Suudi Arabistan hükümeti gezegendeki en gelişmiş şehir olan NEOM adlı yeni bir ‘akıllı şehir’e yönelik çarpıcı planları ile yoluna devam ederken, Abdul Latif Jameel, akıllı şehirlerin geleceğini değerlendiriyor: Akıllı şehir nedir, nasıl çalışır, arkasındaki teoriler nelerdir ve gelecekteki sağlığımız için hem ekonomik hem de fiziksel anlamda neden bu kadar önemlidir?

Giriş

İnsan nüfusu, tarihte daha önce hiç olmadığı kadar hızlı büyüyor. 1960 yılında küresel nüfus üç milyardan biraz daha fazlaydı. Bugün, bu rakam roket hızıyla fırlamıştır. Dünya Bankası 2016 nüfusunu 7,44 milyar olarak açıklamıştır – sadece 56 yılda yaklaşık %146 oranında bir artış. Suudi Arabistan’da rakamlar daha da şaşırtıcıdır. 1960 yılında ülke nüfusu 4,09 milyondu. 2016 yılı itibarıyla, aynı 56 yıllık dönemde %689 oranında bir artışla 32,28 milyona ulaştı.[1]

Bu artışlarla birlikte, gıda ve sudan enerji, uzay ve temiz hava kaynaklarına kadar taleplerde büyük bir artış meydana geldi. Dünyanın dört bir yanında, dünün nüfusları için tasarlanan, dünün teknolojilerini kullanan şehirler günümüzün asla öngörülemeyen nüfuslarının ihtiyaçlarını karşılamanın zorluğuna boyun eğiyor.

Zorluklar korkutucu bir hızla artıyor. İsviçre merkezli uluslararası standartlar ajansı Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’na (IEC) göre “Her gün, kentsel alanlara göç veya doğum nedeniyle yaklaşık 150,000 kişi katılıyor”.[2]

Kentsel nüfus artışının beraberinde getirdiği zorluklar

Böylesine şaşırtıcı bir ölçekte nüfus artışına maruz kalan şehirler, üç sürdürülebilirlik zorluğuyla karşı karşıya bulunmaktadır:

 1. Yurttaşlara ekonomik potansiyellerini geliştirme kapasitesi sağlama açısından ekonomik
 2. Fırsatların, istikrarın ve güvenliğin hep birlikte yaşam kalitesini etkilediği toplumsal
 3. Şehrin kendisinin neden olduğu veya hava veya jeolojik olaylarla ortaya çıkan çevre.[3]

Bu zorluklardan sadece bir tanesine daha yakından bakmak – çevre – dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin karşısına çıkan görevin boyutunu özetliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün Küresel Sağlık İcra Kuruluna (WHOGHO) göre ortamdaki hava kirliliği tüm ölümlerin % 5,4’üne katkıda bulunmaktadır.[4] Şu anda dünya nüfusunun %92’si hava kalitesinin WHO kılavuz sınırlarını aştığı yerlerde yaşamaktadır.[5]

Ekonomik açıdan, Dünya Bankası dünyadaki gelecekteki GSYİH büyümesinin %75’inin şehir ve kasabalardan geleceğini tahmin etmektedir.[6] BM, tüm ülkeler için, kentleşmenin ekonomik büyüme sağladığını, kişi başına gelirlerin daha yüksek ve daha yüksek verimliliğin kentleşme ve ekonomik yığılma sürecinin sonuçları olduğunu söylemektedir.[7] Ancak, bu beklentileri karşılama ve artan yaşam koşulları sağlama baskısı yükselmeye devam edecektir.

Çevresel zorluğu çözerken aynı zamanda bir şehrin ekonomik potansiyelini açığa çıkarmak ve sosyal adaleti sağlamak, her yerde yetkililer için zorlu bir sınavdır.

Birçoğunun şu anda başarısız olduğu bir sınav.

Bu sorunların çözümü yeni akıllı şehirlerin doğması, gelişmesi ve ilerlemesinde yatıyor olabilir mi?

Suudi potansiyelinin farkına varmak

Suudi Arabistan hükümeti, Vizyon 2030 ulusal kalkınma planında dünyanın en üst sıradaki 100 şehri arasına üç Suudi şehrinin girmesi hedefini öngörmüştür.[8] Ayrıca şunlar da belirtilmiştir:

“Herkesin yaşam kalitesini yükseltmeye ve vatandaşlarımızın ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamaya devam edebileceğimizden emin olmak için su, elektrik, toplu taşıma ve yollar gibi yüksek kaliteli hizmetlerin uygun şekilde sağlandığından emin olmaya devam edeceğiz. Açık ve peyzajlı alanlar, bireylerin ve ailelerin rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamak için daha da geliştirilecektir”.

Suudi Arabistan, üç kıtanın – Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesişme noktasında – ve beş saatlik bir uçuşta dünya nüfusunun yarısının erişebileceği yeni bir küresel şehir yaratmak için kesinlikle iyi bir konumdadır.[9] Ülke zaten MENAT bölgesinde kilit bir devlettir ve borsası Tadawul, 466 milyar ABD Dolarlık piyasa değeri ile GCC’de baskın pazardır.

Suudi Arabistan, ekonomik gücünün yanı sıra, genç ve teknoloji meraklısı bir toplum olmanın da avantajlarından yararlanmaktadır. Değişen demografisi – nüfusun yaklaşık yarısı 25 yaşın altındadır[10] – Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın reform çabalarını tamamlamaktadır. Vizyon 2030’un hedefleri doğrultusunda, ekonomik çeşitlendirmeyi sağlamak için ülke çapında bir itici güç, ülkenin yükselen eğitim seviyeleriyle desteklenmektedir. Demiryolu, deniz ve hava genelinde Suudi Arabistan’ın altyapısına yapılan yatırımlar hiç bu kadar yüksek olmamıştır.

Yol gösteren projeler arasında Cidde’deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı’nda (KAIA) yürütülen 7,2 milyar ABD Doları tutarındaki genişletme çalışmaları, Kral Abdullah Limanı’nda Kral Abdullah Ekonomik Şehrinin Endüstri Vadisi’ne yakın yürütülen 5 milyar ABD Doları tutarındaki geliştirme çalışmaları artı Suudi Arabistan Genel Yatırım Kurumunun (SAGIA) ) 2024 yılına kadar demiryolu, metro ve otobüs projelerine 141 milyar ABD Doları’ndan fazla yatırım yapma planları sayılabilir. Bu yatırımlara, Kral Abdullah Ekonomik Şehri, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ve Cidde üzerinden Medine ile Mekke arasında hızlı tren bağlantıları ve Riyad metro projesi dâhildir.

Vizyon ve sağlanan ilerleme göz önünde tutulduğunda akıllı şehirler, büyüyen şehirli toplumlarımıza yeni zorluklar çıkarmak yerine yaşanan zorlukları ele almaya yardımcı olan ortamlar yaratmak açısından mantıklı ve yenilikçi bir sonraki adım olabilir.

Akıllı şehir nedir?

Akıllı şehirler, sürdürülebilirlik, tıkanıklık, ulaşım ve enerji kullanımı dahil olmak üzere geniş kentsel gelişim ile bağlantılı olarak ortaya çıkan sorunları ele alırken aynı zamanda sağlık hizmetlerine daha hızlı erişim, daha entegre ulaşım ve daha az kirlilik gibi avantajlar yoluyla şehir sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmek için teknolojinin tüm potansiyelini değerlendirmek üzere özel olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş yeni şehirlerdir.[11]

Kesin bir akıllı şehir tanımı yapmak zordur. En üst düzey üniversiteler, laboratuvarlar ve standart kurumları tarafından önde gelen şirketlerden oluşan bir ağ olan Smart Cities Council (Akıllı Şehirler Konseyi), şöyle demektedir: “Akıllı şehir sektörü, evrensel olarak kabul edilen bir tanım olmaksızın ‘onu gördüğümde anlayacağım’ aşamasındadır.”[12]

Bununla birlikte, dünyanın mevcut akıllı şehirlerinin hepsi için geçerli ortak özellikler mevcuttur. Birleşik Krallık hükümetinin bir akıllı şehirler raporuna göre bu şehirler “şehirlerin daha yaşanabilir” ve daha dayanıklı hale geldiği ve dolayısıyla da yeni zorluklara daha hızlı cevap verebildiği bir süreç ya da adımlar dizisi”ni paylaşırlar.[13]

Aynı rapor, akıllı şehirlerin sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı beslemek ve herkes için cazip bir ortam sağlamak için fiziki altyapı, yerel yetenek ve toplum kurumlarını içeren sosyal sermaye ve (dijital) teknolojileri bir araya getirdiğini ileri sürmektedir.

Benzer şekilde, bir IBM akıllı şehirler raporu şunları dile getirilmektedir:

“Bilişsel bilgi işlem ve vatandaş katılımı oluşturma kapasitesi, devlet kurumlarının yurttaşların yaşamlarını ve iş ortamını iyileştirmeleri, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaları ve program ve hizmet sonuçlarını optimize etmeleri için yeni fırsatlar sunmaktadır.” [14]

Akıllı bir şehre verilen tanım ne olursa olsun, bir çekirdek unsur çok önemlidir: Teknoloji. Smart Cities Council, akıllı şehri “tüm şehir işlevlerine gömülü dijital teknolojiye sahip olan bir şehir”[15] olarak tanımlamaktadır.

İşlem gücü katlanarak artmaya devam ederken ve yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti hayatlarımızı yeniden şekillendirirken, akıllı şehirler 21. Yüzyılın taleplerini karşılama kabiliyetlerini dönüştürmek için bu araçları kullanmayı hedefliyor.

Uygulamada akıllı şehir fikirleri

Bu teorilerin unsurları halihazırda çeşitli şehirlerde uygulamaya konmuş bulunmaktadır. Örneğin, Londra’da bir çevrimiçi bilgisayarın 15.000 dedektörden gelen trafiği izlediği ve trafik ışıklarındaki sinyal sürelerini optimize ettiği SCOOT trafik sisteminin kullanılması, Birleşik Krallığın başkentindeki gecikmeleri %12 oranında azaltmıştır.[16] Aynı sistem şu anda ülke çapında 250’den fazla kasaba ve şehirde kullanılmaktadır.

Bu arada Singapur, Juniper Research’ün En İyi 20 Küresel Şehir Performans Endeksi 2017’de kullanılan dört kategorinin (hareketlilik, sağlık, güvenlik ve verimlilik) tümünde en üst sırada yer almıştır.[17] Singapur’un başarısının önemli bir kısmı, dünya lideri akıllı bir şehir olma konusundaki bütünsel yaklaşımından kaynaklanmaktadır.

Trafik akışını iyileştirmek için akıllı teknolojiyi devreye sokarken, aynı zamanda yollardaki araç sayısını azaltmak için hükümet politikasına başvurulmaktadır.[18] Ayrıca suç faaliyetlerini tespit etmek için akıllı video gözetimi denenmiş ve özellikle de yaşlı yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimini artırmak ve iyileştirmek amacıyla dijital hizmet platformları ve uzaktan izleme araçları kullanılmıştır.

Dünyanın her yerinde, akıllı şehir kavramı güç kazanıyor. Kent planlamacıları akıllı şehirlerin faydalarını uzun zamandan beri geliştirdiler ve giderek artan şekilde yerel ve ulusal hükümetlerde ortak müttefikler buluyorlar. Teknolojik gelişmeler ortaya çıktıkça, akıllı şehir çerçeveleri sağlamlaştırıldıkça ve yatırımlar güvence altına alındıkça, akıllı şehirlerin dünyadaki kentsel yaşam için yeni standart haline gelmesi beklenmektedir.

Bu yeni akıllı şehirlerin, büyük ölçüde, Dünya Bankası’nın, şehirlerin yurttaşlara hizmet sunma yollarını alt üst edeceğine ve dönüştüreceğine inandığı yedi teknolojiyle güçlendirilmesi muhtemeldir.[19] Bu yedi teknoloji şunlardır:

 1. 4G şebekelerinden 60 kat daha hızlı olması ve 2020 yılı itibarıyla devreye alınması beklenen 5G mobil ağlar.
 2. İşlemlerin günümüzde bir işlemin garantörü olarak işlev gören borsalar gibi aracılarla yapılmasını sağlayan bir finansal teknoloji olan [20]
 3. Hong Kong, Şanghay, Sydney ve New York tarafından binalarda akıllı park ve artan enerji verimliliği sağlamak için zaten kullanılmakta olan yapay zekâ.
 4. Gelecek yıllarda muazzam bir etki yaratacağı öngörülen sürücüsüz araçlar. Araştırmalar, sürücüsüz taksi ve şehirlerarası hızlı tren sistemlerinin birlikte bir şehirdeki otomobil sayısını %90 oranına kadar azaltabileceğini ileri sürmektedir.[21]
 5. Araştırma şirketi Gartner’ın, 2020 yılında 20 milyar bağlı nesneye güç sağlama konusunda kilit unsur olmasını beklediği düşük maliyetli uzay araştırmaları ve mikro uydular.[22]
 6. Dünyanın her yerinde kimliklerini kanıtlayabilecek insan sayısını hızla artırabilecek, dolayısıyla da sahtekarlığı, israfı ve yolsuzluğu azaltabilecek olan biyometrik.
 7. Yapay zekâ ile birlikte kullanıldığında, yakında kargo teslimatlarından, çatıların veya kulelerin bakım kontrolleri gibi tehlikeli işlere kadar her şeyi yapabilecek olan dronlar.

Orta Doğu’da kentsel yaşamın devam eden zorlukları halihazırda göz önünde bulundurulmaktadır ve Suudi Arabistan bu konuda özellikle önemli bir rol oynamaktadır.

Mayıs 2018’de, Medine’deki Taibah Üniversitesi Birinci Uluslararası İnsancıl Şehirler Konferansına ev sahipliği yaptı. Konferans, “Kentsel alanların ve kentsel yaşamın kalitesini iyileştirmek ve bu sayede şehirlerin daha yaşanabilir ve yaşamak için uygun hale gelmesi için kamusal alanlarını geliştirme konusundaki modern yöntemleri”[23] ele almak üzere tasarlanmıştı.

Dünyanın dört bir yanından önde gelen uzmanlar ve akademisyenler konferansa katılmak için Suudi Arabistan’a uçmuştur. Sadece yedi ay önce yapılan NEOM açıklamasının ışığında, bunun nedenini görmek zor değil.

NEOM Tanıtımı – Dünyaya liderlik edecek bir Suudi akıllı şehri

Suudi Arabistan, ekonomik çeşitlendirme ve modernizasyon programı ile öne çıkarken, büyük bir proje, diğer birkaçı gibi dikkat çekti.

Veliaht Prens Mohammed bin Salman, Ekim 2017’de ülkenin dünyanın en ileri akıllı şehri olacak NEOM’un inşaatı konusundaki planlarını açıkladı.

Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır boyunca uzanan 10.230 mil karelik (37 Singapur’a yetecek kadar büyük)[24] bir arazi üzerine inşa edilecek olan NEOM, dünyanın en hızlı büyüyen endüstrileri için bir yüksek teknoloji merkezi sağlayacaktır. Stratejik konumu, Kızıldeniz, Akabe Körfezi ve Süveyş Kanalı üzerindeki ticaret yollarından yararlanmak için tasarlanırken, yeni bir köprü olan Kral Salman Köprüsü, Suudi Arabistan ve Mısır arasında doğrudan bir bağlantı kuracaktır.

NEOM adı bile hedeflerini açığa vurmaktadır: Yunancada ‘yeni’ anlamına gelen neo ve Arapça’da ‘gelecek’ için kullanılan müstakbel.

Haziran 2017’de Siemens’in eski CEO’su Klaus Kleinfeld, NEOM CEO’su olarak atandı. Temmuz 2018’de Nadhmi Al-Nasr’a teslim etmeden önce projeye önemli bir momentum kazandırmıştır.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman “Kenti sıfırdan inşa edeceğiz” demiştir. “Dron dostu olacak ve robotik gelişimi için bir merkez olacak. Farklı bir şey yaratmak istiyoruz. NEOM, dünyada yeni bir şey, olağanüstü bir şey yaratmak isteyen hayalperestlere yönelik bir yerdir.”[25]

 Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ve bir dizi uluslararası yatırımcıdan 500 milyar ABD Doları destek alan şehir, Suudi Arabistan’ın ekonomisini çeşitlendirme stratejisinin temel ayaklarından biridir. Şehir dokuz sektöre odaklanacaktır:

 1. Enerji ve su
 2. Mobilite
 3. Biyoteknoloji
 4. Gıda
 5. Gelişmiş imalat
 6. Medya ve medya üretimi
 7. Eğlence
 8. Teknolojik ve dijital hizmetler
 9. Yaşam (konut, eğitim, sağlık, vb.)

Resmi tahminler, düşük vasıflı insan işçilerinin yürüttüğü tekrarlı işleri ortadan kaldırmak için kısmen dronların ve otomasyonun kullanılması[26] sayesinde, NEOM’un Suudi Arabistan’ın bu dokuz sektördeki gücünü artırarak, Suudi Arabistan’ın GSYİH’sına 2030 yılına kadar potansiyel olarak 100 milyar ABD Doları katkıda bulunabileceğini ve kişi başına GSYİH’nın dünyanın en yüksek seviyesine ulaşacağını ileri sürmektedir.[27]

Veliaht Prens Muhammed bin Salman, NEOM’un tanıtımı açıklamasında, dünya nüfusunun %70’inin sekiz saatten daha kısa bir sürede erişebileceği bu fütürist akıllı şehrin nasıl işleyeceği konusunda daha fazla ayrıntı vermiştir. Kendisi şunları belirtmiştir:[28]

Geleceğin teknolojileri NEOM’un gelişimi için temel taşlarını oluşturuyor: Birkaçından söz etmek gerekirse, otomatik sürüşten yolcu dronlarına ulaşım için alt üst edici çözümler, yeni gıda yetiştirme ve işleme yolları, hastaların bütünsel esenliğine odaklanan sağlık hizmetleri, ‘dijital hava’ adı verilen ücretsiz bir mal olarak kablosuz yüksek hızlı internet, ücretsiz dünya standartlarında sürekli çevrimiçi eğitim, şehir hizmetlerini parmaklarınızın ucuna getiren tam ölçekli e-yönetişim, net-sıfır karbon salınımlı evlerin standartlarını belirleyen bina yasaları, yürüyüşü ve bisiklet sürmeyi teşvik eden bir şehir düzeni ve tümünün sadece yenilenebilir enerji kullanması.

 Tüm bunlar, geleceğin en iyi teknolojileri ve olağanüstü ekonomik beklentilerle birleştirilen insanlığın hedef ve bakışlarını dikkate alan yeni bir yaşam tarzının ortaya çıkmasını sağlayacaktır.”

NEOM nasıl işleyecek?

NEOM için planların ardındaki hedef, emsalsizdir. Şehir kendi serbest bölgesinde geliştirilecek ve Suudi Arabistan’ın geri kalanından bağımsız olarak kendi vergilerini, gümrüklerini ve çalışma yasalarını belirleme ve düzenleme yetkisi olacaktır.

Bu model, MENAT bölgesinde başka bir yerde başarılı bir şekilde uygulanmıştır ve NEOM hızla bu tür en büyük bölge haline gelecektir. Bu ona “bölge, yatırımcılar ve bölge sakinleri için sağlıklı büyüme ve zenginlik”[29] sağlama gücü ve özgürlüğü kazandıracaktır.

Saniyede 10,3 metre ortalama rüzgar hızları ile[30] ve bol güneş enerjisi kaynakları sayesinde NEOM tamamen yenilenebilir enerji ile çalışan bir şehir olacaktır. Taşıma sistemleri de “%100 yeşil” ve “otomatik”[31] olurken, kentin dünya standartlarında bir yaşam kalitesi geliştirme taahhüdü, eğitim, barınma ve sağlık hizmetlerine yayılacaktır.

NEOM konsepti altı ana sütun üzerine inşa edilmiştir:

 1. İnsanlara öncelik vermek: Kent, rahat yaşam koşulları ile “pastoral bir toplum” yaratmayı hedefleyecektir.
 2. Sağlıklı yaşam ve ulaşım: Kent, yürüyüş ve bisiklete binmeyi teşvik edecek şekilde inşa edilecek, ileri teknolojiler ise “benzeri görülmemiş bir ulaşım altyapısı yaratmak için kullanılacaktır.”[32]
 3. Otomatik hizmetler: Devlet hizmetleri için tam otomatik bir sistem olan “e-devlet”i sağlayan ilk kent olacak.
 4. Sayısallaştırma: Her ikisi de “dijital hava” inisiyatifi sayesinde tüm yurttaşlara – tamamen ücretsiz – yüksek hızda internet erişimi ve çevrimiçi eğitim sağlayacaktır.
 5. Sürdürülebilirlik: Kent sadece yenilenebilir enerji kullanacak ve binaların “net sıfır karbon ayak izi olacaktır.”[33]
 6. Yenilikçi inşaat: Gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni teknikleri ve malzemeleri teşvik edecektir.

Ekselansları Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın da vurguladığı gibi yapay zekâ, robotik ve dronlara da vurgu yapılacak, süpermarketler ise tanıdık formunda devam etmeyecektir. Bunun yerine, otomasyon, ihtiyaç duyduklarında doğrudan insanların evlerine ürünleri teslim edecektir. Bu tutkuların tümü belki de önde gelen teknoloji analistlerinin neden NEOM’u şimdiden “akıllı bir şehir” olarak nitelendirdiğini açıklıyor.[34]

Suudi Arabistan genelinde akıllı şehirleri ilerletmeye adanmış

Royal Institution of Chartered Surveyors’a göre “önemli akıllı şehir sektörleri arasında enerji, su ve ulaşım sayılabilir”.[35] Hayati endüstriler, Abdul Latif Jameel’in geniş ve dünya çapında deneyim ve uzmanlığa sahip olduğu “yaşam altyapısının” bir parçasıdır.

Abdul Latif Jameel Investments’ın Kıdemli Genel Müdürü Ömer Al Madhi, kanıtlanmış bu yeteneklerin Suudi Arabistan’ın gelişiminin bir sonraki heyecan verici aşamasını planlaması açısından önemli bir katkı sağlayabileceğine inanıyor.

Sayın Al-Madhi şunları belirtmiştir: “Abdul Latif Jameel, altmış yıldan uzun bir süredir Suudi Arabistan iş dünyasının kalbinde yer alıyor. İşimiz gelişti ve çeşitlendi, şimdi de hayatın altyapısına katkıda bulunan yedi anahtar sektörde çalışıyoruz. Ülkemize dünya çapında bilgi ve uzmanlık kazandırdık, Suudi Arabistanlı yurttaşlarımızın becerilerini artırdık ve hizmet verdiğimiz toplumların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdık. Bu başarılardan son derece gurur duyuyoruz ve herkes için daha iyi bir gelecek sunmak için çaba göstermeye devam ediyoruz.”

 “Abdul Latif Jameel, Vizyon 2030’da ana hatlarıyla belirtilen hedefleri tamamen desteklemektedir. NEOM, Dünyadaki ‘en akıllı” şehirler arasında olma potansiyeline sahiptir ve bu heyecan verici projenin sunulmasına yardımcı olma konusunda rolümüzü oynamaya hazırız.”

 NEOM, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün’deki yakın çevresi için muazzam faydalar sağlamanın yanı sıra vizyonu gerçeğe dönüştürmek için gerekli pratik uzmanlık ve teknolojik bilgi birikiminden yararlanarak uluslararası yatırımcılar için de önemli fırsatlar yaratacaktır.

 Sayın Al Madhi şunları eklemiştir: “Suudi Arabistan ekonomisinin çeşitlendirilmesi, önümüzdeki yıllarda ülkemizin önemli gelişmelerinden biridir. Uluslararası yatırımcılar şimdiden NEOM gibi projelerin büyük potansiyelini görmeye başlıyor ve Abdul Latif Jameel Investments, iddialı küresel şirketlerin, yeniden canlanan Suudi Arabistan ekonomisinin nüanslarını ve sunduğu fırsatları anlamalarına yardımcı olmaya hazırlanıyor.”

 Akıllı şehirler için vizyonu ileri götüren küresel organizasyonlardan biri de “şehirleri daha kapsayıcı, bağlı, sağlıklı ve canlı”[36] bir hale getirmeye çalışan kâr amacı gütmeyen bir grup olan NewCities Foundation’dır. Akıllı şehir konseptinin temelini oluşturan öncü alanların birçoğundan uzmanları ve yenilikçileri bir araya getirerek, dünya çapında sergiler, konferanslar ve seminerler için bir program hazırlıyorlar.

Vakfın Kasım 2016’da Tokyo’da gerçekleşen üçüncü ‘Cities on the Move’ (Hareket Halindeki Kentler) etkinliğinde, Sayın Hassan M. Jameel şunları belirtmiştir: “Kentsel mobilite, şehirlerin ekonomik, sosyal ve çevresel ilerlemenin itici güçleri haline gelmesi için son derece önemlidir. Şehirler ulaşım etrafında inşa edilir: Şehirde ulaşım nasıl yapılır, yollar nasıl inşa edilir ve şehir içi hareketler nasıl yapılır. Kentsel mobilite ve güvenlik, Suudi Arabistan’da şehir geliştirme konusundaki odak noktasının önemli bir parçasıdır.”

Bugün, bu öncelikler her zamankinden daha önemlidir. Örneğin, akıllı trafik teknolojisinin NEOM’daki trafiği %25 ve tıkanıklığı %40 azaltabileceği tahmin edilmektedir.[37]

Abdul Latif Jameel Kent planlama ve enerji, ulaştırma ve su gibi ‘yaşam altyapısını’ oluşturan anahtar sektörler konusundaki birikimine yatırım yaparak, Suudi Arabistan’a sınıfının en iyisi bilgileri getirmesi ve şehirleri için canlı, teknoloji yönelimli bir gelecek inşa etmesine yardımcı olması öngörülen ilişkileri teşvik ediyor ve uzmanlık oluşturuyor.

Daha akıllı bir gelecek için güvenilir bir ortak

Abdul Latif Jameel, Suudi Arabistan’ın ekonomik çeşitlendirme, sürdürülebilirlik ve büyüme sağlama çabalarını uzun süredir desteklemiştir. Yetmiş yıl boyunca, tüm Suudi Arabistan vatandaşları için daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışmıştır ve şehirleri daha yaşanılabilir hale getirme konusunda uzun süredir devam eden taahhüdü açıktır.

NEOM’un ilk aşaması 2025’te tamamlanacaktır ve Abdul Latif Jameel sunacağı imkanlardan dolayı heyecan duymaktadır. Gerçekten de Veliaht Prens Mohammed bin Salman şöyle demiştir: “Bu proje, herhangi bir geleneksel yatırımcı için değil… Bu, dünyada bir şeyler yapmak isteyen hayalperestler için.”[38]

Abdul Latif Jameel, Suudi Arabistan ekonomisine yeni özel sektör finansmanı çekmeye yönelik özel girişimi olan Abdul Latif Jameel Investments yoluyla ülkedeki en güvenilir yatırım ortağı olma hedefini aktif olarak sürdürmektedir.

Abdul Latif Jameel Investments Kıdemli Genel Müdürü Omar Al-Madhi şunları belirtmiştir: “Abdul Latif Jameel Investments, Suudi Arabistan’ın yaşam altyapısına yabancı doğrudan yatırımları getirmeyi taahhüt etmektedir. Abdul Latif Jameel Investments, Suudi Arabistan ve geniş MENAT bölgesine ekonomik, toplumsal ve kalkınma bakımından katkıda bulunan kilit sektörleri dikkatle seçmek ve desteklemek suretiyle, önümüzdeki 50 yıl boyunca ilerlemeyi sürdürmeye yardımcı olabilir.”

 “Fırsatların sürdürülebilir ölçeklenebilirliğe sahip olduğu hızla gelişmekte olan sektörlere odaklanmamız, bizi dünyanın bu bölgesinde iş yapmak isteyen her önemli kuruluş için tercih edilen ortak haline getiriyor.”

Abdul Latif Jameel Investments, küresel deneyim ve yerel uzmanlığı, ulaştırma, arazi ve emlak ve enerji ve çevre hizmetleri alanındaki başarısı ile birleştirerek yatırımcıların ülkedeki heyecan verici gelişmelerden yararlanmalarına ve Suudi Arabistan’ın canlı akıllı şehir hedeflerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için eşsiz bir konuma sahiptir.

Daha fazla bilgi edinmek için www.alj.com adresini ziyaret edin.

[1] Data: Population, Total, The World Bank, accessed April 2018

[2] Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities, IEC, 2014

[3] Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities, IEC, 2014

[4] Mortality and burden of disease from ambient air pollution, World Health Organization, accessed April 2018

[5] Air pollution, World Health Organization, accessed April 2018

[6] Reshaping Economic Geography: World Development Report 2009, The World Bank, 2009

[7] Urban Economic Challenges and the New Urban Agenda, UN Habitat, accessed May 2018

[8] Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia

[9] Saudi Arabia: Transport and Logistics Opportunities, Saudi Arabia General Investment Authority, September 2016

[10] Saudi youth anxious to see progress on prince’s reform plan, Financial Times, 27 July 2017

[11] Do we really need smart cities? TechRadar, 20 March 2016

[12] Definitions and overviews, Smart Cities Council, accessed April 2018

[13] Smart Cities: Background paper, UK Department for Business Innovation and Skills, October 2013

[14] Smarter Cities: New cognitive approaches to long-standing challenges, IBM, accessed April 2018

[15] Definitions and overviews, Smart Cities Council, accessed April 2018

[16] Pedestrian SCOOT system, TRL, accessed April 2018

[17] Smart Cities – What’s In It For Citizens? Juniper Research, 12 March 2018

[18] Smart Cities – What’s In It For Citizens? Juniper Research, 12 March 2018

[19] Top 7 disruptive technologies for cities, The World Bank, 12 April 2018

[20] Top 7 disruptive technologies for cities, The World Bank, 12 April 2018

[21] Creating Future Cities with Self-Driving Vehicles, Urban Redevelopment Authority of Singapore, 26 November 2017

[22] Gartner Says 8.4 Billion Connected “Things” Will Be in Use in 2017, Up 31 Percent From 2016, Gartner, 7 February 2017

[23] KSA’s Madinah to host 4-day international conference on ‘humanizing cities’, Arab News, 26 April 2018

[24] Saudi Arabia’s Neom: Oasis or Sand Castle? Bloomberg, 24 October 2017

[25] Saudi Arabia’s new city, Neom, a mecca for robots, The Washington Times, 24 October 2017

[26] Saudi Arabia’s new super city: Fast facts, Fox Business, 24 October 2017

[27] Neom fact sheet, Discover Neom, accessed April 2018

[28] Neom – The Destination for the Future, Discover Neom, 24 October 2017

[29] Neom: New Way, New Era, Discover Neom, accessed April 2018

[30] Neom fact sheet, Discover Neom, accessed April 2018

[31] Neom: New Way, New Era, Discover Neom, accessed April 2018

[32] Neom fact sheet, Discover Neom, accessed April 2018

[33] Neom fact sheet, Discover Neom, accessed April 2018

[34] “A smart city on steroids” – what will it be like to live in Saudi Arabia’s $500bn digital oasis, Neom? Verdict, 4 November 2017

[35] Smart cities, Royal Institution of Chartered Surveyors, 2 February 2017

[36] Our Mission, New Cities Foundation, accessed April 2018

[37] Neom: New Way, New Era, Discover Neom, accessed April 2018

[38] Saudi Arabia seeks new economy with $500 billion business zone with Jordan, Egypt, Reuters, 24 October 2017