• Jameel ailesi, daha iyi bir gelecek inşa etme taahhüdünü güçlendirmek amacıyla insanların, işletmelerin ve toplulukların potansiyelini gerçekleştirme hedefiyle üç çeyrek asırdır gerçekleştirdiği ticari başarısının ve ailenin yardım faaliyetlerinin 75. yılını kutluyor
  • Yeni animasyonlu video; yoksulluğu ortadan kaldırmak, eğitim ve sağlık hizmetlerini geliştirmek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve yeniliği teşvik etmek de dahil olmak üzere 17 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine katkıda bulunan 20’den fazla faaliyeti özetliyor

Jameel ailesi 75 yıllık ticari faaliyetleri ve üç çeyrek asır boyunca sürdürdüğü hayırseverlik faaliyetleriyle 1940’ların ortalarında faaliyetlerine başladığı günden beri şirketin Kurucusu olan merhum Abdul Latif Jameel’in öncülük ettiği rehber ilkeler doğrultusunda pozitif değişimi teşvik etme taahhüdünü güçlendirdi ve insanların, işletmelerin ve toplulukların kendi potansiyelini fark etmelerini sağladı. Jameel ailesi bu yolla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) doğrultusunda devam eden katkısını vurguladı.

Yeni animasyonlu video, küresel olarak çeşitli alanlarda faaliyet gösteren aile şirketi Abdul Latif Jameel’in küresel yatırım kolu JIMCO[1]’nun ve Bab Rizq Jameel, Art Jameel, Community Jameel Saudi ve Community Jameel de dahil olmak üzere ailenin hayırseverlik ve topluluk faaliyetlerinin sayısız başarısını gösteriyor.[2]

Birleşmiş Milletler Üye Devletleri 2015 yılında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini benimseyerek küresel barış ve refah için ortak bir plan oluşturdu. Hükümetlerin tek başına bu iddialı hedeflere ulaşamayacağının farkında olan Jameel ailesi; saygı, ortak değerler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma konusunda somut bir etki yaratmayı hedefleyen karşılıklı bir vizyonu temel alarak çeşitlilikleri içinde barındıran ve geniş kapsamlı ittifaklar kurmuştur.

Abdul Latif Jameel Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Bab Rizq Jameel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Community Jameel Saudi ve Community Jameel’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Mohammed Jameel KBE şunları söyledi:

“İş yapma şeklimizle ve sürekli geliştirmeye olan bağlılığımızla gurur duyuyorum. Bu taahhütle, yaşamın altyapısına yatırım yaparak dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine katkıda bulunabileceğimize inanıyorum, ancak bazılarında daha hızlı ve doğrudan bir etki yaratabiliriz ve burada bunu vurguluyoruz.”

“Mobilite, yenilenebilir enerji, enerji depolama, su projeleri ve sağlık teknolojisi gibi heyecan verici alanlarda geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Benzer şekilde, insanlığın karşılaştığı en büyük küresel zorluklardan bazılarının üstesinden gelirken fark yaratmak için yardımseverlik faaliyetlerimize de devam ediyoruz.”

Abdul Latif Jameel Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Art Jameel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Bab Rizq Jameel, Community Jameel Saudi ve Community Jameel Başkan Yardımcısı olan Fady Jameel ayrıca şunları belirtti:

“İstediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz geleceği yaratmak için özel sermayenin, hem doğrudan hem de Kamu-Özel Ortaklıklarıyla gerçek yaşamda olumlu bir etki yaratma yeteneğine sahip olduğu açıktır. Bu etki, ister ticari hedeflere ulaşarak ister yardımseverlik faaliyetleri yoluyla yaratılsın, bu çabalar dünyanın gerçekten zenginleşebileceği bir şekilde gerçekleştirilebilir.”

Abdul Latif Jameel Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Bab Rizq Jameel, Community Jameel Saudi ve Community Jameel Başkan Yardımcısı olan Hassan Jameel şu şekilde devam etti:

“İşbirlikçi ortaklıklar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın anahtarıdır. Yardım kuruluşlarıyla ortaklık kurmayı ve dönüşümsel etkiyi sürdürmeye ve bu küresel hedeflere ulaşmaya yönelik bu taahhüdü paylaşan şirketlere yatırım yapmayı amaçlıyoruz.”

Bab Rizq Jameel, Art Jameel, Community Jameel Saudi ve Community Jameel ve diğer hayırseverlik ortaklıklarının yanı sıra; aile, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak amacıyla, insanlığın karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan bazılarının üstesinden gelmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çaba, dünya genelinde yaşam kalitesini iyileştirmek için liderler, toplumsal örgütler, sanat vakıfları ve gençlerle çalışmayı içerir.

Abdul Latif Jameel, ailenin kurumsal faaliyetleri yoluyla sürdürülebilirliğin en ön safında yer alan işletmelerle işbirliği yaparak gezegenimizin kaynak sorunlarını çözüyor ve iklim değişikliğini hafifletmek için yeni yollar keşfediyor. 2016 yılında Almar Water Solutions işletmesini kuran Abdul Latif Jameel, temiz su sağlama taahhüdünü; arıtma, geri dönüşüm, sürdürülebilir tuzdan arındırma ve su kıtlığının üstesinden gelmek için yeni bilim araştırmalarını içeren faaliyetleriyle sağlam bir şekilde yerine getirdi. Sürdürülebilir enerjiye küresel geçişe katkıda bulunan Abdul Latif Jameel; hükümetlere ve şirketlere yenilenebilir enerji kaynakları sağlamak için 2015 yılında FRV’yi satın alarak bu amiral gemisi yenilenebilir enerji işletmesiyle bu alandaki varlığını ve yeteneklerini genişletti. En çok ihtiyacı olanların sağlık hizmetlerine erişimini hızlandırmak için 2020 yılında Abdul Latif Jameel Health kuruldu.

Aile; Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine aktif ve dikkatli bir şekilde daha fazla katkıda bulunmak için küresel ekonomiyi yönlendiren temel endüstrilerin geleceğini olumlu biçimde şekillendirme amacıyla küresel yatırım kolu olan JIMCO aracılığıyla yenilikçi, erken dönem ve çığır açan girişimlere ve teknolojilere yatırım yapıyor. Bu yatırımlar arasında tıp ve sağlık sektörleri (Evelo Biosciences, Cellarity, EQRx); Finansal Teknolojiler ve Sigorta Teknolojileri alanında ortaya çıkan teknolojiler, (tabby, FlexxPay), elektrikli araçlar ve gelecekteki sürdürülebilir mobilite çözümleri (RIVIAN, Joby Aviation) yer alıyor.

[1] Abdul Latif Jameel Yatırım Yönetimi Şirketi (JIMCO)

[2] Jameel ailesinin hayırseverlik ve topluluk teşvikleri arasında Bab Rizq Jameel, Art Jameel, Community Jameel Saudi ve Community Jameel bulunur.