• Yeni ittifak, tıbbi cihaz alanındaki Japon yenilikçiler için başlangıç yatırımına ve ticarileştirme desteğine erişim sağlıyor
  • Dünya genelindeki ağlar, daha geniş bir topluluğun en son yeniliklere erişimini sağlamak için gelişmekte olan pazarlara kapı açıyor.

Çeşitli Abdul Latif Jameel aile şirketlerinin bir parçası olan, Tokyo Japonya merkezli Abdul Latif Jameel Genel Ticaret, bugün Japon Tıbbi Cihaz Geliştirme Örgütü (JOMDD) ile yeni bir iş birliği ilan etti Japon sağlık endüstrisindeki cazip yatırım fırsatlarını belirlemek ve özellikle gelişmekte olan ülkeleri hedef alan yenilikçi Japon tıbbi cihaz teknolojisi dünya çapında ihracatını hızlandırmak için tasarlanmıştır.

2012 yılında sağlık bakım yeniliklerinin ticarileştirilmesi için bir ortam sağlamak amacıyla açık bir inovasyon platformu inşa etme misyonu ile kurulan JOMDD, bu son teknoloji ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için tıbbi cihazlarda ve danışmanlık hizmetlerinde çığır açan gelişmeleri tasarlamada cennet sunmaktadır.

23 pazarda hâlihazırda kurulmuş olan satış kanalları ve dünyanın dört bir yanındaki büyük hastanelere tıbbi cihaz sunma konusunda sağlam bir geçmişe sahip olan JOMDD, küresel pazara erişim ve dağıtım olanağı arayan Japon tıbbi cihaz şirketlerini desteklemek için güçlü ve kanıtlanmış bir yeteneğe sahiptir.

JOMDD ağları, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki güçlü erişimleri ile uluslararası alanda yaygındır. 2017 yılında JOMDD, uluslararası pazar genişlemesini hızlandırmak isteyen Japon tıbbi cihaz şirketlerini destekleyen bir ABD yan şirketi kurdu.

Başlangıç yatırımı ve ticarileştirme desteği

JOMDD ile işbirliği, Abdul Latif Jameel Genel Ticaret’in sağlık alanında başlangıç yatırımı ve iş geliştirme alanındaki faaliyetlerini güçlendirmeye ve Japon tıbbi cihaz şirketlerini özellikle gelişmekte olan ülkelere pazar erişimleri için desteklemeye devam ediyor.

JOMDD, hem akademi hem de benzersiz ve yenilikçi teknoloji geliştiricilerini içeren güçlü ağlar kurmuştur. Bu ağ sayesinde Abdul Latif Jameel, yatırım ve büyüme peşinde olan Japon sağlık kuruluşlarıyla aktif olarak görüşecektir.

Buna ek olarak, JOMDD’nin uzmanlığı, Abdul Latif Jameel için cazip yatırım ve iş geliştirme fırsatlarının belirlenmesinde teknoloji değerlendirmesi ve tıbbi ihtiyaçların doğrulanması için önemli bir değer katacaktır. Bu sayede Abdul Latif Jameel Genel Ticaret, katma değerli bir yatırımcı olarak konumunu güçlendirmeye devam edecektir.

Kapıların gelişmekte olan pazarlara açılması

Abdul Latif Jameel’in dünya çapındaki ağını JOMDD’nin iş geliştirme yeteneği ile birleştiren Abdul Latif Jameel Genel Ticaret, önemli birlikteliklerin beklenebileceğine inanıyor. Bu işbirliği sayesinde Abdul Latif Jameel, Japon sağlık şirketlerine şunlarda destek sunacak

  • satış stratejisinin uygulanması ve ardından önemli yerel paydaşlarla bağlantılar yoluyla derinlemesine pazar analizi ve
  • gerekli tıbbi belgelerin alınmasını desteklemek için gelişmekte olan ülkelerde etkili düzenleyici onay stratejisinin geliştirilmesi.

Abdul Latif Jameel Genel Ticaret, Japonya’daki yenilikçi tıbbi teknolojilere yatırım yaparak ve Japon yenilikçi tıbbi teknolojilerinin gelişmekte olan ülkelere dağıtılmasını sağlayarak anlamlı bir sosyal katkı sağlamaya çalışmaktadır.