Benim tutkulu olduğum en büyük zorluklarımızdan birini incelemek istediğim ikinci ‘Spotlight’ makaleme hoş geldiniz.

Fady Jameel, Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Abdul Latif Jameel.

Dünyanın her yerinde, sektörler ve meslekler olağanüstü ölçekte karışıklık ve bozulma ile karşı karşıya. Yapay zekânın (AI) ilerleyişi, 21nciYüzyıl toplumunu merkezine alan soruları ortaya koyuyor: iş gücü yeniden düzenleniyor, işler yeniden yapılandırılıyor ve çalışma kalıpları yeniden tasarlanıyor.

Peki, AI tam olarak nedir? Tanımlanması zor bir terim olsa da, ortak yorum “analiz ve öğrenme gibi akıllı davranış yeteneğine sahip bilgisayarlar ve bilgisayar yazılımları” olarak açıklıyor.[1] Ve kesin tanımı tartışmaya aday olsa da, evrensel olarak kabul edilen bir şey var: AI’nın sağlık hizmetleri üzerinde gerçekten dönüştürücü bir etkisi olacak. Teknoloji ve büyük veri danışmanlığı, CB Insights’a göre, “[sağlık hizmetleri] endüstrisinde[ki] hemen hemen her alan teknolojinin yükselişinden etkilenecek”.[2] Nitekim 2016’da, bu dönüşüm alanına giren 106 yeni girişim görüldü.106 startups transforming healthcare with AIAI’nın temel avantajlarından biri, büyük miktarda veriyi, herhangi bir insanın elde edebileceğinden çok daha hızlı – ve genellikle çok daha büyük bir doğrulukla – analiz edebilmektir. Hem özel hem de halk sağlığı yaklaşımlarında sektörde kaçınılmaz olarak olağanüstü değişikliklere yol açacak olan da bu ‘veri sıkıştırma’ ve derin analiz yeteneğidir.

Halihazırda, sağlık sektöründeki AI girişimleri 2013 ve 2018 arasında en az 4,3 milyar ABD doları tutarında finansman sağlamıştır. Bu rakam, AI’ye dayalı anlaşmalar yapan diğer tüm sektörlerin üzerindedir. Morgan Stanley, 2024’e kadar, sağlık sektöründeki AI pazarının 10 milyar ABD dolarına ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Değişiklikler devam ediyor

Bugün, AI’nın sağlık hizmetleri üzerindeki etkisinin ilk belirtileri şimdiden belirgin hale geliyor – ve mevcut potansiyel gelişmeler son on yıllarda sunulan herhangi bir şeyden çok daha büyük. Fakat şimdiye kadar sadece yüzeyde kalındı. “Hasta bakımını nasıl etkileyeceğini görmeye yeni başlıyoruz” diyor, İngiltere Kraliyet Tıp Yüksek Okulları Akademisi.

Yakın tarihli bir Accenture raporu, AI’nın “en yakın vadeli etkiyi” sağlayabileceği en iyi 10 sağlık uygulamasının, sadece ABD sağlık sistemine 2026’da yılda 150 milyar ABD Dolar kazandırabileceğini tahmin ediyordu.

Bu uygulamalar arasında, robot destekli ortopedik cerrahi (40 milyar ABD doları tasarruf), sanal hemşirelik asistanları (20 milyar ABD doları) ve dozaj hatası azaltma (16 milyar ABD Doları) bulunmaktadır. Buna benzer rakamlarla, AI’nın sağlık hizmetlerinde gelecek 20 veya 30 yıldaki dönüştürücü potansiyeli benzersizdir.

Top AI healthcare Apps by 2026

AI’nın erken etkisinin değerlendirilmesi

Halihazırda AI’nın neler yapabildiğine dair sayısız erken işaret var; Google ve ana şirketi Alfabe ile gelişimi daha da ilerletmeyi zorlayanlar arasında. Bir niyet beyanı olarak, Google Health girişiminin başkanı olan eski Geisinger Health CEOa’su David Feinberg de dahil olmak üzere bir dizi önemli randevu aldı. “Hastanın hastanede kalış süresinin uzunluğunu… ve ölüm olasılığını” tahminlerini edebilmek için makineyle öğrenmeyi kullanmak gibi bir dizi yeni teknoloji geliştiriyor. Başka yerlerde, Google DeepMind makinelere, en az deneyimli bir genç doktor kadar hassas bir şekilde, retina taramalarını okumayı öğretti.

AI ile desteklenen diğer gerçek dünya girişimleri, artık fütüristik bir bilim kurgu hayali değil, AI’nın hali hazırda önemli faydalar sağladığı bir sağlık hizmeti alanı olan AI ile desteklenen robotik cerrahiyi de içermektedir. Tek başına çalışan cerrahlara göre hastanın hastane kalışında % 21’lik bir azalmayı ve beş kat daha az komplikasyonu içeriyorlar.

Londra’da bir DeepMind aracı ölümcül böbrek fonksiyon kaybı riski olan hastaları belirlemek için canlı sağlık verilerini analiz etmektedir. 2017’nin başlarında Amerikan Kanser Derneği AI’nın, kanser oldukları söylenen iki sağlıklı kadından birinin yanlış sonucunu anında ortadan kaldırarak, mamogramları %99 doğrulukla ve 30 kat daha hızlı bir şekilde incelemek ve çevirmek için harmanlanıyordu.

Yapay zekâyla öğrenme, in vitro fertilizasyon (IVF) sırasında embriyo potansiyelinin değerlendirilmesinde de tanıtılmaktadır. Londra’daki University College Hospital araştırmacıları, 22.000 hasta randevu kaydının değerlendirildiği bir algoritmanın ardından yılda 3 milyon £’a kadar tasarruf etmenin bir yolunu bulduğunu ileri sürerken, bir sonraki randevusuna katılamayacak hastaların %90’ını başarılı bir şekilde tanımlamıştır.

AI powered breast cancer screening

AI personel sorunlarının yönetilmesinde de yardımcı olabilir. İnsan personelin aksine, sanal hemşirelik asistanları, 7/24 çalışırken bile yorulmama avantajına sahiptir. Soruları hemen cevaplayabilir, hastaları izleyebilir ve hızlı cevaplar verebilirler.

Görüntü analizi, yapay zekâ destekli gelişmeler için olağanüstü alan sunan başka bir alandır.

MIT araştırmacıları, insanlardan 1.000 kat daha hızlı 3D taramaları analiz edebilen bir algoritma geliştiren ekibin parçası oldular. Zaman alıcı niteliği göz önüne alındığında, bu çalışma bu özellikle çarpıcı bir gelişmedir.

Ayrıca, testlerin sıralamasını, notların yazılmasını ve ilaçların reçetelenmesini otomatikleştirerek doktorların idari yükünü azaltan ses-metin çevirileri için potansiyel vardır.

Sırada ne var?

Mevcut gelişmelerin hızını değerlendirmek zor. Birçokları için, yapay zekânın sağlık hizmetleri üzerindeki potansiyel etkisi, zihinsel bir hızda gelişiyor gibi görünüyor. Ancak tecrübeli gözlemciler gerçek değişimin – ve beraberindeki faydaların – henüz gelmediğini öne sürüyorlar.

İngiltere ve İrlanda’nın 24 tıp fakültesi ve fakültesinin koordinasyon organı olan Kraliyet Tıp Yüksek Okulları Akademisi, “geleceğe daha yakından baktığımızda, yapay zekâ sistemleri artan özerklik ve bağımsızlık sergileyebilir”.

İş gücü sıkıntısı için kapsam sağlaması, önümüzdeki on yılda beklenen bir etkidir. Yeni Accenture raporundaki tahminler 2026 itibarıyla yapay zekânın karşılanmayan klinik talebin %20’sine eğileceğiniz göstermektedir. Bu ilerlemelerin “yolun çok başında” olduğu düşünülse de, nihayet kullanıcı girişi olmadan teşhis koyma gibi görevlere geçmeden önce, tıp uzmanlarına, teşhis görüntüleri değerlendirerek ve tedavi planları oluşturarak karar vermede yardımcı olacaklardır.

Geleceğin vizyonu ne olursa olsun, bir konu çok açık.

“AI borudan akan bir yenilik değil; tam burada. Çağrı merkezlerimizde, evlerimizde ve şimdi, sağlık hizmetlerimizde. Yapay zekâm fırsatını değerlendiren ve bu uygulamaları benimseyen, yüksek kaliteli, uygun maliyetli bir bakım sunmak için rakiplerinden öne atlayanlar olacaktır.

Fakat hastayı da düşünmeliyiz: ‘tüketici’. 2018 Accenture analizi, kişisel bakım ve veri güvenliği konularının vurgulanırken, değişimin ve yapay zekâ tedavisinin hızlı bir şekilde benimsenmesini etkileyen algıların hâlâ belirsiz olduğunu gösterdi.

Reasons why healthcare consumers will or will not use AI powered virtual doctor

J-Clinic ve eseri

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT), Sağlıkta Yapay Zekâyla Öğrenme için Abdul Latif Jameel Kliniği (J-Clinic) 2018 yılının sonlarında, özellikle yapay zekânın bildiğimiz sağlık hizmetini dönüştürme potansiyelinden yararlanmak için kurulmuştur.

Hassan jameel with J-Clinic colleagues

MIT ile Jameel Toplumu arasındaki dördüncü büyük iş birliği, MIT İstihbarat Görevi’nin kilit parçasıdır. Hastalığın önlenmesi, tespiti ve tedavisinde devrim yaratacak yapay zekâ ve yapay zekâyla öğrenmeyi kullanmayı amaçlamaktadır. Alanı şunları içermektedir:

  • Koruyucu tıp yöntemleri ve teknolojileri; bulaşıcı olmayan hastalıkları seyrini değiştirerek durdurma potansiyeline sahiptir.
  • Uygun maliyetli teşhis testleri sağlık problemlerini hem tespit edip hem de hafifletebilir.
  • İlaç keşfi ve geliştirme özellikle bireysel olarak özelleştirilmiş tedavileri hedef alan yeni ilaçların daha hızlı ve daha ucuz keşfedilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesini sağlamak.

İki fakülte yardımcısı Regina Barzilay ve James Collins, J-Clinic’in günlük operasyonlarını denetlemektedir. Şimdiye kadarki çalışmaları arasında, sinir ağlarının büyük farmakolojik veri setlerinde umut vaat eden ilaç adaylarını belirlemesine yardımcı olabilecek bir şifreleme sistemi; acil serviste sepsis tedavisi gören hastalara potansiyel olarak hayat kurtarıcı ilaçların ne zaman verileceğine karar vermede klinisyenleri belirleyebilecek öngörücü bir model ve bazı antibiyotiklerin bakterileri öldürmelerine yardımcı olan ek bir mekanizma keşfetmek için yeni bir makine öğrenme yaklaşımı geliştirmiştir.

J-Clinic project funding at MIT

Ananthan P. ChandrakasanJ-Clinic Başkanı, sağlık hizmetlerinde AI’nın yükselmesinin hem kısa hem de uzun vadeli faydalar sağlayabileceğini söylüyor.

“Kesinlikle, daha kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerini mümkün kılacak ve düzene sokacak. Bir bireyin verilerini izleyebilir, daha geniş popülasyonla ilişkili olarak anlayabilir ve tedavileri daha bireysel olarak özelleştirebiliriz. Bu çok heyecan verici bir fırsat.

 “Ama sonuçta, bu teknolojiyi hastalıkların önlenmesine bakarak görmek isterim. Bunlar daha fütüristik fırsatlar… İlk başarının tespiti, daha sonra daha iyi tedavi, daha sonra kişiselleştirilmiş tedavi ve son olarak hastalık önleme olması muhtemeldir. Bu bizim nihai hedefimiz.”

Fady Mohammed Jameel Spotlight article portraitMayıs 2019’da J-Clinic, proje finansmanında 2,3 milyon ABD dolarından fazla para olduğunu açıkladı. 43 tekliften hibe almak için on sekiz proje seçilmiştir. Tamamı potansiyelini geliştirmek için yapay zekâ kullanmaya odaklanacak olan bu son hibelerin konuları arasında kanser, epilepsi, zihinsel sağlık, bilişsel bozukluk ve konjestif kalp yetmezliği sayılabilir.

Çalışma uygulamaları kuşkusuz AI’nın ilerlemesiyle değiştirileceği için, yapay zekânın gerçekten dönüştürücü bir etkiye sahip olabileceği hastalığın tedavisi ve önlenmesindedir. J-Clinic bu amaç için yorulmadan çalışacaktır.

Bu araştırma sayesinde, Jameel Toplumu ve J-Clinic’in makine öğrenmenin gücünden yararlandıklarını ve kanser, Alzheimer ve dünyadaki insanların yaşamlarını etkileyen diğer bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı mücadele aldıklarını görmekten mutluyum.

Fakat daha yapılacak çok iş olduğuna eminim. Çok daha fazlası gelecek. Özellikle halk sağlığı ve bulaşıcı hastalık kontrolünde dünyanın en savunmasız popülasyonlarını ve dolayısıyla sosyal, politik ve ekonomik olarak bir bütün olarak insanlığı etkileyen faktörler. Yolculuğumuz devam ediyor.