Almar Water Solutions, Kenya’nın ilk büyük ölçekli tuzdan arındırma tesisinin geliştirilmesi için sözleşme imzaladı. Opening Doors Almar Water Solutions İcra Kurulu Başkanı Carlos Cosín’le ülkenin en büyük su krizinin üstesinden gelmeye yardım etme ve geleceğe ilişkin iddialı planları konusunda görüştü.

Az sayıda ülke, Kenya kadar yoğun su ve sanitasyon problemleriyle karşı karşıyadır. Kentleşme ve sanitasyon yetersizliklerinin zorlukları katladığı ülkenin sorunları basit su kıtlığının ötesindedir. Gerçekten de, Kenyalıların %41’i hala göletler, sığ kuyu ve nehirler gibi iyileştirilmemiş su kaynaklarına güveniyor ve Kenya’daki 55 kamu su hizmeti sağlayıcısının sadece 9’u sürekli su temin ediyor[1].

Afrika odaklı su yardım kuruluşu, Water Project, şunu belirtiyor “Kenya’nın doğal su kaynakları ülkenin çeşitli bölgelerine eşit su sağlamıyor ve ülkenin su havzaları ülkenin hakkaniyetli bir alanına ulaşmıyor[2]”.

Hızlı kentleşme, birçok Kenyalının su ve sanitasyon problemleriyle yüzleşmesinin temel nedeni olarak tanımlanmaktadır. Bir başka önemli su yardım kuruluşu olan Water and Sanitation for the Urban Poor’a (WSUP) göre hızla büyüyen şehir nüfusu, sakinlerinin su ve sanitasyon hizmetlerine çok az erişime sahip olduğu, kalabalık nüfuslu gayri resmi yerleşimlere yol açmıştır[3].

Örneğin Nairobi sakinleri, yıllarca karne ile su alırken, 2018’in başlarında yağmursuz geçen dönem Nairobi, Mombasa, Kakamega, Kericho ve Migori de dahil olmak üzere birçok Kenya kentinde akut bir su kıtlığına neden oldu[4]. O dönemde, akut su sıkıntısına karşı mücadele eden Mombasa sakinlerinin, 20 litre suya ortalama olarak 0,30 ABD Doları ödedikleri bildirildi[5].

Güvenli suya erişimi olmayan 19 milyon Kenyalı [6]ve en yakın tatlı su kaynağından sıcak güneşin altında su almak için günün üçte birini harcayan büyük bir kadın ve çocuk nüfusu[7] göz önünde bulundurulduğunda etkili çözümler bulmaya duyulan ihtiyaç hiç bir zaman daha fazla zorlayıcı olmamıştır.

Abdul Latif Jameel Dünya Su ve Gıda Güvenliği Laboratuvarı J-WAFS gibi organizasyonlar, Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) bu gibi zorlukların üstesinden gelmek için yoğun çalışıyorlar.

J-WAFS şimdiden bir dizi önemli adım attı ve dünya çapında su kıtlığı ve kirlilik sorunları üzerinde büyük ölçekli bir etki yaratabilecek projeleri finanse etmeye devam ediyor. Örneğin, kereste özü dokusunu (ksilem) kullanarak potansiyel olarak dünyanın en düşük gelirli gruplarına güvenli ve uygun fiyatlı içme suyu sağlayacak düşük maliyetli su filtrelerini geliştirmek isteyen araştırmacılara iki yıl boyunca finansman desteği sağladı. Ayrıca, suyu tuzdan arındırma ölçeklendirilebilirliği ve maliyeti konusundaki sorunları ele almaya çalışan araştırmaları finanse etti.

J-WAFS’de üstlenilen türden en son araştırmalar, uzun vadeli çözümün önemli bir parçasıdır. Ancak daha kısa vadede, su kıtlığı ile ilgili zorluklar, dünya çapında gelişmekte olan ülkelerde milyarlarca insanın günlük yaşam gerçeği olarak varlığını sürdürmektedir.

“İnsan yaşamının temel unsuru sudur,” diyor Abdul Latif Jameel Energy bünyesinde yer alan Almar Water Solutions İcra Kurulu Başkanı Carlos Cosín. “Su olmadan sürdürülebilirlik olmaz. Güvenilir bir içme suyu kaynağına erişimi olmayan milyarlarca insan var. Sürdürülebilirliğe genellikle gelişmiş ülkeler açısından baktığımız için, su genellikle büyük bir sorun olarak algılanmaz. Ancak gelişmekte olan ülkeler açısından su, enerjiden çok daha önemlidir.”

Su başarısı için ilk adımlar

Suyun küresel kalkınmadaki kritik rolünü kabul etmesi, Abdul Latif Jameel Energy’nin 18 ay önce Almar Water Solutions şirketini kurmasını beraberinde getirdi. Kenya’nın ilk büyük ölçekli tuzdan arındırma tesisini geliştirmek için sözleşme imzalandıktan sonra, yarar sağlamaya başlamış bir karardır.

Tesisin kapasitesi günde 100.000m3 olacak ve Kenya’nın en büyük ikinci şehri olan Mombasa’ya su sağlayacaktır.

Mombasa, bir milyonun biraz üzerinde bir nüfusa sahip, sakinlerinin neredeyse dörtte biri gayri resmi yerleşimlerde yaşıyor[8] ve düşük gelirli nüfusun yaklaşık %66’sının güvenli ve uygun fiyatlı suya erişimi bulunmuyor[9].

Carlos şöyle dedi: “Sorun sadece yerelde kullanılabilir su olup olmaması değil, aynı zamanda mevcut olan az suyun içilebilir olup olmadığı sorunudur. İnsanlar kullanabilir mi?

“Durum daha da karmaşıklaşıyor, çünkü su eksikliği Afrika’daki göç hareketlerinin çoğunun kaynağıdır. Su yoksa, insanlar suyun bulunduğu yere gitme eğilimindedir. Göçerler. Su mevcut olsaydı, o zaman insanlar bir yerden diğerine su bulmak için daha az göç ederdi.”

Şunları ekledi: “Mombasa’daki bu proje çok önemli bir adımdır. Mombasa, tuzdan arındırma tesisine sahip olmayan bir şehir limanıdır. Bugün komşu ilçelerden su satın alıyor. Bu ilçelere bağımlı ve bu ilçelerin Mombasa’ya göndermek için yeterli suya sahip olup olmadığına bağımlı durumda.

“Su kesintilerinin olduğu, su temin edilmeyen günler vardır ve bu açıkça nüfus üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Almar Water Solutions tarafından inşa edilen bu yeni tesis, Mombasa’nın su ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda üçüncü taraflardan gelen suya olan bağımlılığını da azaltacaktır.”

Mr. Cosin, bu ayrıca, Almar Water Solutions için de önemli bir proje diyor. Şunları söylüyor: “Almar Water Solutions su sektöründeki en iyi ekiplerden birine sahip. İlk büyük kamu projemizi kazanmak önemli bir kilometre taşı.”

Abdul Latif Jameel Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Fady M Jameel, Mombasa Valisi Muhterem Ali Hassan Joho ile Mombasa’nın ilk büyük ölçekli tuzdan arındırma sözleşmesini imzaladı.

Almar Water Solutions, hem su çözümlerinde hem de kardeş şirket FRV’den güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerde sahip olduğu beceri ve bilgi birikimini birleştirerek açık ve ayırt edici olarak kıskanılacak bir durumda. “Piyasada, şirketlerin rüzgâr, güneş ve su dahil olmak üzere birleşik bir hizmet sağlaması gerektiği beklentisini ve her iki sektörde de uzmanlığa sahip çok az şirket olduğu gerçeğini görmeye başlıyoruz,” diyor.

 

 

 

Stratejik hedefler, iddialı amaçlar

Almar Water Solutions, Hedeflerine ulaşmak için dünyanın dört bir yanındaki önemli kilit pazarları izliyor. Kenya’daki projesinin yanı sıra Güney Afrika, Şili, Peru ve Kıbrıs’ta da faaliyet gösteriyor. Tuzdan arındırmanın giderek artan bir biçimde Nil Nehri’nin sağladığı suyu tamamlamak için kullanıldığı Mısır pazarına girmenin en etkili yolunu arıyor ve Abdul Latif Jameel Energy’nin ana pazarı ve Orta Doğu’nun en büyük tuzdan arındırma pazarı olan Suudi Arabistan’a odaklanıyor.

Ancak, Carlos şu konuda ısrarcı: “Sadece tuzdan arındırma ile ilgilenmiyoruz”. Şunları ekledi: “Atık suların arıtılması, dünya standartlarına geri getirilmesi genellikle okyanustan gelen suyun tuzdan arındırılmasından daha ucuz bir süreçtir ve bu da tarımsal veya endüstriyel kullanım için maliyetleri düşürmektedir. Almar Su Çözümleri, farklı sektörlerdeki uzmanlığını ve yeteneklerini birleştiren yenilikçi çözümler de geliştirebilmektedir.

“Geleceğin solar tuzdan arındırmada olduğuna inanıyoruz. Ekiplerimiz bunu bir adım ileriye taşımak için birlikte çalışıyorlar. Sonuç olarak, batarya depolama tesisleri fiyat olarak düşmeye devam ettikçe, 24 saat yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik arzımız olabilecek.”

Yine de şimdilik, daha acil endişeler var. “Çok iyi giden Mombasa projesinin finansmanını yapılandırmamız gerekiyor. Faydalı görüşmeler yaptık ve gerçekten ilerleme kaydediyoruz. Arazinin değerlendirmesine zaten başlıyoruz ve 2019’un ilk yarısında inşaata başlayacağız.

“İnsanlar Mombasa projesinin gidişatını ve tesisin teslimatının nasıl gittiğini yakından izliyor olacak. Mombasa, su dağıtım şebekesini de aktif olarak iyileştiriyor. Bu durum, sahip olduğu bazı sorunları hafifletecek – eğer suyun büyük kısmını hatalı bir boru hattında kaybederseniz bu kendi başına bir sorun haline gelebilir.

Bu, şehirdeki herkesin yaşamını iyileştirecek büyük bir altyapı gelişmesi, Mombasa Hükümeti’nin vizyonu ve nüfusa yönelik endişeleri için somut bir örnektir. Dedikleri gibi, suyun bedeli değil, suya sahip olmamanın maliyeti ”

Sayın Carlos Cosín’in, Mombasa’da bir milyondan fazla insana güvenli içme suyu getirmekten, dünyanın en yenilikçi enerji şirketlerinden birini öne çıkarmaya kadar düşünmesi gereken çok şey var. Ancak, hem Almar Su Çözümleri hem de Afrika, Orta Doğu ve dünyanın geri kalanında hizmet ettiği topluluklar için gelecek konusunda iyimserliğini koruyor.

Şunları söylüyor: “Almar Su Çözümleri, Abdul Latif Jameel Energy’nin sürdürülebilirliği yönlendiren kilit sektörde lider olmasını sağlamıştır. Kuruluş aynı zamanda Massachusetts Institute of Technology’deki Abdul Latif Jameel Su ve Gıda Güvenliği Laboratuvarı’na (J-WAFS) finansman sağlıyor. Bu nedenle su, kuruluşumuzda zaten ön planda olan bir şey. Özellikle Orta Doğu’da sürdürülebilirlik ve nüfus artışının temel unsuru.”

 

 

 

 

[1] Kenya, Water.org, accessed July 2018

[2] Water in Crisis – Kenya, The Water Project, accessed July 2018

[3] Kenya: Tackling challenges caused by rapid urbanisation, WSUP, accessed July 2018.

[4] Kenay’s major towns facing water crisis as climate change bites, Xinhuanet, 19 February 2018

[5] Kenay’s major towns facing water crisis as climate change bites, Xinhuanet, 19 February 2018

[6] Kenya, Water.org, accessed July 2018

[7] Water in Crisis – Kenya, The Water Project, accessed July 2018

[8] Mombasa: Supporting the utility to provide services to low-income communities, WSUP, accessed July 2018.

[9] Mombasa: Supporting the utility to provide services to low-income communities, WSUP, accessed July 2018.