Dünyanın en gelişmiş hastalık ve acil durum analiz enstitüsü bu hafta Londra’da açılıyor.

Imperial College London’da bulunan Abdul Latif Jameel Hastalık ve Acil Durum Analiz Enstitüsü olan J-IDEA, salgın hastalıklar, sıra dışı iklim olayları ve doğal ve insani felaketler gibi acil durumlara hızla yanıt verecek.

J-IDEA, Ebola ve MERS gibi krizleri, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere, uzun vadeli küresel önceliklerin yanı sıra, politika görüşlerini sunmak için son teknoloji veri bilimini ve halk sağlığı araştırmalarını kullanarak ele alacak.

Yeni enstitü, dünyanın önde gelen epidemiyologlarını, biyoistatistikçilerini, sağlık görevlilerini ve veri bilimcilerini bir araya getirme yoluyla akademik uzmanlık ile yeryüzündeki etki arasındaki engelleri yıkıyor.

Halk sağlığı, veri modelleme ve analitik alanındaki araştırmacılar, salgınları kontrol altına almak, savunmasız toplulukları korumak, yerinde veri toplamak ve analitik kapasitesini güçlendirmek ve de acil sağlık durumlarında direnç etkenlerini anlamak için gerçek zamanlı analizler ve müdahale modellemesi kullanacaktır.

J-IDEA, Muhammed Abdul Latif Jameel KBE tarafından kurulan küresel bir yardım kurumu olan Community Jameel‘in ortaklığı ile kurulmuştur.

London Imperial College Başkanı Profesör Alice Gast şunları söyledi: “Global sağlıkta bir dönüm noktasındayız. Çocuk felci gibi hastalıklardan arınmış bir dünyanın zirvesindeyiz ve hedeflerimiz daha da ileri gidiyor. J-IDEA, dünyanın önde gelen araştırmacılarını dünyadaki en önemli halk sağlığı çalışmalarından bazılarını takip etmek için yeni bir enerji ve aciliyet duygusuyla bir araya getirecek.

 “Community Jameel’in bu ortaklığı oluşturmadaki öngörüsü, gelecek nesiller için derin bir küresel etkiye sahip olacak.”

Profesör Neil Ferguson J-IDEA’nın ilk direktörü olarak görev yapacak. Bu seçkin epidemiyolog, BSE, ayak ve ağız hastalığı, SARS, MERS, grip salgını, Ebola ve Zika dahil olmak üzere ortaya çıkan patojenlerin coğrafi yayılımının matematiksel modellerindeki ilerlemeleri üzerindeki çalışmaları ile tanınıyor.

Enstitünün araştırmacıları ve ortakları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Hong Kong ve Meksika gibi bölgelerdeki acil halk sağlığı vakalarını azaltmak ve önlemek için çalışacaklar.

J-IDEA’daki lider akademisyenler arasında şu kişiler bulunmaktadır:

  • Fenotipleyen ülkeler tarafından birden fazla hastalık ve ilgili tahmin araçlarında küresel bir hastalık yükü haritası geliştirmiş olan Profesör Majid Ezzati;
  • Zoonotik salgın riski ve sağlık sistemi zayıflığının küresel analiziyle salgınları tahmin etme konusunda bir uzman olan Dr Katharina Hauck;
  • HIV ve çocuk sağlığı hizmetleri için ölçeklendirme dağıtım platformları konusunda uzman olan Profesör Tim Hallett.

Bu kişilere Profesör Helen WardProfesör Edward Gregg ve Profesör Kalipso Chalkidou da dahil olmak üzere birçok Imperial akademisyeni katılacak .

J-IDEA araştırmacılarının deneyimleri arasında, antimikrobiyal direncin nasıl ortaya çıktığını ve durdurulabileceğini anlamak için matematiksel modelleme metodolojileri kullanmak, birinci basamak sağlık hizmetlerini savaş bölgelerine ve mülteci kamplarına getirmek, şehir sakinlerinin sağlığını iyileştirmek için veri tabanlı politikalar geliştirmek ve dünyanın en büyük HIV testi ve tedavi programlarını değerlendirmek yer alıyor.

Community Jameel’in Uluslararası Başkanı Fady Mohammed Jameel şunları belirtti: “J-IDEA sağlık veri analitiğinin gücüne bir işaret olarak hizmet verecek ve yaşamı yerel ve dünya çapında değişime uğratacak. Bu kadar önemli ve acil çalışmaları desteklemekten gurur duyuyoruz.

 “Imperial, veri bilimi, halk sağlığı ve araştırma keşiflerini toplumsal faydaya dönüştürmede dünya lideridir. J-IDEA, düşük ve orta gelirli ülkelerde bu uzmanlığın gelişimini etkin ve uygun maliyetli müdahalelere dönüştürecektir.

 “Daha iyi bir dünya için yenilik ve toplulukları güçlendirmek, Community Jameel’in vizyonunun merkezinde yer alıyor. Bu nedenle, araştırma ortaklıkları ve özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde eğitim fırsatları aracılığıyla yerel uzmanlığın oluşturulması, J-IDEA için bir öncelik olacaktır. Imperial’ın eşsiz uzmanlığı ile birleşen bu uluslararası içgörü akışı, J-IDEA’nın çalışmalarının yerel sağlık politika belirleyicileri ve uygulayıcıları için en önemli olan sağlık sorunları ile yakından bağlantılı kalmasını sağlayacaktır. Bu görüşler daha iyi bir küresel sağlık için savaşın kazanılmasında belirleyici faktör olacaktır. ”

J-IDEA Direktörü Profesör Neil Ferguson ise şunları söyledi: “Küresel krizler küresel çözümlere ihtiyaç duyuyor ve işbirliği J-IDEA’nın merkezinde yer alan bir konsept. Son 20 yılda, insan yaşamının ve faaliyetlerinin neredeyse her boyutunu kapsayan verilerde dev bir büyüme gördük. Küresel sağlık araştırmacıları için bu, benzeri görülmemiş bir fırsat anlamına geliyor.

 “Jameel Hastalık ve Acil Durum Analiz Enstitüsü, gereksiz bilgilerin arasından sıyrılarak, eyleme geçirilebilecek bilgiler ortaya koyacak ve dünyadaki toplulukların sağlığını değiştirecek etkili ve uygun maliyetli politika yanıtları alacaktır.”

 Imperial College’ın Londra’daki White City’deki yeni Halk Sağlığı Okulu’na dahil edilen J-IDEA’nın ilk beş odak noktası şunlar olacak:

  • Dünya sağlık politikası için lider konumdaki ortaklıklar

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer büyük küresel sağlık kuruluşları ile stratejik ortaklıklar ve işbirliğine dayalı çalışma programları yürütmek. 

  • Enfeksiyondan kronik hastalıklara dek paralel halk sağlığı araştırmalarının ilerletilmesi

Düşük ve orta gelirli ülke araştırma enstitüleri ile ortaklaşa bir şekilde bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkları kapsayan araştırma programlarının desteklenmesi, şu anda hem kronik hem de bulaşıcı hastalıkların önlenmesindeki ilerlemelerin dışında bırakılan dünyanın bazı bölgelerine odaklanılması. 

  • Paradigmayı değiştirmek ve düşünce liderliğini oluşturmak

Dünya liderlerini en iyi düşünme tarzına yönlendirmek ve dünya çapında işbirlikleri başlatmak için bir araya gelmek. 

  • Sınırları aşan yeni nesil araştırmacılara ilham vermek ve onları eğitmek

İşbirliği yapanlar ve düşük ve orta gelirli ülkelerde yetenekler geliştirmek için araştırma burslarını, doktora öğrencilerini ve akademik ziyaretçi programlarını desteklemek. 

  • Küresel çeviri kapasitesini arttırmak

Düşük ve orta gelirli ülkelerde, sağlık disiplinleri ve politika yapıcılarının çok disiplinli kısa kurslarını kolaylaştırmak, analizin gücünü sağlık politikasına dahil etmek ve ülkelerine planlama yapmak. 

Community Jameel’in J-IDEA’yı ortaklık içinde kurması, Imperial College’in White City kampüsünde toplumun sağlık hizmetleri alanında yaşadığı en acil sorunlara dört ana alanda yeni yaklaşımlara öncülük edecek olan yeni bir Halk Sağlığı Fakültesikurmayı amaçlayan 100 milyon £’lik Sağlığı ve Refahı Dönüştürmek kampanyasının bir parçasıdır: J-IDEA’nin odak noktası olan Dünya Sağlığı, Yemek ve Beslenme, Toplum Sağlığı ve Politikası ve Marit Mohn’dan büyük bir bağış ile desteklenmiş olan Çocuk Sağlığı ve Refahı.

Community Jameel, küresel sağlık alanında çalışmanın ve savunmasız kişilerin sağlık alanında aldığı sonuçları iyileştirmek için inovasyon uygulama konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Community Jameel, Suudi Arabistan’da, 1995 yılında Cidde’deki Abdul Latif Jameel Hastanesini açtı ve 1991 yılında Riyad’daki Kral Salman Engellilik Araştırma Merkezi’nin kurucu ortaklarından biriydi. 2018 yılında, Community Jameel ve Massachusetts Institute of Technology, hastalığın önlenmesi, tespiti ve tedavisine bireysel düzeyde yapay zeka uygulamak için Abdul Latif Jameel Sağlıkta Makine Öğrenimi Kliniğini (J-Kliniği) kurdu. 

SON

Daha fazla bilgi için lütfen Medya İlişkileri Direktörü Andrew Scheuber ile iletişime geçin: a.scheuber@imperial.ac.uk / +44 20 7594 8197

Imperial College London hakkında

Imperial College London, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biridir. Üniversitenin 17.000 öğrencisi ve 8.000 çalışanı, bilim, tıp, mühendislik ve ticaret alanındaki bilgi alanlarını genişletiyor ve keşiflerini toplumumuz için faydalara dönüştürüyor.

1907’de kurulan Imperial, geleceği şekillendirmek için penisilin, holografi ve fiber optiğin de dahil olduğu gelişmelere öncülük eden seçkin bir geçmişe dayanıyor. Imperial araştırmacıları, sağlık ve refahı geliştirmek, doğal dünyayı anlamak, yeni çözümler üretmek ve veri devrimine öncülük etmek için disiplinler arası çalışmalar yapıyorlar. Akademik mükemmellik ve gerçek dünyadaki bu uygulama karışımı, Imperial’ın öğrencilerin kendi alanlarının sınırlarını zorlamak için araştırmalara katıldığı sıra dışı öğrenme ortamını destekleniyor.

Imperial, 150’den fazla ülkeyle akademik bağları olan, dünyanın en uluslararası nitelikli üniversitelerinden biridir. Reuters, olağanüstü girişimci kültürü ve endüstri ile olan bağları nedeniyle Imperial College’i Birleşik Krallık’ın en yenilikçi üniversitesi olarak adlandırdı.

Community Jameel Hakkında

Yaratıcılığa, girişimciliğe, yeniliğe ve gençliğe olan bağlılıktan destek alan Community Jameel, başlıca gelişim alanlarında çalışmalar yapmakta: geçim kaynakları, sanat, eğitim, sağlık, iklim ve kanıt. Community Jameel, programları doğrudan uygulayarak ve büyük uluslararası kurumlarla ve taban kuruluşları ile işbirliği yaparak dünya çapında faaliyet göstermektedir.

Community Jameel, hayatı boyunca on binlerce dezavantajlı insanın yaşamlarını iyileştirmesine yardım etmiş olan, Abdul Latif Jameel işletmesinin kurucusu merhum Abdul Latif Jameel tarafından 1940’lı yıllarda başlatılan bir gelenek olarak Jameel ailesinin topluluğu destekleme geleneğini sürdürmek amacıyla 2003 yılında hayata geçirilmiştir.

“Community Jameel” terimi geniş anlamı ile bazı farklı, ayrı ve bağımsız tüzel kişilikler için kullanılmaktadır. Community Jameel kendisi, üstte bulunan bir ana şirket tarafından yönetilen kurumsal bir tüzel kişilik, birlik veya holding değildir ve bu terim, yalnızca toplu olarak Abdul Latif Jameel diye adlandırılan farklı ve tamamen bağımsız tüzel kişiliklerden oluşan bir grup için kullanılmaktadır.