Avustralya, Kasım 2019’da kısa bir süre için yenilenebilir enerjide bir dünya lideri haline geldi.

Veriler, 6 Kasım Çarşamba günü saat 11.50’de yenilenebilir enerji kaynaklarının, Yeni Güney Galler, Victoria, Tazmanya ve Güney Avustralya’ya verilen enerjinin %50’yi biraz aşan bir oranını sağladığını gösterdi – yani ülkenin en büyük üreticisi olan National Electricity Market tarafından hizmet verilen beş eyalete.

Çatı tipi güneş enerjisi, enerji talebinin tamamının %23,7’sini sağladı; bunu %15,7 ile rüzgar, %8,8 ile büyük ölçekli güneş enerjisi ve %1,9 ile hidroelektrik izledi. Fakat kömür hâlâ şebekedeki en büyük elektrik sağlayıcısıydı ve ‘kara kömür’ tesisleri %35,7, ‘kahverengi kömür’ tesisleri ise %13,5 oranında üretim yapmaktaydı.[1]

Dönüm noktası anı birkaç dakika içinde bitmiş olsa da (tüm gün boyunca ortalama yenilenebilir enerji katkısı %31’in biraz üzerindeydi), Avustralya’nın son yıllarda yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırmada kaydettiği ilerlemeyi temsil etmektedir.

Bu yenilenebilir kapasitenin bugüne kadar önemli bir kısmı, küçük ölçekli sistemlerden gelmiştir. 2019’da Avustralya, Ocak-Aralık 2019 arasında 100 kW işareti altında 2.13 GW güneş FV sistemi kaydederek, şimdiye kadarki en yüksek küçük ölçekli güneş enerjisi üretimini gerçekleştirdi. Bu, 2018’de piyasaya sürülen 1.576 GW’de %35’lik bir artış, 2017’de eklenen 1.076 GW’da ise %50’lik bir sıçrama anlamına gelmekte.

Ülkenin Temiz Enerji Mevzuatı’na göre Avustralya evleri ve küçük işletmeler, 2001 yılında Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Programı’nın (Small-scale Renewable Energy, SRES) başlaması sayesinde üç milyondan fazla küçük ölçekli yenilenebilir enerji sistemi kurdu. Bu sistemler, yılda yaklaşık 12,9 milyon MW saat elektrik üretme veya yer değiştirme kapasitesine sahiptir.[2]

Australia Energy Overview

SRES, akredite bir güneş paneli, rüzgar, hidro sistem, güneş enerjili su ısıtıcısı veya hava kaynaklı ısı pompası tarafından üretilen veya yer değiştiren her megavat saat yenilenebilir enerji için küçük ölçekli teknoloji sertifikaları vererek evlere ve küçük işletmelere teşvik sağlar.

Küçük ölçekli tesislerin çoğu, toplam üç milyonun yaklaşık %63’ünü sağlayan çatı güneş paneli sistemleridir ve güneş enerjili su ısıtıcıları (%29) ve hava kaynaklı ısı pompaları (%8) kalan sistemlerin çoğunu oluşturmaktadır.[3]

Bu girişim sayesinde, 2018’in ortalarında beş Avustralya evinden biri kendi yenilenebilir enerjisini üretmekteydi ve çatıdaki güneş enerjisi sayesinde karbon emisyonlarını azaltıyordu.

SRES’in başarısı büyük ölçekli kurulumlarla boy ölçüşebilir nitelikte. 2018’de Temiz Enerji Mevzuatı’ndan gelen bir rapor, Avustralya’nın 2020 yılına kadar 33.000 GW saatlik yenilenebilir enerji üretimi için büyük ölçekli bir hedefe ulaşma konusunda programın ilerisinde olduğunu gösterdi. Ve ülke, bu hedefe gerçekten de 2019 yılının başlarında ulaştı.

Bununla birlikte, o zamandan beri, bir dizi yıkıcı orman yangını, iklim değişikliğinin etkisi konusuna kesin bir şekilde dikkat çekti ve BM’in Paris Anlaşması konusunda hükümetin gösterdiği rahat tavır, uzun dönemli enerji stratejisinin verimliliğinin sorgulanmasına neden oldu.

Carlo Frigerio

FRV‘nin Avustralya genel müdürü Carlo Frigerio ile, ülkenin enerji piyasasının mevcut durumu, FRV’nin başarılı yatırımlar ve gelecek için potansiyel fırsatlar konusunda sicili hakkında konuşma fırsatı yakaladık.

Avustralya enerji piyasasını kısa bir şekilde özetleyebilir misiniz?

Avustralya, yıllık %2,3 oranındaki GSYH büyümesi ile Asya Pasifik bölgesindeki en büyük gelişmiş ekonomilerden biridir. Ekonomik büyüme, enerji ihtiyacı ve tüketiminin yanı sıra farklı eyaletlerdeki tahmini enerji talebine de yansımakta. Talep artışının gelecekte iyi performans gösteren bir ekonominin etkisiyle güçlü kalacağı tahmin edilmektedir. Orta vadeli tahminler (2018-2023) yıllık enerji büyüme oranını %2,1 olarak belirliyor.

Şu anda, Avustralya yıllık elektrik üretiminin yaklaşık %21’ini, güneş, rüzgar ve hidro olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan ve biraz da biyoenerjiden elde ediyor.

Güneş enerjisi sektörü, FRV’nin Avustralya’daki ilk büyük ölçekli güneş enerjisi çiftliğinin inşasına başladığı 2013 yılında, Royalla‘da gelişme gösterdi.

Pazara giren ve potansiyelin farkına varan ilk uluslararası güneş enerjisi üreticilerinden biriydik. O zamandan beri, güneş enerjisi sektörünün gelişimini ve genişlemesini yaklaşık 2.5 GW oranında büyük ölçekli güneş enerjisi üretimi ile destekleyen diğer şirketler de bizi takip etti.

Australia Energy Consumption 2017-2018Avustralya’daki yenilenebilir enerji potansiyeli nedir?

Cevap son derece olumlu. Avustralya şu anda Endonezya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci kömür üreticisi ve ihracatçısıdır ve fosil yakıtlara hala oldukça bağımlı durumdadır. Ancak hükümet, kömür yakıtlı üretim tesisleri için kapsamlı bir kapatma programına bağlı. Bu, 6,5 GW oranında kömür üretim kapasitesinin 2030’dan önce kapanması ve 16 GW oranında kömür kapasitesinin 2050 yılına kadar National Electricity Market’tan (NEM) ayrılmasının beklendiği ve bir şekilde değiştirilmesi gerekeceği anlamına gelir.

Bu enerji geçişi çoktan başladı ve önümüzdeki yıllarda Avustralya’daki enerji karışımını önemli ölçüde değiştirecek. Güneş ve yenilenebilir enerjilerin boşluğu doldurması için büyük bir fırsat ortaya çıkacak.

Ancak bunun gerçekleşmesi için, mevcut altyapı, şebekenin bazı bölümlerinde uygun olmadığından dolayı ve de NEM’in enerji geçişini kolaylaştırmak için iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu biraz zaman alacaktır. Böylece, 2019’da yenilenebilir enerji oranlarına yapılan yatırım yavaşladı, fakat iyileştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra tekrar artacak.

Konumlarımızı her zaman çok dikkatli seçtiğimiz için projelerimiz üzerindeki fiziksel etki sınırlıdır, ancak bazı durumlarda zamanlamaları etkilemiştir.

İleriye baktığımızda, iletim hattı yükseltmeleri tamamlandığında, Avustralya’nın ihtiyacı olan temellerin orada olduğunu göreceğiz. Ülkedeki konsolide konumumuz, gelecekte daha da başarılı olabilmek için önümüzdeki birkaç yıl stresli bir ortam yaşayacağımız anlamına geliyor. Avustralya büyüyen bir ekonomidir, güçlü bir para birimine, istikrarlı bir politik çevreye sahiptir ve bu yüzden kredi riski açısından çok güvenli bir ülkedir.

Güneş FV, açık arayla dünya çapında en popüler yenilenebilir enerji üretimi kaynağı olmaya devam ediyor. Avustralya’da durum aynı mı? Durumun değişmesini bekliyor musunuz?

Hem güneş hem de rüzgar sektörü, Avustralya’da hızlı bir şekilde genişledi ve ülkedeki toplam kurulu kapasitenin %5’ini ve %7’sini temsil etmeye başladı.

Güneşin rüzgara kıyasla en büyük avantajı, daha düşük bir görsel etkiye sahip olması; rüzgar sektöründeki gelişmeler, güneş FV ile karşılaştırıldığında manzara üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olması nedeniyle genellikle daha az popüler. Bu, manzaraya saygı duyan ve yeterli görsel etki değerlendirmelerine sahip rüzgar çiftlikleri için planlama izninin reddedildiği anlamına değil, bir rüzgar çiftliği kurmanın genellikle bir güneş FV tesisinden daha uzun sürdüğü anlamına gelir.

 

 

 

 

 

Australian Energy Market Operator DataAvustralya’da ucuz kömür döneminin sona erdiği ve güneş ve rüzgar enerjisinin artık daha ucuz olduğu bildirildi. Bu ne ölçüde doğrudur?

Bu beyan doğru. Yapılan birkaç çalışma, dünya genelinde güneş FV sektörünün diğer teknolojilere kıyasla azaltılmış bir LCOE[4] sağlayabildiğini göstermiştir ve buna Avustralya da dahildir. Planlanan kömür tesisi kapanışları, en rekabetçi teknolojilerin boşluğu doldurması için bir fırsat sağlayacaktır.

Ana itici güç, teknolojinin azalan maliyetidir. Bununla birlikte, son birkaç yılda, yenilenebilir enerji kaynaklarının göreceli maliyetini de düşüren ve dolayısıyla rekabet güçlerini artıran verimlilikte belirgin gelişmeler gördük. Güneş FV konusunda verilebilecek bir örnek, güneşi her iki yüzeyde de yakalayabilen güneş panelleri olan çift taraflı modüllerin piyasaya çıkmasıdır. FRV, Meksika’daki 296 MW’lik Potrero‘nun yanı sıra, Victoria’da yer alan Winton güneş enerjisi tesisinde çift taraflı modüller kullandı.

FV modül maliyetleri son beş yılda zaten %80’den fazla düştü. Genel olarak, güneş enerjisi kurulum maliyetlerinin tamamı son yıllarda önemli ölçüde düşmüştür ve daha az dramatik bir oranda da olsa azalmaya devam etmesi beklenmektedir. Rüzgara baktığınızda benzer bir hikaye görürsünüz. Türbin maliyetleri 2010 yılından bu yana %32 azalırken, makine verimliliği arttı.

FRV’nin Birleşik Krallık’ta bir enerji depolama uzmanı olan Harmony Energy ile bir ortaklığı bulunmakta. Ayrıca Şili’de pil depolama konusunda bir proje geliştiriyor. Pil depolama konusunda Avustralya hangi aşamada?

Depolama Avustralya için, özellikle de güneş enerjisi konusunda çok mantıklı. Örneğin, bir imalat şirketinin üretiminin zirveye çıktığı zaman dilimi, sabah erken veya akşam geç saatler olabilir. Güce ihtiyaçları olduğu zaman, bu saatler. Bu durum, yoğun saatlerin günün ortasında olduğu güneş enerjisi sektörü ile uyuşmuyor. Bu nedenle pil depolaması, üretimi yoğun güneş görülen saatlerin dışında genişletmek için daha fazla seçenek sunacaktır.

Depolama aynı zamanda, özellikle belirli alanlarda, şebekenin dengeleyicisi olarak önemli bir rol oynayabilir. Plan aşamasında, Güney Avustralya’da 100 MW’lık güneş enerjisi ve ortak konumlu 50 MW’lık bir pilden oluşan bir projemiz mevcut.

FRV Güney Amerika Genel Müdürü Manuel Pavon bize yakın tarihli bir makaleye göre Şili’de, RFP tekliflerinin 7/24 enerji sağlayabilmeleri için pil depolama içereceği yönünde artan bir beklenti olduğunu söyledi. Avustralya bu aşamaya doğru mu gidiyor?

Avustralya’nın da aynı yolu izlemesi muhtemel. Sanırım şimdiye kadar devlet tarafından finanse edilen bir avuç büyük depolama projesi var, ancak önemli bir özel yatırım yok. Çünkü teknoloji maliyetleri henüz tam olarak ideal konumda değil. Ancak, teknoloji maliyetleri düştüğü anda, piyasada daha fazla faaliyet görene kadar uzun bir süre geçeceğini düşünmüyorum.

Avustralya’daki son yangınlar göz önüne alındığında, hükümet politikası yenilenebilir enerjiyi ne kadar destekliyor?

Son federal seçim sırasında (Mayıs 2019) Avustralyalıların %80’inden fazlası, Hükümet’in iklim değişikliği konusunda daha fazla eylemde bulunmasını istedi. Avustralya’daki yenilenebilir kaynaklar sadece kabullenilmekle kalmayıp, halk tarafından da yoğun biçimde talep edilmektedir.

Orman yangını krizinden önce bile son aylarda hükümetin enerji stratejisi konusunda bir hoşnutsuzluk dalgası mevcuttu. Sık sık, bir Cuma günü öğleden sonra Sydney şehir merkezindeki ofis penceremden baktığımda, Hükümet’ten daha fazla iklim konusunda daha fazla eylem talep eden protestocular görürdüm.

Avustralya’nın enerji stratejisi – RET – 2020 yılına kadar 33 GW saat yenilenebilir enerji üretimini hedeflemiş durumda. Bu hedefe 2019 yılında ulaşılması harika bir gelişme. Ancak birçok insan, federal hükümetin rahat ve daha fazla bir şey yapmanın gereksiz olduğunu düşündüğü bir tavır aldığını söylüyor; bu nedenle RET üzerine inşa edilecek yeni bir politika yoktu.

Ancak, güvenli ve uzun vadeli bir yatırım ortamı yaratmak için endüstrinin ihtiyacı olan şey tam da bu. Tamam, farklı devletlerin kendine özgü politikaları var, ancak iletim hattı yükseltmeleri, kömür tesisi kapanışları ve altyapı modernizasyonu gibi önemli unsurlar hakkındaki taahhütler de dahil olmak üzere, genel bir federal düzeyde bu planları birbirine bağlayan birleşik bir federal politika yoksa işimiz çok zor. Bu aşamada böyle bir şey yok.

Orman yangınları bu konuya gerçekten ilgi çekti ve umarım gereken eylemler gerçekleştirilecek. Geçen gün Avustralya’nın 2020’deki sera gazı emisyonlarının, 2000 yılındaki seviyeye göre sadece %1,6’sı oranında daha az olduğuna dair bir rapor gördüm. Fakat Avustralya 2020 yılına kadar %5’lik bir azalma elde etmeye kararlı; yani hedef oldukça uzak. Bu yüzden yenilenebilir enerji konusunda daha açık ve iddialı bir federal politikaya ihtiyacımız var.

Federal hükümet düzeyinde netlik olmaması nedeniyle ve NEM’e yönelik, devam eden yükseltme çalışmalarıyla birlikte, önümüzdeki birkaç yılın gelişmeler açısından biraz daha sessiz olmasını bekler misiniz?

Evet. 2017/2018’e kıyasla kesinlikle biraz daha sessiz bir döneme gireceğiz. Ama fırsatlar gene de mevcut olacak. İşler daha karmaşık hale geldiğinde, Avustralya’da FRV gibi konsolide bir varlığı olan geliştiriciler için bu durum bir fırsat haline gelecek. Her şey portföy kalitenize bağlı. Portföyümüz güçlü ve yüksek kaliteli projeler geliştirmeye ve de sunmaya devam edeceğiz.

FRV’nin şu anda Avustralya’da altı projesi var ve 2012’den beri 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. FRV için gelecekte ne gibi büyük fırsatlar görüyorsunuz?

Avustralya, FRV için bir fırsatlar ülkesi olmaya devam ediyor. FRV, önümüzdeki yıllarda sağlam bir yenilenebilir enerji üretim sektörüne sahip olacağı tahmin edilen Avustralya pazarında lider bir konuma ve güçlü bir güvenilirliğe sahip.

Goonumbla (68.7 MW), Yeni Güney Galler’de şu anda yapım aşamasındadır. Bu, Avustralya’daki beşinci projemiz. Ayrıca, Victoria’da 85 MW’lik bir güneş enerjisi çiftliği ve altıncı tesisimiz olan Winton ile yola devam etmekteyiz. Bunun kısa süre içinde finansal olarak sonuca ulaşması bekleniyor.

FRV Avustralya, geçmişimiz ve güçlü boru hattımızla birlikte, yenilenebilir enerji alanında önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Depolama ve potansiyel rüzgar ile teknoloji çeşitliliği, Avustralya portföyümüzü daha da sağlamlaştırmamıza ve güçlendirmemize olanak sağlayacaktır. Bizden ayrılmayın…

[1] https://reneweconomy.com.au/australias-main-grid-reaches-50-per-cent-renewables-for-first-time-17935/

[2] Avustralyalılar üç milyon küçük ölçekli yenilenebilir enerji sistemi kurarak bir rekor kırdı

[3] Avustralyalılar üç milyon küçük ölçekli yenilenebilir enerji sistemi kurarak bir rekor kırdı

[4] LCOE = Seviyeli Elektrik Maliyeti (Levelized cost of Electricity), alternatif enerji üretim yöntemlerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılan bir ölçümdür. Enerji üreten bir varlığın LCOE’sinin, varlığın toplam ömrü boyunca elde edilen toplam elektrik birimi başına varlığın inşa edilmesi ve işletilmesinin ortalama toplam maliyeti olduğu düşünülebilir