Enerji ve Çevre Hizmetleri:

Su ve Çevre Çözümleri

Herkes için Temiz Su Elde Ediyoruz

Birleşmiş Milletler’e göre, son yüz yıl içinde su kullanımı, nüfus artış hızının iki katından fazla arttı.

Birleşmiş Milletler’in Ekonomik ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na göre 21. Yüzyılın ortalarında dünya nüfusunun iki milyardan daha fazla artması bekleniyor. Bu büyüme, su güvenliğinin, özellikle artan talebi karşılamak için enerji yoğun su şemalarının çok önemli olduğu Orta Doğu’da, dünyanın en baskın ve zorlayıcı sorunlarından biri olduğu anlamına geliyor.

Küresel su talebinin, üretimden (+%400), termik elektrik üretiminden (+%140) ve konutlardaki kullanımdan (+%130) kaynaklanan talep artışı yüzünden %55 artacağı tahmin edilmektedir.

OECD 2050’ye Çevresel Bakış

1.2 milyar

fiziksel su kıtlığı alanlarında yaşayan insanların sayısı (dünya nüfusunun %20'si)

1.6 milyar

ilave 'ekonomik su sıkıntısıyla' karşı karşıya kalan insan sayısı (gerekli altyapıya sahip olmayan ülkelerde)

Sürdürülebilir Kararlılık

Su çözümleri sektöründe dünya lideri olmak konusundaki kararlılığımızın altını çizerek, bölgemizin ve dünyanın artan nüfusunun su güvenliği ihtiyaçlarını sürdürülebilir tuzdan arındırma, su ve atık su işleme ve geri dönüşüm ve yeniden kullanım girişimleri yoluyla ele alıyoruz.

Ayrıca, üretimde kullanılan enerjiyi ve tuzdan arındırma işleminin karbon ayak izini en aza indirmek amacı ile yenilenebilir enerji üretimi ile ters ozmos tuzdan arındırma işleminin beraberce aynı yere yerleştirilerek geliştirilmesine odaklanıyoruz.

Abdul Latif Jameel Enerji bu inisiyatife önayak olmak için kısa süre önce, bu alanda kanıtlanmış uluslararası deneyime sahip bir ekibi bir araya getirerek yeni bir girişim kurdu.

Almar Su Çözümleri küresel bir su hizmetleri sağlayıcısıdır. Ekonomik gelişimi destekleyen ve toplumun her kesiminden insanların hayatını iyileştiren kapsamlı altyapı çözümleri sağlama yeteneğiyle hem kentsel hem de endüstriyel pazarlara entegre ve özelleştirilmiş yaklaşımlar sunmaktadır.

Öncelikle Latin Amerika’daki, Orta Doğu’daki ve Afrika’daki su projelerine odaklanmış olan ekip sayısız uluslararası piyasada kanıtlanmış deneyime sahiptir.

Hâlihazırda, Almar Su Çözümleri MENAT bölgesinde büyük altyapı projeleri için düşünülmektedir. Suudi Arabistan’da Kral Abdullah Ekonomi Kenti (KAEC) ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Federal Elektrik ve Su Dairesi (FEWA) de dahil olmak üzere önemli fırsatlarla niteliği kanıtlanmıştır.

95%

Orta Doğu bölgesinde suyun tuzdan arındırılmış kaynaklardan elde edilen oranı

30%

Dünyanın tuzdan arındırılmış su üretiminin Orta Doğu’dan kaynaklanan oranı

“Su pazarında, sürdürülebilir gelişme elde etmenin zorluklarına karşı gerçek ticari çözümler sunabilen, tanınan lider oyuncu olacağız.”

Carlos Cosin, İcra Kurulu Başkanı Almar Su Çözümleri

Ufukta Görünenler

MENAT bölgesinde atık yönetimi, su ve petrol temizleme arıtma hizmetlerinde bir otorite haline gelebilmek için önde gelen küresel su ve atık su arıtma mühendisliği, hizmetleri ve teknolojisi tedarik eden şirketler ile ortaklıklar kurma süreci içindeyiz.

Atık toplama, taşıma ve geri dönüştürme ve atıktan enerjiye dönüşüm alanında atık yönetimi çözümleri ve ayrıca yağ arıtma, emülsifikasyon ve tekrar işleme çözümleri bunlar arasındadır.

Abdul Latif Jameel’in Perspektifler dizisi hızla gelişen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesinde ve çok daha ötesinde temel kalkınma iş sektörlerinde görülen güçlükler ve fırsatlar hakkında özgün ve çekici şekilde derinlemesine bir anlayış sağlar.

Daha fazla oku

Perspektifler

İş Kollarımız

Sağlık Sağlık
Ulaşım Ulaşım
Mühendislik ve Üretim Mühendislik ve Üretim
Finansal Hizmetler Finansal Hizmetler
Arazi ve Gayrimenkul Arazi ve Gayrimenkul
Enerji ve Çevre Hizmetleri Enerji ve Çevre Hizmetleri
Tüketim Ürünleri Tüketim Ürünleri
Reklam ve Medya Reklam ve Medya