Sadece 90 dakika içinde tüm gezegenin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar güneş ışığı dünyaya çarpmaktadır. Güneş enerjisi konusundaki kaynak potansiyelinin bu kadar bol olmasına rağmen, bu alandan elde edilen enerji dünyanın mevcut enerji tüketiminin hala küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Neyse ki, yeni bir dönem doğuyor. Dünyanın her tarafındaki hükümetlerin, Paris Anlaşması kapsamındaki iklim hedeflerini gerçekleştirmek için çabaladıkları şu dönemde sürdürülebilir kalkınma ve karbondan arındırmaya odaklanmaları sayesinde, enerji bileşimi son derece ihtiyaç duyulan bir dönüşümden geçiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’ndan (IEA) gelen yakın tarihli bir rapora göre, güneş, rüzgâr ve hidroelektrik projelerinin son dört yıl içinde en hızlı yayılma sürecine girdiği görülüyor. IEA’dan gelecek diğer tahminler, küresel yenilenebilir elektrik arzının önümüzdeki beş yıl içinde özellikle güneş enerjisinde yeniden canlanma ile %50 daha genişleyebileceğini göstermektedir.

IEA’nın genel müdürü Fatih Birol şöyle diyor:

“Bu yenilenebilir enerji için çok önemli bir zamandır. Güneş fotovoltaikleri ve rüzgar gibi teknolojiler, küresel enerji sisteminde gerçekleşen dönüşümlerin merkezinde yer almaktadır. Bu yöntemlerin daha fazla kullanılması, sera gazı emisyonlarıyla mücadele, hava kirliliğini azaltma ve enerji erişimini genişletme çabaları için çok önemlidir.”

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’na (IRENA) göre, tüm düşük karbonlu teknoloji seçeneklerine kıyasla, güneş fotovoltaik teknolojisi enerjisinin hızlandırılmış kullanımı, 2050 yılına dek 4,9 gigaton karbon dioksit azalmasına neden olabilir. Ayrıca, güneş fotovoltaik teknolojisi ile ilgili maliyetlerin 2024 yılına kadar %15 ila %35 oranında azalmaya devam edeceği tahmin edildiğinden dolayı, güneş fotovoltaik teknolojisinin küresel ilgiyi yönetme potansiyeli olduğu açıktır.

Peki, güneş fotovoltaik teknolojisi nedir ve nasıl çalışır? Bu kısa videoda teknolojinin arkasındaki bilime derinlemesine bakıyoruz!

Güneş fotovoltaik teknolojisi, dünya çapında popülerlik kazandıran bir teknolojidir. Dünya’nın toplam kurulu fotovoltaik kapasitesi 2018’in sonunda 480,3 GW’a ulaşmış olup, o zamandan beri hızla yükselmektedir.

Yenilenebilir kamu hizmetleri alanında lider bir küresel geliştirici ve Abdul Latif Jameel Energy’nin bir parçası olan Fotowatio Yenilenebilir Girişimler (FRV) sayesinde, beş kıtada yer alan müşteri ve topluluklara sürdürülebilir güneş fotovoltaik enerji çözümleri sunmaya devam ediyoruz.

FRV, Avrupa Orta Doğu, Avustralya, Afrika ve Latin Amerika gibi pazarlardaki projelerle 7.000 MWdc’lik bir boru hattı inşa etti. Bu, her yıl yaklaşık bir milyon ev için yeterli elektrik üretmeye ve yılda 100 milyon tondan fazla CO2 emisyonunu ortadan kaldırmaya eşdeğerdir.

Dünya sürdürülebilir bir geleceğe doğru geçişine devam ederken, bunun bir parçası olmayı dört gözle bekliyoruz – güneşin parladığı her yerde.