Güneybatı Suudi Arabistan’ın Cizan ilindeki Shuqaiq 3 tuzdan arındırma tesisi, 2021’in dördüncü çeyreğinde tamamlanarak dünyadaki en büyük Ters Ozmoz (Reverse Osmosis – RO) tuzdan arındırma tesislerinden biri olacak. Almar Water Solutions (Abdul Latif Jameel Enterprises aracılığıyla), Acciona, Marubeni Corporation ve Rawafid Alhadarah Holding Co şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma verilen 600 milyon ABD doları tutarındaki bu altyapı yatırımının günlük 450.000 metreküp üretim kapasitesi, bir yandan 1,8 milyonu aşkın yurttaşa içme suyu tedarikini garanti ederken öte yandan hem yerel hem de ulusal bazda ekonomik ve endüstriyel kalkınmaya da katkı sağlayacak.

Su endüstrisinde türünün en karmaşık ve yenilikçi tesislerden biri olarak bilinen bu tesis, Eylül 2019’da BAE’nin Dubai şehrinde düzenlenen 2019 Orta Doğu Enerji Ödülleri’nde “Yılın Tesis Projesi” unvanını kazanarak bölgedeki en önemli altyapı projelerinden biri olma statüsünü güçlendirdi.

Dönüm noktası niteliğindeki proje üzerine hazırladığımız en son makalede, Almar Su Çözümleri İmtiyazlar Genel Müdürü Santiago Martínez ve projeyi yöneten SPV yönetim kurulu üyesi ile su yapı yatırımının neden bu kadar önemli bir konu olduğunu ve Shuqaiq 3’ün bu tabloda kendine nasıl bir yer bulduğunu tartışmak için bir görüşme yaptık.

Santiago Martínez Mansilla
İmtiyazlar Genel Müdürü
Almar Su Çözümleri

Shuqaiq 3, Suudi Arabistan’ın bu bölgesinde ekonomik gelişime nasıl katkıda bulunacak?

SM: Shuqaiq 3 deniz suyunu tuzdan arındırma tesisi, Güneybatı Suudi Arabistan’da yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip olan Cizan ve Asir eyaletlerine su sağlamak için geliştirilmektedir. Yemen’in sınırına çok yakın olan bu bölgeler son derece kuru iklime sahiptir ve tarih boyunca tekrarlayan bir şekilde tatlı su kaynaklarının yetersizliğiyle karşı karşıya kalmıştır.

Su, geleneksel olarak yer altı suyu kaynaklarından ve termal tuzdan arındırma tesislerinden temin edilmekteydi. Bununla birlikte, bölgenin ekonomik genişlemesi ve artan nüfus faktörlerinin bir araya gelmesi, su talebinin artacağını göstermektedir. Mevcut su kaynakları, bu artan taleple başa çıkmak için yeterli değildir.

Shuqaiq 3, Suudi Arabistan’ın güney bölgesindeki saf ters ozmoz teknolojisini yüksek güç verimliliği ile birlikte kullanan ilk büyük ölçekli tuzdan arındırma tesisidir. Bölgenin topluluklarının ve sektörlerinin taleplerini karşılamak için yılda 150 gigalitreden fazla içme suyu tedarik edecek ve aynı zamanda gelecek nesiller için yeraltı suyu rezervlerini koruyacaktır.

Shuqaiq 3 Tesisindeki muazzam kartuş Filtrelerinden bazıları

Tesis, hem nüfusa hem de endüstriyel sektöre ne gibi avantajlar sağlayacak?

SM: Shuqaiq 3, bölgedeki şehir ve endüstriler için içme suyu kaynaklarının mevcudiyetinde ve su kalitesinde önemli bir artış sağlayacaktır. Tesis son derece verimlidir ve rekabet gücü oldukça yüksek bir fiyatla 7/24 su tedarik edebilecektir.

Sağladığı ek su kaynağı, yerel şehirlerin ve endüstriyel merkezlerin uygun şekilde geliştirilmesini kolaylaştıracak ve modern sulama teknolojileri ve sistemleriyle yeni tarımsal gelişmeler sağlayacaktır.

Abdul Latif Jameel Energy’nin bu projedeki rolü nedir?

SM: Abdul Latif Jameel, proje şirketinde önemli bir paya sahiptir ve geliştirme aşamasında Almar Su Çözümleri ekibi aracılığıyla konsorsiyumun yönetiminde yer almıştır (ihale ve finansal kapanış).

2019 yılının 2. çeyreğinde inşaatın başlamasından bu yana Abdul Latif Jameel Energy’nin ana rolü, teknik konularla (mühendislik, proje yönetimi ve EPC yüklenicisinin denetimi) bağlantılı olmanın yanı sıra proje şirketinin uygun yönetim ve yönetişim açısından yönlendirilmesine yardımcı olmak olmuştur.

COVID-19 krizinin zorluklarına rağmen Shuqaiq 3’ün geliştirilmesinde gecikme yaşanmıyor. Bunu nasıl başardınız?

SM: Projenin tamamlanma durumu %90’ın üzerinde ve Ekim 2021’in sonuna, yani planlanan operasyonel faaliyete giriş tarihimize ulaşmak için tam hızda çalışıyoruz.

COVID-19 salgını kesinlikle proje yönetimi açısından ekstra bir zorluk ekledi. Gerekli önlemlerin (sosyal mesafe, işi erken bitirme, seyahat kısıtlamaları vb.) uygulanması zorunlu hale geldi. Ayrıca, üretkenlik hedefimizi gerçekleştirmek ve önemli kilometre taşlarına ulaşmak için ekipman tedarikleri, lojistik ve alt yüklenicilerle ilgili hızlandırma planları uyguladık.

Güvenlik tüm süreç boyunca bir öncelik oldu ve şimdiye kadar, tuzdan arındırma tesisinde 8,3 milyondan fazla ve ikincil istasyonda 1,3 milyondan fazla insan saatine ulaşmış, üstelik bunu hiç çalışma saati kaybetmeyerek başarmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Proje şirketimizin, EPC yüklenicisinin ve müşterinin bu süreçte yaşadığımız tüm zorlukların üstesinden gelmek için gösterdiği tüm çabalardan gurur duyuyorum.

Shuqaiq 3 operatörleri, inşaat işinin durumunu denetliyor.

Altyapının güvenli bir yatırım varlığı olduğunu düşünüyor musunuz?

SM: Genel olarak altyapıya yatırım yapmak, herhangi bir ülkenin büyümesi ve sosyoekonomik gelişimi için önemli bir faktördür.

İyi altyapı (yollar, elektrik, su, temizlik, iletişim vb.) yalnızca endüstriyel üretim için veya vatandaşlara temel hizmetler sağlamak için değil, aynı zamanda gelişim için de bir güç kaynağıdır. Üretken yapıyı çeşitlendirmeye ve istihdam oluşturmaya yardımcı olmak için üretkenliği artırmaya, maliyetleri azaltmaya, insan sermayesinin birikmesini kolaylaştırmaya (örneğin eğitime, sağlığa veya barınmaya daha fazla erişim sağlanmasına) yardımcı olur.

Bu nedenle birçok uluslararası kuruluş ve STK, yoksulluğu azaltmak ve büyüme oranını artırmak için altyapının iyileştirilmesinin hayati önem taşıdığını düşünmektedir.

Su altyapısına yatırım yapma konusunda ne düşünüyorsunuz?

SM: Su, özellikle su altyapısı yatırımı açısından hayati bir doğal kaynaktır; insanların düşünebileceği kadar bol olmayan ve diğer emtiaların aksine yerini alacak bir varlığın bulunmadığı bir kaynak.

Dünyadaki mevcut tatlı su oranının, gezegendeki tüm suyun sadece %0,7’si olduğu tahmin edilmektedir. Genellikle nehirlerde, göllerde ve akiferlerde bulunan bu tatlı su oranı, çoğu zaman kolay erişilebilir değildir ve iklim değişikliği ve kirlenme ile giderek daha fazla tehdit altında kalmaktadır.

BM’ye göre, 2025 yılına kadar tahmini 1,8 milyar insan su kıtlığı çeken bölgelerde yaşıyor ve dünya nüfusunun üçte ikisi su sıkıntısı çeken bölgelerde ikamet ediyor olacaktır.

Buna ek olarak mevcut nüfusun su ihtiyaçlarını karşılamak için kronik bir altyapı eksikliği vardır. BM, küresel nüfusun %10’unun (yaklaşık 800 milyon insan) güvenli içme suyuna erişimi olmadığını ve üçte birinin (yaklaşık 2,5 milyar) temel sanitasyona erişimi olmadığını tahmin ediyor.

Özel sektörün bu zorluklara çözüm geliştirmedeki rolü nedir?

SM: Su kıtlığı ve sanitasyonunun mevcut durumu muazzam bir ekonomik ve sosyal zorluk teşkil etmektedir: milyarlarca insana ve her gün buna bağlı sayısız işletmeye güvenli bir kullanılabilir su tedariki sağlamak.

Bunu başarmak, hükümetlerin ve kamu sektörünün tek başına sunamayacağı bir ölçekte büyük yatırımlar yapılmasını gerektirir.

Kamu sektörü fonlaması COVID-19 salgını tarafından çok daha kötü hale gelen önemli bir mali baskı altında olduğundan büyük olasılıkla özel sektörün, su yatırımlarının finansmanında büyük bir rol oynaması gerekecektir.

Almar Su Çözümleri gibi özel sektör su işletmelerinin bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için su altyapısına yatırım yapmada hayati bir rol oynamasının nedeni budur.

Su altyapısına yapılan yatırımlar ne kadar güvenli?

SM: Su, zorlayıcı bir iş modelidir. Küresel nüfus artışı nedeniyle temiz, taze su talebi artmaya devam etmektedir ve bu artış ekonomik koşullardan, politik gelişmelerden veya sürekli değişen tüketici tercihlerinden etkilenmemektedir. Sektör, geçmişte istikrarlı ve tutarlı getiriler sunan ve düşük verimli tahvillere ve değişken öz kaynak piyasalarına alternatif olarak işlev gören uzun vadeli bir yatırım fırsatı olarak görülmektedir.

Shuqaiq 3 gibi hükümet tarafından desteklenen uzun vadeli bir sözleşmeye sahip belirli yapılandırılmış proje finans sözleşmeleri (PPP) söz konusu olduğunda varlık, finansal varlık olarak sınıflandırılır. Bu, getirinin, inşaatın başlangıcından itibaren tüm sözleşme ömrü boyunca bilindiği ve sabit olduğu anlamına gelir.

Su projelerine yatırım yapmanın avantajları nelerdir?

SM: Su yatırımı, çok çeşitli pazar ortamlarında veya ekonomik ortamlarda güçlü, uzun vadeli, tutarlı büyüme potansiyeli sunma gücüne sahiptir.

Küresel su sorununun ölçeği ve su altyapısının son derece maliyetli ve sermaye açısından yoğun olması göz önünde bulundurulduğunda suyun petrol, metaller veya tarım ile potansiyel olarak aynı kâr oranına sahip bir temel emtia olarak görülmesi şaşırtıcı değildir.

Bir varlık sınıfı olarak suyun nihayetinde en önemli fiziksel emtia bazlı varlık sınıfı haline gelebileceği bir durum hayal etmek imkansız değildir. Su varlıkları Ekim 2020’den bu yana ABD borsasında işlem görmektedir.

Önümüzdeki üç ila beş yıl içinde özel sektörün su yatırımlarının %30’unu oluşturması beklenmektedir. Avrupa, özel sektöre geçiş yapmaya şimdiden başlamış durumdadır. Örneğin, Birleşik Krallık ve Fransa’daki su hizmetlerinin çoğunluğu özel operatörler tarafından idare edilmektedir. Bu eğilimin küresel olarak devam etmesi muhtemeldir ve bu da yatırım ortamı için önemli sonuçlar doğuracaktır.