarında finansman için 18 proje seçildi
  • J-Clinic, MIT ve Community Jameel arasındaki dördüncü büyük işbirliğidir

The Abdul Latif Jameel Clinic for Machine Learning in Health veya J-Clinic, kanser, epilepsi, zihinsel sağlık, bilişsel bozukluk ve konjestif kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkların erken tespitini ve önlenmesini optimize etmek için AI teknolojilerinin gücünden yararlanan 18 proje için 2,3 milyon ABD Dolarını aşan finansman sağladığını açıkladı.

Bu sonbaharda lansmanı yapılan J-Clinic, MIT ve Mohammed Abdul Latif Jameel ’78 tarafından kurulan sosyal girişim kuruluşu olan Community Jameel arasındaki dördüncü büyük işbirliği çabasıdır. J-Clinic, sağlık hizmetlerinde tanıdan farmasötik alanına kadar değişen alanlarda yüksek hassasiyetli, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir makine öğrenme teknolojisi oluşturmayı amaçlamaktadır.

J-Clinic başkanı, MIT Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Vannevar Bush Profesörü Anantha P. Chandrakasan, “Aldığımız tekliflerin derinliği, yaratıcılığı ve kapsamından etkilendik” diyor.

Community Jameel Uluslararası Başkanı Fady Jameel, “MIT J-Clinic araştırma fonunun açılış turunda bu önemli adımı atmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. “MIT J-Clinic, bu hibelerle finanse edilen araştırmalar sayesinde makine öğrenmenin gücünden yararlanıyor ve kanser, Alzheimer ve dünya genelinde insanların yaşamlarını etkileyen diğer hastalıklarla savaşıyor”.

Projelerde mühendislik, mimari ve planlama, bilim ve yönetim alanındaki bölüm ve laboratuarlardan baş araştırmacılar yer alıyor. J-Clinic toplam 43 teklif almıştır.

Finanse edilen projeler, hastalıkların erken saptanması ve önlenmesinin yanı sıra, mevcut ilaçların başka bir amaçla kullanılmak üzere değiştirilmesini ve elektronik sağlık kayıtlarının optimize edilmesini içeriyor. Ek olarak, J-Clinic’in MIT Deshpande Teknolojik Yenilik Merkezi ile işbirliği içinde finanse ettiği 50.000 ABD Doları tutarındaki bir hibe, bakteriyel enfeksiyonun hızlı teşhisi için AI odaklı araştırmayı destekleyecektir.

Teknolojiler ve çözümler, kaynaklardan bağımsız olarak hastalıkları önlemek ve tespit etmek için, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, dünyadaki sayısız sağlık sistemi ve klinik ortamına uygulanacaktır.

J-Clinic’in üç ana odak alanı şunlardır:

  • Bulaşıcı olmayan hastalıkları, olduğu yerde durdurarak seyrini değiştirecek koruyucu hekimlik yöntem ve teknolojileri
  • Sağlık problemlerini hem tespit edip hem de hafifletebilecek uygun maliyetli teşhis testleri
  • Özellikle bireysel olarak özelleştirilmiş tedaviler için hedeflenenler olmak üzere yeni ilaçların daha hızlı ve daha ucuz keşfedilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesini sağlamak için ilaç keşfi ve geliştirme

J-Clinic’in bütünsel yaklaşımı, MIT’nin diğer alanların yanı sıra hücresel ve tıbbi biyoloji, bilgisayar bilimi, mühendislik ve sosyal bilimlerde uzmanlığını kullanıyor.

J-Clinic, yeni teknolojileri test etmek, entegre etmek ve uygulamak için MIT’nin sektör ve Boston bölgesindeki hastanelerle olan güçlü ilişkisinden yararlanmaktadır. Bu ilerlemeleri gerçek hayattaki uygulamalara sokarak, girişimcilere ve ilaç şirketlerine lisans vermek yoluyla ticarileştirilebilecek ve dağıtılabilecek patentli araştırmayı ilerletmeyi amaçlamaktadır.