Enerji ve Çevre Hizmetleri:

Rüzgâr Enerjisi Çözümleri

Değişim Rüzgarlarını Dizginliyoruz

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi’ne göre küresel rüzgar tesisleri 2015 yılı içinde %17 büyüyerek 63 MW’nin üzerinde güce ulaştı ve böylece son on beş yılın genel toplamını 432 MW’ın üzerine çıkardı.

2015 yılı dünyanın mevcut daha geniş rüzgar enerjisi pazarları olan Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hindistan ve Brezilya için önemli büyüme yılı oldu ama uzmanların tahminlerine göre önümüzdeki on yıl içinde pazarda lider olması beklenen Orta Doğu ve Afrika, Asya ve Latin Amerika gibi diğer bölgelerde de önemli bir potansiyel bulunmaktadır.

Zorluktan Fırsata

Enerji tedariki hükümetlerin ve MENAT bölgesindeki ve dünyanın geri kalanındaki yurttaşların karşı karşıya geldiği ortak bir zorluktur.

Bir dizi kaynaktan temiz, yenilenebilir enerji elde etmek sürdürülebilir büyüme, daha iyi yaşam standartları ve daha iyi iş fırsatları sağlama çabasında gittikçe daha önemli hale gelmektedir; bu yüzden rüzgar enerjisi, özellikle Orta Doğu gibi enerji yoğun bölgelerde, gelecekteki enerji karışımlarının en önemli kısmını teşkil etmektedir.

Güneş enerjisi sektöründeki kanıtlanmış uzmanlığımızın doğal gelişiminde rüzgar enerjisi projeleri için güneş enerjisi tesisi sahibi olduğumuz yerlerin potansiyelini değerlendiriyoruz. Bu bizim dünya çapında temiz enerjiye sürekli ve hızlı geçişe öncülük etmemizi sağlayacaktır.

FRV aracılığı ile, Abdul Latif Jameel Enerji halihazırda Suudi Arabistan’da rüzgar enerjisine yöneliyor. Ülkenin kuzeydoğu, orta ve batı bölgelerinde elverişli iklim koşullarından yararlanarak söz konusu fırsatları hükümetin yenilenebilir enerji hedefleriyle uyumlu hale getirecektir; bu hedefler Vision 2030 ve Ulusal Gelişim Planında ana hatlarıyla belirtilmiştir.

Geçtiğimiz yıl içinde, Ürdün ve Türkiye gibi gelecek vadeden pazarlar da dahil olmak üzere, coğrafi ayak izimiz güçlendirilerek farklı gelişim aşamalarındaki birçok rüzgar fırsatı değerlendirildi. Latin Amerika’da gelecek vadeden bazı sahaların belirlendiği yerlerde, en baştan yatırım faaliyetlerine başlandı.

Halen 20 pazarda dokuz gelişmemiş bölgede ve 35 terk edilmiş endüstri bölgesinde 1GW’den fazla enerji üretim potansiyelini araştırıyoruz.

>1GW

20 pazarda devam eden rüzgar projelerimizin potansiyeli.

"Rüzgar enerjisi gelecekteki enerji karışımlarının en önemli kısmını teşkil etmektedir."

Omar Al-Madhi
İcra Kurulu Başkanı, Suudi Arabistan
Abdul Latif Jameel Enerji

"Rüzgar, hâlen FRV’de ve Abdul Latif Jameel Enerji’de gerçekleştirdiğimiz işin doğal gelişimi. Hem güneş ve hem de rüzgar teknolojileri tüm dünyada temiz enerjiye geçişe liderlik yapabilmemizi sağlayacak olan benzerliklere ve olgunluk düzeyine sahiptir.”

Rafael Benjumea
Kurucu Ortak, FRV

17%

2015'te küresel rüzgar enerjisi kurulumlarındaki artış

19.5GW

Orta Doğu ve Afrika’nın 2020 yılı itibarıyla birikimli rüzgar enerjisi tahmini - GWEC

Abdul Latif Jameel’in Perspektifler dizisi hızla gelişen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesinde ve çok daha ötesinde temel kalkınma iş sektörlerinde görülen güçlükler ve fırsatlar hakkında özgün ve çekici şekilde derinlemesine bir anlayış sağlar.

Daha fazla oku

Perspektifler

İş Kollarımız

Sağlık Sağlık
Ulaşım Ulaşım
Mühendislik ve Üretim Mühendislik ve Üretim
Finansal Hizmetler Finansal Hizmetler
Arazi ve Gayrimenkul Arazi ve Gayrimenkul
Enerji ve Çevre Hizmetleri Enerji ve Çevre Hizmetleri
Tüketim Ürünleri Tüketim Ürünleri
Reklam ve Medya Reklam ve Medya