Enerji ve Çevre Hizmetleri:

Güneş Enerjisi Çözümleri

Işığı Görmek

90 dakika içinde tüm gezegenin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar güneş ışığı dünyaya çarpmaktadır. Güneş enerjisi bu kadar bol olduğu halde, IEA’ya göre dünyanın mevcut enerji karışımının sadece küçük bir kısmını temsil etmektedir.

Bu hızla değişiyor; dünya genelinde enerji erişimini ve tedarikini iyileştirme yönündeki küresel devinimin harekete geçirdiği hükümetler ve şirketler güneş enerjisi üretim kapasitesine daha önce görülmemiş boyutta yatırım yapıyor.

Bugünün ötesine baktığımızda, sadece bir gereklilik değil aynı zamanda kaçınılmaz olduğu için gelecekte daha sürdürülebilir enerjiye geçmemizi sağlayacak yatırımlara devam ediyoruz.

Abdul Latif Jameel Energy, sürdürülebilir enerjiye geçişi ve enerjinin geleceğinin yeniden tasarlamasına yönelik acil ihtiyacı yönlendirme taahhüdümüzü yeniden onaylamakta ve vurgulamaktadır.

Bu vizyon, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve özellikle herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim sağlamayı amaçlayan 7 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG7) ile uyumlu bir vizyondur.

Amiral gemisi iş kolumuz olan küresel yenilenebilir enerji çözümlerinde cesur bir tutkuyla önemli başarılara imza atan FRV, kararlılığımızı sergiliyor.

Altyapı Geliştiriciliğinden Enerji Üreticiliği ve Teknoloji Geliştiriciliğine Farklı İş Kolları

On yıl önce ilk odak noktamız şebeke ölçeğinde fotovoltaik güneş enerjisi altyapı geliştirmekti ve bu amaç doğrultusunda hem yetkinliğimizi hem de faaliyet gösterdiğimiz bölgeleri büyütmek ve genişletmek için 2015 yılında FRV’yi satın aldık ve kanıtlanmış deneyim ve uzmanlığa yatırım yaptık.

FRV, şebeke ölçeğinde fotovoltaik güneş enerjisi altyapı geliştiriciliğinden %100 yenilenebilir enerji IPP (Bağımsız Enerji Üreticisi) haline gelmeye doğru gelişen büyüme stratejisini, dünyanın sürdürülebilir enerji geleceğine geçişinde önde gelen bir oyuncu olma hedefimize paralel olarak hızlandırmıştır.

Bu ivmelenme devam ettikçe, uzman FRV-X ekibimiz aracılığıyla yeni ortaya çıkan teknolojileri ve iş modellerini keşfederek FRV’yi gelecek odaklı, kapsamlı ve uyumlu bir küresel ‘yeşil enerji platformuna’ dönüştürme hedefiyle, bugün hızlı bir şekilde yeni beceriler geliştiriyoruz.

Bu stratejik hedef; azınlık hissesi satışları ve kanal satışları yoluyla işletilen mevcut varlıkların rotasyonu, hissedar katkıları ve varlıkların elden çıkarılması gibi kendi iş kollarımızdan gelir oluşturmak ve bu fonları iddialı vizyonumuzun büyümesini ve planlarımızın somut ve zamanında yürütülmesini hızlandırmak için yeniden yatırım yapmak kaydıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Önümüzdeki dört veya altı yıl boyunca FRV, 2024 yılına kadar yönetimi altındaki toplam kurulu kapasiteyi iki katına çıkaracak sabit varlıklara yatırım yapmayı öngörüyor ve yenilenebilir enerjinin topluma yayılmasını hızlandırarak herkes için erişilebilirliği artırma taahhüdümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz.

290.000MWsa

Ürdün’de FRV güneş enerjisi projelerinden yıllık gerçekleştirilen enerji üretimi

"Küresel geçmiş performansımız, Abdul Latif Jameel'in gücü ve varlığının da desteğiyle, stratejik pazarlarda ulusal enerji üretimini çeşitlendirme konusunda liderlik yapma becerimizi önemli ölçüde artıracaktır".

Rafael Benjumea
Kurucu Ortak, FRV

"Aynı kalmak için her şey değişmek zorundadır. Enerjinin erişilebilir, temiz ve sürdürülebilir olması gerekir ama fiyatı uygun olmadığı takdirde değişiklik asla gerçekleşmez."

José Benjumea
Kurucu Ortak, FRV

US$ 75bn+

Plus de 75 milliards USD

8.1%

Prévision de croissance du chiffre d’affaires annuel moyen en photovoltaïque solaire MENA 2015-20

Abdul Latif Jameel’in Perspektifler dizisi hızla gelişen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesinde ve çok daha ötesinde temel kalkınma iş sektörlerinde görülen güçlükler ve fırsatlar hakkında özgün ve çekici şekilde derinlemesine bir anlayış sağlar.

Daha fazla oku

Perspektifler

İş Kollarımız

Sağlık Sağlık
Ulaşım Ulaşım
Mühendislik ve Üretim Mühendislik ve Üretim
Finansal Hizmetler Finansal Hizmetler
Arazi ve Gayrimenkul Arazi ve Gayrimenkul
Enerji ve Çevre Hizmetleri Enerji ve Çevre Hizmetleri
Tüketim Ürünleri Tüketim Ürünleri
Reklam ve Medya Reklam ve Medya