Suudi Arabistan genelinde binlerce kadın bu ay dünyanın dört bir yanında manşet olan bir hikâyede ilk kez sürücü ehliyetlerini alacaklar.

Kadınların araba sürmesine izin vermenin, önemli bir kilometre taşı olduğuna şüphe olmasa da bu, modern Suudi Arabistan’ı daha yakından tanıyanlar için toplumu dönüştüren birçok kilit ve heyecan verici gelişmeden sadece bir tanesi.

Suudi Arabistan’ın ekonomisini geleneksel hidrokarbon bazlı sanayilere bağımlılıktan kurtararak yeniden yapılandırması ile birlikte, kadınların ülkenin kalkınmasında daha aktif katılımcılar olmasını sağlaması önemli bir değişim katalizörüdür. Geleneksel toplumsal sınırlar, daha kapsayıcı bir tutumun bütünsel olarak ekonomik ilerlemeye fayda sağlayacağına olan inanca paralel olarak değişiyor.

Kadınların topluma ve ekonomiye katkısını güçlendirmeye yönelik kararlılık, ülkenin ulusal kalkınma stratejisi olan 2030 Vizyonu’nun aşağıda belirtilen ana temasıdır:

Suudi kadınlar bir başka önemli varlıktır. Üniversite mezunlarımızın yüzde 50’sinden fazlasının kadın olduğunu düşünerek onların yeteneklerini geliştirmeye, üretken becerilerine yatırım yapmaya ve geleceklerini güçlendirerek toplumumuzun ve ekonomimizin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamaya devam edeceğiz.”

Büyüyen ekonomik katkı

Son zamanlara kadar, kadınların kültürel ve sosyal yaşamdaki rollerine ilişkin olarak kaydedilen ilerlemeler, ülkenin kalkınmasına yönelik ekonomik katkılarına yansımamıştı. Bu da artık değişiyor ve Suudi kadınlar ülke ekonomisine artan bir katkıda bulunuyorlar.

Kamu sektörü en büyük kadın işveren olmaya devam ediyor, ancak kadınlar aynı zamanda, 2011’de toplam özel sektörde de Suudi iş gücünün sadece %12’sini oluştururken bugün bu oran %30’a yükselmiş bulunuyor. Kadınların en büyük iki işvereni olan perakende ve konaklama sektörleri, aynı zamanda, hükümetin kadınların işgücüne katılımını teşvik etmek amacıyla kapsamlı Suudileştirme ve kadınlaştırma kampanyalarının odağı olmuştur.

Bu dönüşümden sadece kadınlar yararlanmayacak. Kadınların araba kullanmalarına izin vermenin, tüm Suudi Arabistan ekonomisi üzerinde büyük bir etkisi olacağı tahmin ediliyor. Bazı tahminler, ekonomik etkinin değerini 2030 yılına kadar 90 milyar ABD Doları olarak belirledi.

Otomotiv endüstrisi üzerinde kesinlikle doğrudan bir etkisi olacaktır. Suudi Arabistan’ın yollarındaki sürücülerin sayısının neredeyse iki katına çıkması bekleniyor ve bu, yan ürün ve hizmetlere olan talebin de artmasını beraberinde getirecek.

Hassan M JameelAbdul Latif Jameel Suudi Arabistan Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Hassan M. Jameel, “Kendi işimizin içinde, Toyota galerilerinin kadınlara daha da cazip gelmesini ve satış, pazarlama ve hizmet stratejilerimizin hem erkek hem de kadın tutum ve beklentilerini dikkate almasını sağlamak için olumlu adımlar atılmıştır. Bu, 3-4 aylık eğitime tabi tutulan yaklaşık 100 kadın ön-kadronun görevlendirilmesini de içermektedir. Abdul Latif Jameel Motors ayrıca, araba sürmeyi öğrenmek isteyen kadınlarda beklenen artışa cevap vermelerine yardımcı olmak amacıyla sürücü okullarının büyük bir çoğunluğuna 500’den fazla otomobil sağlamak için de bir plan başlattı.”

Suudi Arabistan’daki farklı diğer birçok işletmemiz de, hükümetin ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik daha geniş hedefleri doğrultusunda kadınların katkıları konusundaki amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak için zaman ve kaynak ayırdı.

Daha parlak bir geleceğe doğru sürüş

Suudi Arabistan, yatırım ortamını ve iş yapma kolaylığını geliştirmek için oldukça yol kat etti. Rekabetçi bir vergi ortamımız var; kurumlar vergisi oranımız ve KDV, dünyanın en düşük oranları arasında sayılmaktadır. Pek çok sektörde yatırımcılar işletmelerinin %100’üne sahip olabilirler; ayrıca, sermayenin, kârın ve kâr payının tamamının kendi ülkelerine geri götürmeleri garanti edilmektedir.

Ülkenin 32 milyon nüfusunun yarısından fazlası 25 yaşın altındadır ve bu, nispeten yüksek satın alma gücü tarafından yönlendirilen güçlü bir müşteri odaklı pazar yaratmaktadır. Ek olarak, dünya ticaretinin %30’undan fazlasının Kızıldeniz’den geçmesi ve ülkenin üç kıtanın, Avrupa, Asya ve Afrika, coğrafi merkezinde yer alması nedeniyle, ayrıcalıklı bir konumu bulunmaktadır. Suudi Arabistan ayrıca, yatırımcıların dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından bazılarında yaklaşık 1,5 milyar tüketici pazarına ulaşmalarına olanak sağlayan bir üs niteliği taşıyor.

Suudi Arabistan’ı, parlak ve müreffeh bir geleceğe taşıyan modernleşme, liberalleşme ve ilerleme yolculuğuna şimdi kadınlar da katılıyor.