• Lansmanı bugün yapılan J-Clinic MIT’nin çok sayıda bilimsel disiplinde sahip olduğu uzmanlığın sağlam temelleri üzerine kurulmuştur
  • Bu, MIT ile sosyal girişim kuruluşu olan Jameel Toplumu arasındaki dördüncü büyük işbirliğidir.
  • Yeni merkez, koruyucu hekimlik, klinik tanılama ile ilaç keşfi ve geliştirmesi için yapay zekayla öğrenmenin gücünden yararlanacaktır.
  • Bu çalışma kanserden Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif bozukluklara; diyabet, böbrek hastalığı ve astım gibi kronik hastalıklara kadar milyonları etkileyen çok sayıda hastalığa odaklanacaktır.

Bugün, MIT ve Mohammed Abdul Latif Jameel ’78’in kurduğu ve başkanlığını yaptığı sosyal girişim kuruluşu Jameel Toplumu, Sağlıkta Yapay Zekayla Öğrenme için Abdul Latif Jameel Kliniği (J-Clinic)’in lansmanını yaptı. Bu, MIT ile Jameel Toplumu arasındaki dördüncü büyük işbirliği girişimi.

J-Clinic, MIT Zeka Araştırma’nın kilit parçasıdır ve hastalık önleme, tespit ve tedavisinde devrim yaratacak yapay zekayla öğrenme teknolojilerini geliştirmeye odaklanacaktır. Sağlık hizmeti alanında teşhisten tıbbi ilaçlara kadar değişen alanlarda yüksek hassasiyete sahip, düşük maliyetli ve ölçeklenebilir yapay zekayla öğrenme teknolojileri yaratmaya ve ticarileştirmeye konsantre olacak ve aşağıdaki üç temel alana odaklanacaktır:

  • Bulaşıcı olmayan hastalıkları bulunduğu yerde durdurarak seyrini değiştirme potansiyelin sahip Koruyucu hekimlik yöntem ve teknolojileri.
  • Sağlık sorunlarını hem tespit edebilecek hem de bastırabilecek maliyet etkin tanı testleri .
  • Bireysel olarak özelleştirilmiş tedaviler için hedeflenenler başta olmak üzere, yeni tıbbi ilaçların daha hızlı ve daha ucuz keşfi, geliştirmesi ve üretimini sağlayacak ilaç keşfi ve geliştirmesi .

 J-Clinic’in bütünsel yaklaşımı MIT’in diğer alanların yanı sıra hücresel ve tıbbi biyoloji, bilgisayar bilimi, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarındaki güçlü deneyiminden yararlanacaktır.

“Sağlık hizmeti sistemi veri sıkıntısı çekmiyor,” diyor MIT Başkanı L. Rafael Reif, “Ama, popülasyon düzeyindeki verileri, bakımı bireyler için hassas bir şekilde uyumlandırmayı mümkün kılacak klinik içgörülere dönüştürecek araçlara ve uzmanlara erişimi çok kısıtlı. MIT’in kanserden nörobilime uzanan alanlardaki derin uzmanlığına ve Boston’un birinci sınıf tıp camiasıyla eskiden beri süregelen bağlantılarımıza dayanarak, J-Clinic yeni teknolojiler yaratmaya giden, sağlık hizmetlerini gelişmekte olan uluslarda köylerden büyük eğitim hastanelerine kadar her yerde daha etkin hale getirebilecek hızlı bir yol sunmaktadır.”

“Jameel Toplumu’na insancıl vizyonu, cesareti, cömertliği ve MIT’in dünyayı daha iyi bir yere dönüştürme çabalarında işbirliği yapma konusundaki sürekli şevkleri için minnettarız,” diye ekliyor Reif.

J-Clinic yeni teknolojileri test etmek, entegre etmek ve yerleştirmek için MIT’in sektörle ve Boston bölgesindeki hastanelerle olan güçlü ilişkilerini sonuna kadar kullanacaktır. Ayrıca ticarileştirilebilecek yeni kurulmuş ve eczacılık ile ilgili şirketlere lisans vererek genişletilebilecek patentlenebilir araştırmaları geliştirmeye, bu gelişmeleri gerçek hayatta uygulamaya geçirmeye çalışacaktır.

“J-Clinic yapay zekayla öğrenme teknolojilerinin ve hastalıkların önlenmesini, tespit edilmesini ve tedavi edilmesini daha hassas, uygun fiyatlı ve kişiselleştirilmiş hale getirecek algoritmaların yaratılmasını hızlandırarak dünyayı olumlu yönde etkileyecek,” diyor MIT Mühendislik Fakültesi Dekanı Anantha P. Chandrakasan ve J-Clinic’in Başkanlığı’nı yürütecek olan Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi Profesörü Vannevar Bush. “Bu, yaşam bilimleri ile insan ve makine zekası ile ilgili en son araştırmalar arasındaki sinerjileri derinleştiren gerçekten çok yönlü bir girişim olacak. J-Clinic insanlığın kendi kendini iyileştirmesi için inovasyona ilham verecek.”

Bu çalışmanın bir parçası olarak, J-Clinic, araştırma projelerini, eğitimi, atölyeleri ve yapay zekayla öğrenme ve biyolojinin kesişiminde yer alan diğer faaliyetleri destekleyecektir.

Uluslararası Jameel Toplumu Başkanı Fady Jameel, “MIT’nin yapay zekayla öğrenme deneyimini sağlık hizmetine yöneltmek dünyanın her yerindeki insanlar için tıbbi sonuçları dönüştürecek,” diyor. “Sağlık hizmeti, Suudi Arabistan’da kar amacı gütmeyen ilk fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesini kurduğumuz günlerden King Salman Engellilik Araştırma Merkezi’ne ortak olduğumuz günlere kadar, en başından beri önemli bir faaliyet alanı olmuştur. J-Clinic, Suudi Arabistan’da ve dünyanın her yerinde sağlık hizmeti alanında modern araştırmaları destekleme ve inovasyonu teşvik etme serüvenimizi devam ettiriyor.”

 

Yapay zekayla öğrenmenin klinik ve biyolojik içgörüyle bu birleşmesi, milyonlarca insanın hayatını kurtarma, yeni teknolojileri ortaya çıkarma ve tüm dünyada sağlık hizmetleri sektörünü geliştirme hedefleriyle, sağlık hizmetleri ve tıp alanlarında küresel bir dönüşümü amaçlamaktadır.

Jameel Toplumu bağışı Jameel Toplumu’nun daha iyi bir gelecek yaratma odağına uygundur. MIT ile Jameel Toplumu arasında daha önce gerçekleşen işbirlikleri 2003 yılında kurulmuş olan ve değişen dünyada açlığa çözüm bulmaya çalışan Abdul Latif Jameel Açlıkla Mücadele Laboratuvarı’nı (J-PAL); 2014 yılında kurulmuş olan ve gıda ve su kıtlığı ile nüfus çoğalması ve iklim değişiklikleri gibi etkenlerin sonucunda ortaya çıkan güvenlik sorunlarını ele alan Abdul Latif Jameel Su ve Gıda Sistemleri Laboratuvarı’nı (J-WAFS); ve 2017 yılında başlatılmış olan ve yenilikçi, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir eğitim inovasyonu için çalışan Abdul Latif Jameel Dünya Eğitim Laboratuvarı’nı (J-WEL) kapsar.

1994 yılından beri Abdul Latif Jameel-Toyota Burs Fonu ile MIT İşletme Forumu Arap Yenilikçi Şirket Yarışması ve Suudi Yenilikçi Şirket Yarışması için ortak çalışmaktadır.