Save the Children Ürdün ve Abdul Latif Jameel Dünya Eğitim Laboratuvarı (J-WEL), Massachusetts Teknoloji Enstitüsü‘nde (MIT) Ürdün Eğitim Bakanlığı, Community Jameel ve Dubai Cares ile birlikte Ürdün’de ilk ve orta öğretimde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayan, Mülteci Eğitimini Mükemmellik Alanına Dönüştürme (TREE) programını başlattı.

Program, Save the Children kurumunun, yenilikçi metodolojiler ve araçlar kullanarak öğretmenlere kişisel ve profesyonel düzeyde fayda sağlayan pek çok eğitim programından biridir. Öğretmenler, eğitimi tamamladıktan sonra, bu araçları sınıflarında uygulayabilir ve böylece öğrenciler akademik başarılarını geliştirebilirler.

Bu pilot program, Birleşik Krallık genelindeki devlet okullarında 745.000 öğrenciye yarar sağlama amaçlıdır. Öğretmenler, ortakların diğer alanlara ulaşmak için kendilerini alabilecekleri eşsiz bir modelin tamamlanmasına dolaylı olarak katkıda bulunacaktır.

Save the Children Ürdün Genel Müdürü Diala Al Khamra:

“Bu işbirliği, öğretmenlerin kapasitesini artırarak ve devlet okullarında (TREE) eğitim sürecini geliştirerek ve okul ortamını arkadaşça bir öğrenme ortamına dönüştürecek öğretmenlerin sosyal ve duygusal yönlerine odaklanarak çocukları ve eğitimlerini korumayı amaçlıyor.” diye konuştu.

J-WEL İcra Direktörü Dr. M.S. Vijay Kumar:

“Bu iş birliğine dayanan girişimin, eğitimcileri, çocuklar için olumlu öğrenme fırsatlarına yol açan refah düzeyleri ve yeteneklerini güçlendirmek için onları gerekli araç ve tekniklerle donatmasını umuyoruz. Bu çalışmanın bölge ve başka yerler için bir model olmasını bekliyoruz,” diye konuştu.

TREE programı, Save the Children Ürdün’ün tüm çocukların kaliteli eğitime erişebilmelerini sağlamak için edindiği görevin diğer girişimler arasında Pearson ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Every Child Learning (ECL)” programı, dijital öğrenmeye erişim, iyileştirici derslerin yanı sıra öğretmenlere sürekli eğitim ve destek de dahildir. Program, sonuç olarak, başarılı bir şekilde sınıf seviyesindeki yetkinlikleri geliştirmekte ve Suriyeliler ile Ürdünlü öğrenciler için 4-6 sınıfındaki psikososyal refahı güçlendirmektedir.

Diğer bir eğitim programı, Ürdün genelinde savunmasız, ulaşılması zor, okula gitmeyen çocukları desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Eğitim Yollarına ve Daha Güvenli Öğrenme Ortamlarına Erişimi Sağlama” projesidir.

TREE hakkında devamını burada okuyun.