27 ülkeden eğitim profesyonelleri, J-WEL Haftası açılışının bir parçası olarak eğitim ve öğrenmenin geleceğini tartışmak üzere Ekim ayında Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) toplandı.

J-WEL Haftası, Abdul Latif Jameel Dünya Eğitim Laboratuvarının (J-WEL) ilk girişimidir. Konferans, sunum ve atölye çalışmalarını kapsayan dört günlük etkinlik, hayat boyu öğrenmenin üç dayanak noktasına odaklandı: İlk ve orta öğrenim, yüksek öğrenim ve işyerinde öğrenme.

‘Sorun Çözmenin Gücü’ temalı etkinlik için Güney Afrika, Avustralya, Ortadoğu, Uzak Doğu ve Avrupa’dan ziyaretçiler geldi.

J-WEL, Mayıs 2017’de Jameel Topluluğu ve MIT arasında kurulan bir iş ortaklığıdır. Her düzeyde ve yaşta eğitim ve öğrenmeyi dönüştürerek dünya ölçeğinde insanların gerçek potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bilgi aktarımı ve gelişimini güçlendirmeyi ve bireyleri modern işyerinde ihtiyaç duyulan beceri ve yeteneklerle donatmayı hedeflemektedir.

Jameel Uluslararası Topluluğu Başkanı Fady Mohammed Jameel şunları belirtmiştir: “Eğitim ve öğrenme; kalkınmak, güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomiler inşa etmek ve herkes için fırsat ve refah yaratmak için esastır”.

“J-WEL aracılığıyla, eğitim dünyasından uzmanları bir araya getirerek, her düzeyde eğitimin karşı karşıya olduğu zorlukları ele almak için görüş açısı, bilgi ve uzmanlığı toplamak ve gerçek, işler çözümler geliştirmek istiyoruz. J-WEL Haftasının açılışı bu süreçteki ilk adımdır ve bu girişime gösterilen yüksek düzeyli ilgiden memnunuz.”

J-WEL Haftaları, üyelerine MIT’nin eğitsel kaynakları ve uygulamasına ilk elden erişim sağlayan özel, hedefe odaklı programlardır. Her yıl, her biri ayrı temalarda, birden fazla sayıda modülden oluşan iki ayrı J-WEL Haftası düzenlenir. Üyeler, hedefleri tanımlayarak ve uygulamaya izin verecek sonraki adımları dikkate alarak kuruluşlarındaki zorluklara değinirler.

Her bir J-WEL Haftası, katılımcılar için bağlantılı bir öğrenme ve keşif yolculuğudur. Çok daha önemlisi, J-WEL yerel ve küresel ölçeklerde eğitimi etkileyebilen yenilikçiler arasında yakın bir işbirliği ağı geliştirecektir.

J-WEL Haftaları, eğitimdeki kilit önemi olan konu başlıklarına odaklanan eğitim programları ve atölye çalışmalarının yanı sıra yenilikçi kurumsal tasarım için olanlar dâhil olmak üzere özel üyelik programlarını içeren ‘daha derinlere inen’ J-WEL Takas için zemin oluşturacaktır.

J-WEL, MIT’nin Abdul Latif Jameel Yoksulluğa Önlem Laboratuvarı (J-PAL) ve Abdul Latif Jameel Dünya Su ve Gıda Güvenliği Laboratuvarı (J-WAFS) dâhil olmak üzere Jameel Topluluğu ile MIT arasındaki süre giden daha geniş işbirliklerinin bir parçasıdır.