Geçtiğimiz yüzyıl boyunca ekonomik kalkınmanın yarattığı benzeri görülmemiş küresel servet düzeylerine rağmen, gezegenimizin geniş bölgelerinde milyonlarca insan sağlık hizmetleri yetersizliği nedeniyle gereksiz yere ölmektedir.

Bu küresel sağlık hizmetleri zorluğunun merkezinde erişim sorunu vardır – insanların ihtiyaç duydukları uzmanlık, tesis ve tedavileri elde etmelerine izin veren erişim.

Temel sorunlardan biri, coğrafi konumdur: dünyada eşitsizliğin en çok yaşandığı ülkelerin çoğu aynı zamanda en büyük ülkelerdir – geniş bir alana dağılmış nüfusların en yakın birincil sağlık hizmeti noktalarından kilometrelerce uzakta yaşadıkları yerler.

Örneğin, Sahra altı ülkelerinin üçte ikisi Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), global olarak insanların %80’inin bir hastaneye en fazla iki saat uzaklıkta yaşaması hedefine ulaşamamaktadır.[1] Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki tüm ölümlerin (ve engellerin üçte birinin) yaklaşık yarısının, insanların acil sağlık hizmetlerine kolayca erişmesi durumunda önlenebileceği düşünüldüğünde, istatistiklerin ne kadar endişe verici olduğu ortaya çıkmaktadır.[2]

Gap

Ancak sağlık hizmetlerine daha iyi erişim sağlamak, en yakın sağlık merkezinden ne kadar uzakta yaşadığınızdan çok daha fazlası ile alakalıdır. Düşük gelirli bir ülkedeki hasta veya yaralı bir kişi bir hastane veya sağlık merkezine ulaşmayı başarsa bile, genellikle ihtiyaç duydukları bakıma erişmek için daha fazla sorunla karşılaşırlar. Ekipman ve ilaç eksikliği, uzun bekleme süreleri, ilaçların ve tıbbi yardımların değişken kalitesi, sağlık hizmetleri seçimleri ve kötü sevk sistemleri hakkında yetersiz bilgi gibi son derece önemli sorunlar. Bu durum, bu boşluğu kapatmak için sağlanamayan bakım maliyeti ve uygun fiyatlı sigorta teminatının olmaması ile daha da karmaşık hale gelmiştir.

Sağlık hizmetleri muammasına eklenmiş bir unsur da vardır. Sağlık hizmetlerine erişilebilirliği artırmak sadece bireylerin sağlığı için değil, aynı zamanda yaşadıkları ülkelerin ekonomik ‘sağlığı’ için de avantajlıdır. DSÖ’nün de belirttiği gibi, daha sağlıklı nüfus daha uzun yaşadığı, daha üretken olduğu ve daha fazla tasarruf ettiği için, daha iyi sağlık “ekonomik ilerlemeye önemli bir katkıda bulunur”.[3]

Aslında, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik performansının halk sağlığındaki iyileşmeyle önemli ölçüde arttığı ve GSYİH’nin beklenen yaşam süresindeki her bir yıl için %4 arttığı tahmin edilmektedir[4].[5]

Jameel ailesi, 25 yılı aşkın bir süredir Community Jameel’in küresel aile hayırseverliği çalışmaları ile sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirme konusunda kendi katkılarını yapmıştır.

1995 yılına kadar Suudi Arabistan’da kâr amacı gütmeyen ilk rehabilitasyon hastanesi olan veKing Salman Disability Research Center‘in kurucusu olarak Abdul Latif Jameel Hospital‘ı kurmuştur. Abdul Latif Jameel daha yakın zamanda Cyberdyne, Cellspect ve JOMMD gibi tıbbi cihaz yenilikçileri ve inovasyon kolaylaştırıcıları ile ortaklıklar kurmuştur.

Bu yılın başlarında Abdul Latif Jameel Health‘in kurulmasıyla sağlık hizmetlerine küresel erişimi iyileştirme taahhüdündeki son adım da ortaya çıkmıştır.

Akram Bouchenaki
Akram Bouchenaki
CEO, Abdul Latif Jameel Health

Daha önce Gilead Sciences’ın İcra Direktörü olan Akram Bouchenaki‘nin başkanı olan Abdul Latif Jameel Health, Orta Doğu, Afrika, Güney ve Güney Doğu Asya dahil olmak üzere gelişmekte olan dünya genelindeki topluluklar için uygun fiyatlı yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin önünü açmak için projelere, ortaklara ve ürünlere yatırım yapmayı hedeflemektedir.

Yaptığımız iki röportajın ikincisinde, Akram ile Abdul Latif Jameel Health için fırsatlar, hedefler ve gelecek vizyonu hakkında konuştuk.

Abdul Latif Jameel Health için en büyük fırsatları nerede görüyorsunuz?

Mevcut pandemi, sağlık sistemlerinin merkezi önemini ve bunların güçlü, iyi fonlanmış, iyi organize edilmiş ve iyi tedarik edilmiş olma ihtiyacını ortaya koymuştur. Kişisel olarak, bu krizin sağlık politikalarını küresel olarak yeniden yönlendireceğine inanıyorum. Dünyanın dört bir yanında, politika yapıcıların kamu sağlığı sistemlerinin dayanıklılığını güçlendirmek için daha fazla kaynak ayırmaları daha da kritik bir önem kazanacaktır.

Bu bağlamda, Abdul Latif Jameel Health’i hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tedariki kolaylaştırma ve hızlandırma ve erişilebilirliği iyileştirme konusunda kilit bir oyuncu olarak görüyoruz.

Sağlık politikaları ve sağlık kurumları ile ilgili bazı yönetişim değişiklikleri görmekteyiz. Örneğin, yeni ilaçların Afrika pazarlarında onaylanmasını hızlandırmak için bir Afrika İlaç Ajansı hakkında konuşmalar yapılmakta.

Afrika Birliği’nin oynadığı rol kesinlikle büyümekte. Sağlık hizmetleriyle ilgili görüşmelerin, gelişmekte olan pazarlarda büyüyen bir sorun olan hem bulaşıcı hastalıklar hem de bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili halk sağlığı sorunlarını çözmesini ve ele almasını kolaylaştıracak ve mümkün kılacak bir konumda olmak istiyoruz.

Bu, uygulamada ne tür bir katılım anlamına gelebilir?

Vizyon, sağlık çözümlerinin uçtan uca sağlayıcısı olmaktır. Bu, belirli bir pazarın ihtiyaçlarına bağlı olarak birçok şekilde gerçekleştirilebilir. Yeni ilaçların geliştirilmesi, devletler veya STK’lar ile ilaçların dağıtılması ve piyasaya çıkarılması ve yüksek kaliteli sağlık çözümlerine sürdürülebilir erişim sağlanması konusunda laboratuvarlarla birlikte çalışmayı içerebilir.

Access to HealthcareSize bir örnek vereyim. Hepatit B veya C gibi bir hastalığa baktığımızda, dünyanın pek çok yerinde yaygın olduğunu görürüz; ancak çoğu insana geç tanı konur. Karaciğer kanseri veya ileri derecede siroz olduklarında. Örneğin Hepatit B, çocukların doğumda aşılanması ile kolayca önlenebilir; Hepatit C ise tanısal araçlar, tıbbi kontroller veya tarama kampanyaları sırasında kullanıma sunulursa, tedavi edilebilir. Bu, özellikle portatif ‘bakım noktası testi’ (POCT) cihazlarının yaygın taramayı somut bir olasılık haline getirdiği dağınık yaşayan nüfuslarda söz konusudur.

Amacımız, kendimizi böyle durumlar için uyumlu çözümler sağlayıcısı olarak belirlemektir. İnsanların daha kolay, daha hızlı ve daha ucuza test edilmesini sağlamak için özellikle daha uzak veya mahrum kalmış alanlarda tanı araçlarını ve POCT’yi topluluklar için daha erişilebilir hale getirecek bir konumda olmak istiyoruz.

Bu, ister kalp hastalığı, diyabet veya bulaşıcı hastalıklar olsun, hastalığın türüne bakılmaksızın kesinlikle hayati öneme sahip olduğunu söyleyebileceğimiz bir adımdır. Ayrıca, son teknoloji ürünü, taşınabilir bir test aracı geliştiren Japon şirketi Cellspect ile ortaklığımız sayesinde ilerleme kaydettiğimiz bir alandır.

Ardından tedavi aşaması ve pazara daha hızlı yeni tedaviler ve ürünler sunma ihtiyacı gelir. Araştırmalar, Avrupa veya Amerika Birleşik Devletleri’nde bir ürün onaylandığında, bu ürünün dünyanın daha uzak bölgelerine ulaşmasının 7 ila 16 yıl sürebileceğini göstermektedir. Bu süreci hızlandırmak ve ilaca daha erken erişim sağlamak için düzenleyici makamlarla çalışarak bu süreyi kısaltmak istiyoruz.

Access to Healthcare Infographic

Eğitim ve farkındalık ise diğer önemli konular arasındadır. İnsanların riskleri, belirtileri, hastalıkların nasıl oluştuğunu, nasıl test edileceğini ve benzerlerini anlaması için sağlık makamları ve sağlık hizmeti sağlayıcıları ile hastalık farkındalık programlarına ortak bir yaklaşım gerçekleştirilmelidir.

Bunlar, bölgelerimizde uçtan uca sağlık çözümleri sağlayıcısı olarak kendimizin dahil olduğunu gördüğümüz durumlardan bazılarıdır.

Hangi bölgelere odaklanacaksınız?

Planımız, Abdul Latif Jameel’in mevcut ve büyüyen ayak izinden faydalanmak ve bunu en çok ihtiyacı olan alanlarda doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla genişletmektir. Kuzey Afrika da önemlidir, ancak Batı Afrika, Kenya ve Tanzanya gibi ülkelerin bulunduğu Doğu Afrika ve tıp ve sağlık hizmetleri için kilit bir pazar olan Güney Afrika da önemlidir.

Orta Doğu, pek çok ülkenin mevcut iyi finanse edilmiş bir sağlık sistemine sahip olduğu bir diğer odak alanıdır, ancak yeni, yenilikçi ilaçlara daha iyi erişim için hâlâ büyük bir ihtiyaç mevcuttur. Bu ilaçları ve çözümleri bölgeye daha hızlı ulaştıracak bir hızlandırıcı faktör olmak istiyoruz. Ayrıca, sağlık hizmetleri bağlamı çeşitliliği ve pek çok karşılanmamış tıbbi ihtiyacı olan Güney ve Güney Doğu Asya’ya da odaklanıyoruz. Bu nedenle, hedeflediğimiz ayak izi oldukça geniştir.

Bu kadar çeşitli bölgelerde zorlukları nasıl ele almayı umuyorsunuz?

Bu pazarların her birinde özel bir yaklaşım benimsemek esastır. Çoğu durumda, farklı hastalık paternleri, farklı enfeksiyon oranları, farklı tedavi sorunları ve sağlık hizmetlerine farklı erişiminiz olacaktır. Diğer büyük bir sorun ise işin finansal yönüdür – farklı ülkelerde tedavinin nasıl finanse edildiği gibi. Tüm bu faktörler, yaklaşımımızı nasıl uyarladığımızı belirleyecek ve hem pazar hem de iş ortaklıklarımız için ticari açıdan en iyi sonuçları elde edecek şekilde uyarlanacaktır.

Bununla birlikte, teklifimizin merkezinde her zaman yer alacak bazı değişmeyen yapı taşları vardır.

İlk olarak, kalite ve güvenilirlik açısından mümkün olan en iyi dağıtımı hangi pazara olursa olsun sağlamak istiyoruz. Hem müşterilerimiz hem de bize varlıklarını emanet eden ortaklarımız için sınıfımızın en iyisi olmalıyız. İkinci olarak, farklı pazar koşulları hakkında yerel istihbaratımızdan yararlanacağız; böylece teklifimizi pazarın belirli ihtiyaçlarına yönelik olarak hedeflendirebileceğiz. Örnek olarak, HIV enfeksiyon oranlarına bakalım; her yıl yüz binlerce yeni enfeksiyonun olduğu ülkeler ile her yıl birkaç bin yeni enfeksiyonun olduğu ülkelerdeki sorunları aynı şekilde ele almamalısınız.

Benzer şekilde, diyabet gibi metabolik bozukluklarda, bazı ülkeler yeni vakaların hızla yükseldiğine şahit oluyor, ancak diğer ülkelerde bu hastalığın oranı, ekonomik gelişme ile bağlantılı olma eğiliminde olduğu için çok daha düşüktür. Çeşitli pazarlara yaklaşımımızda göz önünde bulunduracağımız türden ayarlama ve uyum işte budur.

Bunu başarmak için hangi stratejileri ve modelleri benimsemeniz gerekecek?

Kilit nokta, her pazarın spesifik bağlamını anlamaktır. Mesela, bir ülkede merkezi tanı laboratuvarlarının olmaması. Bu senaryoda, tanıya uzaktan erişim için bakım noktası testi sağlamaya, sağlık hizmeti sağlayıcıları ile hastalar arasındaki iletişim sistemlerini geliştirmeye ve insanların bakım ve tedavi istemesini sağlayacak sistemleri ve süreçleri organize etmeye odaklanabiliriz.

Diğer bir yaklaşım ise teklifimizi birlikte çalıştığımız ortaklar açısından özelleştirmektir. Yerel olarak oluşturduğumuz ortaklıklar son derece önemlidir ve sahadaki en iyi oyuncularla ortak bir çalışma içerir. Belirli bir bölge için kapsam dışı bir çözüm sunmak için bir kuruluşla ortaklık yapmanın faydası yoktur. İnsanların bundan gerçekten faydalanabilmesi için ülkede uygulanabilir ve sağlık hizmeti sistemiyle uyumlu çalışmalar yapılmalıdır. Sağlık yetkilileri, sağlayıcıları, şirketleri ile görüşmelerin bu bilgiyi geliştirmemiz ve çözümlerimizi en acil ihtiyaçlara göre belirlememiz açısından bizim için hayati önem taşıyacağı nokta burasıdır.

Ne de olsa her şey güvenle ilgilidir.

İnsanların, onlara sunduğunuz sağlık çözümüne güvenmesi gerekir. Sunduğumuz çözümler, birlikte çalıştığımız insanlar ve iş yapma şeklimiz açısından bu güveni kazanmamız gerekiyor.

Herhangi bir sağlık piyasasında, kültürel veya siyasi sorunlar gibi kontrol edemediğiniz faktörler vardır. Bu işinizde ne gibi bir fark yaratacak ve bunlara sorunlara yanıt vermenize ne tür ortaklar yardımcı olabilir?

Kesinlikle haklısınız! Finansman, kültür, gelenek, altyapı gibi sağlığa erişimi etkileyen pek çok faktör vardır, ancak bunlar üzerindeki etkimiz sınırlıdır. Bu da yerel dinamikleri gerçekten anlamamız, onlara uyum sağlamamız, en uygun ortakları belirlememiz ve belirli bir bağlama uyarlanabilen bir teklif sunmamız için bir diğer nedendir. Ortaklar arasında, STK’lar, yerel sağlık hizmeti sağlayıcıları, devlet kuruluşları veya sağlık hizmetleri şirketleri bulunabilir.

Abdul Latif Jameel, Cyberdyne, Cellspect ve JOMDD’ye yaptığı yatırımların yanı sıra diğer bazı girişimlerle sağlık sektöründe zaten bir yatırımcı konumundadır. Bunlar Abdul Latif Jameel Health çerçevesi ile nasıl uyum sağlıyor?

Bu örnekler, belirli pazarlar veya sektörlerde takip edebileceğimiz işletim modelinin türünü göstermekte – ister Cellspect gibi çığır açan bakım noktası testleri, isterse Cyberdyne gibi dünya lideri rehabilitasyon teknolojisi olsun, devrim yaratan yenilikleri ele alarak, bunların ticari gelişmelerini hızlandırarak ve teknolojilere erişilebilirliği genişleterek. Görevimiz, sağlık hizmeti sağlayıcılarının eğitilmesi, bilgilendirilmesi ve hatta bazen özel eğitime sokulması olacaktır, böylece birlikte süreci hızlandırabilir ve bu ilerlemeleri, onlara en çok fayda sağlayabilecek insanlar için daha erişilebilir hale getirebiliriz.

Ancak bu sadece tek bir modeldir. Daha önce de belirttiğim gibi, fırsat geliştirme konusunda çok yönlü bir yaklaşım geliştiriyoruz. Farklı anlaşma tiplerini değerlendirecek ve yaptığımız her şeyin, bizi özellikle erişilebilirliğin tarihsel olarak zor olduğu pazarlarda, mümkün olduğunca çok sayıda insana yüksek kaliteli sağlık hizmetini erişilebilir kılmak amacımıza daha da yaklaştırdığından emin olmak için, geçmişte grup için başarılı bir şekilde işe yaramış olan anlaşmalara odaklanacağız.

 

[1] https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30488-6/fulltext

[2] https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-0527-1_ch13#

[3] https://www.who.int/hdp/en/

[4]Sağlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini modellemek’ Journal of Health Economics, Cilt 20, sayı 3

[5] https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/529000