Sağlık hizmetleri – veya daha ziyade ona yeterli erişim – günümüzde toplumun karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biridir.

BM, sağlığı temel bir insan hakkı ve evrensel sağlık kapsamı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için kilit bir hedef olarak görüyor. Bununla birlikte, dünya nüfusunun en az yarısında temel sağlık hizmetleri tam kapsamı yoktur ve 800 milyondan fazla kişi sağlık hizmetleri için ödeme yapmak üzere ev bütçelerinin en az yüzde 10’unu harcamaktadır[1]. Özellikle Afrika, Latin Amerika ve Asya’nın bazı bölgelerindeki tüm topluluklar, çoğumuzun doğal kabul ettiği çok temel tıbbi bakım, ekipman ve ilaçları bile elde etmek için mücadele ediyor.

Problemin bir kısmı doğrudan bir coğrafya sorunudur. Dünyadaki en eşit olmayan ülkelerden bazıları da en büyük ülkeler arasındadır; Hindistan, Şili, Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Çin, Endonezya ve Sudan gibi ülkeler, büyük bir araziye ve kent merkezleri arasında büyük mesafelere sahip yüksek oranda dağılmış nüfuslara sahip birkaç örnektir. Örneğin Sahra altı Afrika’da, 287 milyondan fazla insan en yakın hastaneden iki saatten fazla bir mesafede bulunmaktadır – sağlık hizmetlerine yeterli erişimi değerlendirmek için sıklıkla kullanılan bir ölçüt.

Gap

Sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirme hakkındaki Perspektifler makalemizde tartışıldığı gibi bu coğrafi mesafeler, tanım gereği, gelişmekte olan çoğu ekonominin daha az tıbbi kaynağa sahip olması sorununu keskinleştiriyor. Yaygın sorunlar arasında eğitimli sağlık çalışanlarının eksikliği, uzun bekleme süreleri, ilaç ve ekipman eksikliği, ilaçların ve tıbbi yardımların değişken kalitede olması, dağıtım ve depolama sorunları ve kötü veya geç sevkiyatlar bulunmaktadır.

Ek olarak, düşük gelirli ülkelerdeki sağlık sistemleri genellikle yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde sağlık stratejilerinin kötü entegrasyonuyla nitelendirilir. Bu uyum ve bütünleşik düşünce eksikliği, bir uçtan uca etkili sağlık hizmeti sağlamayı veya çapraz referanslar ve tamamlayıcı hizmetler veya tedaviler için fırsatlara göre harekete geçmeyi zorlaştırabilir.

Sağlıkla birlikte zenginlik gelir

Sağlık hizmetleri eşitsizliğine karşı mücadele birçok açıdan küresel yoksulluğa karşı mücadele ile uyumludur. DSÖ’nün de belirttiği gibi, “daha sağlıklı nüfus daha uzun yaşadığı, daha üretken olduğu ve daha fazla tasarruf ettiği için, sağlık ekonomik ilerlemeye önemli bir katkıda bulunur.”[2]

DSÖ’nün gelişmekte olan ülkelerde sağlıkla ilgili yatırımların ekonomik büyümeyi nasıl ilerletebileceğini keşfetmek için 2001 yılında Makroekonomi ve Sağlık Komisyonu’nu (CMH) kurmasının üzerinden neredeyse 20 yıl geçti.

Ancak, şimdiye kadar kaydedilen ilerleme yavaştı. Eylemler daha da yavaş.

Dünya nüfusunun yaklaşık %10’u (veya 734 milyon insan) şu anda günde 1,90 ABD dolarından yoksulluk sınırı) daha azında yaşıyorken, [3]COVID-19 pandemisinin 2020 yılında dünya genelinde 40-60 milyon kişiyi yoksulluğa zorlaması bekleniyor.[4]

Yoksulluk sınırına yakın yaşayan herkes için, herhangi bir tedavi, ilaç veya tıbbi yardımın maliyetini veya yokluğunda oluşacak gelir kaybını bir kenara bırakın, en başta bir hastaneye veya kliniğe gitmenin maliyeti genellikle çok fazladır ve Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerinin %30’undan fazlası 10.000 kişi başına 10’dan az doktora sahiptir.

Ancak iyi kalitede sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek, kaçıramayacağımız bir hedeftir.

Yeni bir yol belirleme

Access to Healthcare InfographicDünya genelinde ölümlerin %70’ini teşkil eden diyabet, kanser, kalp ve akciğer hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar giderek yaygınlaşmaktadır.[5] Bu artış en azından kısmen yetersiz beslenme, yetersiz egzersiz, sigara içme, alkol kullanımı ve hava kirliliği gibi faktörlerden kaynaklanır.

Topluluklarımızın sürekli artan kentleşmesi de sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü, 2050 yılına kadar Afrika ve Asya’da kentleşmenin artmasının, küresel nüfusun üçte ikisinin, sağlık hizmeti sistemlerinin sıklıkla kırılgan olduğu kentsel alanlarda[6] yaşayacağı anlamına geleceğini tahmin ediyor. Daha büyük kentleşme aynı zamanda virüsler, bakteriler ve parazitler gibi patojenler için verimli bir üreme alanı ve toplumlarımızda ve ekonomilerimizde hasara yol açacak hayvanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıklar için potansiyel bir köprü başı oluşturuyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne göre, zoonotik hastalıklar bilinen bulaşıcı hastalıkların %60’ını ve ortaya çıkan bulaşma vakalarının %75’ini oluşturmaktadır.

Örnekler arasında Ebola, kuş gribi (H5N1), SARS, MERS, COVID-19 ve sıtma yer alır ve her yıl 500 milyon kişinin ölümünü etkileyen dünyadaki en büyük öldürücüdür.[7]

En çok ihtiyaç duyanlar için sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirecek bir “sihirli değnek” yoktur.

Daha iyi yatırım, uzmanlık, eğitim, dağıtım ve her şeyden önce her seviyede bağlılığın bir kombinasyonunu gerektirir.

Teknolojinin iyileştirici gücü

Teknoloji de dünya çapında milyonlarca insanın hayatını solduran bazı sağlık hizmetleri açıklarının kapatılmasına giderek daha fazla yardımcı olabilir.

Sağlık teknolojisine yatırım yapma hakkındaki Perspektifler makalemizde, büyük miktarlarda hasta sağlığı verilerini hastalıkları tedavi etmek, önlemek ve hatta tahmin etmek için ayrıntılı içgörülere dönüştürebilecek yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin nasıl geliştirildiğini araştırıyoruz.

Örnekler arasında, sıcaklık verilerini ölçebilen ve herhangi bir belirti hissedilmeden önce kullanıcıyı enfeksiyon konusunda uyaran yapay zeka ile çalışan bir akıllı saat bulunur.[8] Veya en az 12 kanser türü için 300 alternatif tedaviyi belirlemek üzere glukoz düzeylerindeki değişiklikleri üç saat öncesine kadar tahmin edebilen veya on milyonlarca veri noktasını analiz edebilen yapay zeka odaklı uygulamalar.[9]

ALJ Health Tech Wearable

Diğer bir sağlık teknolojisi odağı, tanılamayı daha erişilebilir hale getirmek için daha küçük, daha uygun maliyetli cihazların geliştirilmesidir. Buna bir örnek, ultrason taramaları gerçekleştirmek için 9.000 sensör kullanan el tipi bir cihazdır – geleneksel ultrason teknolojisine erişimi olmayan küresel nüfusun tahmini üçte ikisi için potansiyel bir cankurtaran halatı.

Aynı şekilde, hastalar ve uzman doktorlar gerçek zamanlı olarak ve neredeyse her konumdan ‘sanal’ konsültasyonlar gerçekleştirebileceği sanal sağlık olanakları da çok hızlı artmaktadır (ayrıca ‘teletıp’ veya ‘mHealth’ adı verilir). 

Bu, doktorların ve sağlık uzmanlarının, özellikle mesafe ve erişim açısından fiziksel zorluklar varsa, hasta için en uygun zaman ve yerde bakım ve destek sunmalarını sağlar.

Fady Jameel, Deputy President and Vice Chairman, Abdul Latif Jam
Fady Jameel
Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Abdul Latif Jameel

Teoride, hastalar en yakın hastanelerinden veya kliniklerinden yüzlerce kilometre uzakta olsalar bile randevu alabilir, konsültasyon yaptırabilir, ilaç sipariş edebilir, hizmetler için ödeme yapabilir veya sağlık tavsiyesi alabilir.

“Sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek, teknoloji, altyapı, dağıtım dahil olmak üzere her iki ihtiyacın ve çözümün derinlemesine anlaşılmasını gerektiren karmaşık bir bulmacadır.

Bu sorunların ele alınmasının, toplumun en büyük zorluklarından biri olduğu ortaya çıkmıştır.

Ama şimdi her zamankinden daha hızlı bir şekilde, gerçek bir ilerleme kaydetmeye başlamak için gereken teknolojiye ve uzmanlığa sahibiz. Önümüzdeki fırsatlar beni çok heyecanlandırıyor” diyor Abdul Latif Jameel Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fady Jameel.

Güvenilir bir sağlık ortağı

Jameel ailesi, hayatın altyapısının temel yapı taşlarından biri olarak sağlık hizmetlerine yatırım yapma ihtiyacını uzun zamandır benimsemiş durumdadır.

Günümüzün çeşitli işletmelerinin ve küresel aile yardımseverlik kuruluşunun merhum kurucusunun, Suudi Arabistan’ın kâr amacı gütmeyen ilk rehabilitasyon hastanesi olan ve yetişkinler ve çocuklar için kapsamlı bakım sağlayan Abdul Latif Jameel Tıbbi Rehabilitasyon Hastanesini 1995 yılında kurmasının üzerinden 25 yıldan fazla zaman geçti.

Abdul Latif Jameel Hospital
Abdul Latif Jameel Tıbbi Rehabilitasyon Hastanesi, Cidde, Suudi Arabistan

Aradan geçen dönemde, Jameel ailesinin küresel yardımseverlik kuruluşu Community Jameel Imperial College London’daki Jameel Institute ve MIT’deki Jameel Clinic aracılığıyla sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmeye yardımcı oluyor.

Jameel Clinic (Abdul Latif Jameel Sağlıkta Makine Öğrenimi Kliniği veya J-Clinic), görüntüleme, metin ve genomik gibi modalitelerde biyolojik verileri modellemek için yapay zekayı kullanmaya odaklanarak ve makine öğrenimi, biyoloji, kimya ve klinik bilimlerde yeni keşifler yaparak, sağlık hizmetleri teknolojisine yönelik araştırmaların ön saflarında yer almaktadır.

Benzer şekilde, Jameel Institute (Abdul Latif Jameel Hastalık ve Acil Durum Analitiği Enstitüsü veya J-IDEA), dünya çapında önlenebilir bulaşıcı hastalık riskini ve halk sağlığının durumunu belirlemek, haritalamak ve önceliklendirmek için AI tabanlı veri analitiğini kullanıyor.

Bununla birlikte, sağlık hizmetlerinin herkes için iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, yeni inovasyonlar ve teknolojiler geliştirmek için Ar-Ge’ye yatırım yapmanın yeterli olmadığının farkındayız. Gerçek, sürdürülebilir bir iyileştirme yapmak, teknolojiyi laboratuvarlardan dışarı ve sahaya götürmek anlamına gelir.

Bu kabul, dünya genelinde önde gelen sağlık teknolojisi şirketleri ile bir dizi ortaklık sağlamıştır. 2017 yılında, bu son teknolojiyi Suudi Arabistan’a getirmek için robotik dış iskeletler kullanarak omurga yaralanması rehabilitasyonu konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir Japon sağlık teknolojisi ile  şirketi Cyberdyne ile ortaklık kurduk.

Cyberdyne’in Hybrid Assistive Limb (HAL®) teknolojisini Körfez bölgesinde yaygınlaştırmak ve Abdul Latif Jameel Hastanesini bölgesel eğitim merkezi olarak kurmak için 2019 yılında bu ortaklığı genişlettik.

Orta Doğu, Afrika, Güneydoğu Asya ve Hindistan’da gelişmekte olan ülkelerde hızlı ve uygun fiyatlı kan testi sağlamak için Japon sağlık teknolojisi alanında başka bir öncü olan Cellspect ile de benzer bir ortaklık kurduk. Cellspect’in Bakım Noktası Test cihazı şu anda şeker metabolizmasını, lipidi ve karaciğer fonksiyonunu kontrol etmektedir ve yalnızca beş dakikada sonuç vermektedir.

Pek çok yenilikçi firmanın ürünlerini pazara sunmada karşılaştığı zorluklardan dolayı bilim insanlarının, mühendislerin, klinik çalışma uzmanlarının ve girişimcilerin yeni cihazları ve teknolojiyi ileri taşımasına yardımcı olmak için Japon Tıbbi Cihaz Geliştirme Örgütü (JOMDD) ile işbirliği yaptık.

Abdul Latif Jameel Health

 

Dünya genelinde kaliteli sağlık hizmetlerinin kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini güçlendirme misyonumuzun bir sonraki aşaması Abdul Latif Jameel Health‘in kurulmasıdır.

Önceleri büyük bir sağlık hizmetleri devinde yönetici müdür olan CEO Akram Bouchenaki liderliğindeki Abdul Latif Jameel Health, dünya çapında gelişmekte olan pazarlarda karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları ele alırken, modern tıbbi bakıma erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Bunu başarmak için, ihtiyacı olanlara sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini güçlendiren projelere, ortaklara ve ürünlere yatırım yapar.

Akram Bouchenaki
Akram Bouchenaki
İcra Kurulu Başkanı
Abdul Latif Jameel Health

“Abdul Latif Jameel, 75 yılı aşkın bir süredir birden fazla sektörde her düzeyde ortaklık kurma, farklı pazarları anlama ve kritik olarak bu farklı pazarların yerel beklentileri karşılamak için ihtiyaç duyduğu şeyleri sunma becerisini kanıtlamıştır. Bu modeli sağlık sektöründe de tekrarlamak istiyoruz,” diyor Akram, Abdul Latif Jameel Health ve sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirme misyonu üzerine bir Perspectives makalesinde.

Sağlık hizmetleri pazarı heyecan verici, ancak kritik bir kavşakta. Yüksek kaliteli sağlık hizmetlerini evrensel olarak erişilebilir kılmaya çalıştığımız için, mümkün olanın sınırları her zaman dışarı doğru genişlemektedir.

Momentum ve sürekli inovasyon, uzun vadeli bir bağlılık ve bütüncül bir vizyona sahip yatırımcıların yeni finans kanalları ile birlikte anahtar olacaktır. Yalnızca finansal getiriler açısından değil, aynı zamanda insani sonuçlar açısından da başarıyı gören bir vizyon. Bu hedefe ulaşmak kolay olmayacaktır, ancak milyonlarca hayat başarımıza bağlıdır.

 

[1] https://news.un.org/en/story/2020/10/1074832

[2] https://www.who.int/hdp/en/

[3] https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank

[4] https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest 

[5] https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019

[6] https://cities-spotlight.who.int/

[7] https://www.who.int/whr/1996/media_centre/executive_summary1/en/index9.html

[8] https://www.jclinic.mit.edu/post/ml-for-covid-19-can-ai-give-you-an-alert-indicating-a-viral-infection-before-you-feel-symptoms

[9] https://www.healthcareglobal.com/technology/four-ways-which-watson-transforming-healthcare-sector