Abdul Latif Jameel Energy’nin Fotowatio Yenilenebilir Girişimleri (FRV) – yenilenebilir enerji projelerinin önde gelen küresel geliştiricisi- Victoria’daki 85 MW AC Winton Güneş Enerjisi Çiftliği için finansman anlaşmasını sonuçlandırdı. Finansman ING ve ABN Amro Bank tarafından sağlanmıştır.

2018 kamu ihale sürecinin ardından FRV, Winton Güneş Enerjisi Çiftliği’ndeki enerji üretimi projesi için Avustralya Victoria Eyaleti ile 15 yıllık destek anlaşması yaptı. İhale, Victoria’nın Yenilenebilir Enerji Hedefinin (VRET) bir parçasıdır. Buna göre, 2020 yılına kadar elektrik üretiminin %25’ini, 2025’e kadar %40’ını ve 2030’a kadar %50’sini yenilenebilir enerjiden tedarik etmek istemektedir.

Yaklaşık 250 hektarlık alanıyla Benalla yakınlarındaki tesis NEM Ulusal Elektrik Piyasası’na bağlanıp yılda yaklaşık 210.000 MWh temiz enerji üretecek. Bu, Avustralya’da 52.000 haneye elektrik tedarik edecek ve her yıl yaklaşık 150.000 ton CO2 emisyonunu önleyecektir.

Winton’un inşası ve işletilmesinin, bölgeye yatırım ve yerel işletmeler için daha fazla dolaylı ekonomik fırsatlar getirerek bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması beklenmektedir. Buna inşaat aşamasında FRV’nin öngördüğü şekilde 150 kadar istihdam yaratılması da dahildir.

Projenin geliştirilmesi, inşası ve işletilmesi sırasında yerel toplulukların katılımı FRV için önemlidir. Toplumsal katılım ve sosyal etki için Winton Güneş Enerjisi Çiftliği stratejisinin bir parçası olarak FRV, komşu arazi sahipleri, Benalla Kırsal Kent Konseyi, yerel topluluk paydaşları ve devlet kurumları ile güçlü ve uzun süreli ilişkiler kurmuştur. FRV, kalkınma sürecinde gerçek katılım taahhüdünü ve uzun vadede yerel topluluk içinde sorumlu bir işletme olarak faaliyet gösterme arzusunu sergilemek istemiştir. FRV, yerel bölgeye sürdürülebilir getiriler ve faydalar sağlamak için yerel fonlama planlarını proje çerçevesine katmıştır.

Abdul Latif Jameel Energy’nin daha sürdürülebilir bir enerji modelini teşvik etme taahhüdünün bir parçası olarak FRV ve Melbourne Üniversitesi, teknik ve düzenleyici yenilikler, ekonomik kalkınma ve toplumun güçlendirilmesi yoluyla Victoria’nın sürdürülebilir, düşük karbonlu bir geleceğe geçişini hızlandırmayı amaçlayan bir araştırma programında ortak olmuştur.

Bu Yenilenebilir Enerji Araştırma Yatırım Ortaklığı (RERIP), mevcut girişimleri birbirine bağlayıp büyütmek ve Eyalet genelinde iş, sosyal bağ ve ekonomik büyüme için yeni fırsatlar yaratmak üzere stratejik bir yol sunmaktadır. Araştırma, dağıtılan yenilenebilir enerji için teknik ve düzenleyici kısıtlamalar ile fırsatları ve ayrıca topluluk enerji projelerinin sosyal etkisini ve eşitlikçilikle ilgili sonuçlarını inceleyecektir.

Melbourne Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Dr. Sebastian Thomas enerji geçişi ve sosyal adalet sorunlarına uzun vadeli çözümler yaratmak için sektör, devlet ve araştırma alanı arasındaki ortaklıkların önemini vurgulamaktadır.

“Melbourne Üniversitesi, Avustralya’da yenilenebilir enerjiye hızlı geçişin kritik öneminin farkındadır. Sürdürülebilir bir geleceğin düşük karbon teknolojilerine ihtiyacı var, ancak yeni geçim yolu fırsatları, iş modelleri ve topluluk katılımı da eşit derecede gereklidir. Topluluklar, özel sektör, devlet ve üniversiteler arasında gerçek katılım ve ortaklık hayati önem taşımaktadır, Melbourne Üniversitesi mümkün olan en iyi teknik ve sosyal araştırmaya katkıda bulunacaktır. Bu heyecan verici girişimde FRV ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.”

FRV, 2012’den bu yana Avustralya’da yaklaşık 700 milyon ABD$ tutarında birikmiş bir yatırımla faaliyette ve taahhütlü bulunan toplam altı güneş enerjisi projesi için Enerji Satın Alma Anlaşmaları (PPA) geliştirmiş ve güvence altına almıştır: Royalla (20 MW ac), Avustralya Başkent Bölgesi’nde; Clare (100 MW ac) ve Lilyvale (100MW ac), Queensland’de; Moree (56 MW ac) ve Goonumbla (67,8 MW ac), Yeni Güney Galler’de ve Winton (85 MW ac), Victoria’da.

Carlo Frigerio, FRV Avustralya Genel Müdürü, Şirketin genişleme planlarında Avustralya’nın önemini vurgulamaktadır:

“Avustralya, FRV’nin stratejisi için önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve bu, ülkedeki altıncı projemizin mali olarak sonuçlandırılmasıyla bir kez daha kanıtlandı. Victoria’nın yenilenebilir enerji üretimini 2020 yılına kadar %25, 2025’te %40 ve 2030’da %50’ye yükseltme hedefine ulaşmasını desteklemekten mutluluk duyuyoruz.”

Mr. Frigerio ayrıca şunları da ekledi:

“Ayrıca Melbourne Üniversitesi ile Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Yatırım Ortaklığı ve bu projenin uygulanması için temel olan yerel topluluklarla ilişkilerimiz konusunda da heyecan duyuyoruz.”