Jameel Ailesinin iş birlikçi yaklaşımı, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmaya yönelik ortaklık vizyonuyla uyumlu

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goal – SDG), herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya yönelik ayrıntılı bir plan teşkil eder. Yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, çevresel bozulma, barış ve adalet dahil olmak üzere karşılaştığımız küresel zorlukları ele alır ve toplum olarak yaşam şeklimizin ve gezegenimizin geleceğini korumak için almamız gereken önemleri tanımlarlar.

Bu 17 Hedef, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi[1] kapsamında 2015 yılında tüm BM Üye Ülkeleri tarafından benimsenmiştir. Söz konusu gündem ile bu Hedeflere ulaşmak için 15 yıllık bir plan belirlenmiştir.

Günümüzde birçok alanda ilerleme kaydedilmektedir ancak genele bakıldığında, bu Hedeflere ulaşma amaçlı eylemler gereken hızda veya ölçekte ilerlememektedir.[2] BM SDG Zirvesi’nde BM Genel Sekreteri António Guterres, Hedeflere yönelik ilerlemenin planlandığı gitmesini sağlamak için toplumun tüm kesimlerini önümüzdeki on yıl boyunca harekete geçmeye davet etmiştir.[3]

António Guterres
BM Genel Sekreteri, António Guterres

“Herkesin elini taşın altına koymasına ihtiyacımız var. Kimseyi geride bırakmadan dünyadaki genç insanlarla birlikte hareket etmemiz gerekiyor. İnsanlık ve gezegenimiz için varmak istediğimiz noktaya giden yolda daha hızlı şekilde hamle yapabilmek ve daha ileriye ulaşabilmek için bu Zirvenin bize kazandıracağı ivmeden faydalanalım.” ifadelerinde bulundu.

Hedeflerin çoğu; başarılması halinde gerek yoksulluğu azaltmak ve gıda ile suya erişimi iyileştirmek gerek CO2 emisyonlarını azaltmak gibi sorunları çözmemizi ve varış noktasına ulaşmamızı sağlayacak öncelikli eylemleri belirlemektedir.

Ancak “SDG 17: Hedefler için ortaklıklar” biraz daha farklıdır. Hangi eylemleri gerçekleştirmemiz gerektiğini belirlemek yerine, amaçlarımıza ulaşmada başarılı olmak için bu eylemleri nasıl gerçekleştirmemiz gerektiğini özetlemektedir. SDG’lerin yalnızca güçlü küresel ortaklıklar ve iş birliği ile gerçekleştirilebileceğini vurgulamaktadır.

SDG 17’ye göre: “Kalkınma gündeminin başarılı olması için küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde, ilkeler ve değerler etrafında şekillenen, insan ve gezegen merkezli ortak bir vizyon ve ortak hedefler üzerine inşa edilen kapsayıcı ortaklıklar gereklidir…Ülkeler; küresel salgından kurtulmak, daha iyi bir ortam tesis etmek ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için güçlü bir uluslararası iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır.[4]

COVID-19 küresel salgını, dikkatlerin küresel ortaklıkların kritik rolüne daha fazla odaklanmasını sağlamıştır. Parçaların birbirine bağlı bir bütününü temsil eden küresel ekonomi; tüm ülkelerin ve bölgelerin, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin daha iyi bir şekilde toparlanabilmeleri için sağlık, ekonomi ve çevre krizlerini paralel şekilde ele almalarını sağlayacak küresel bir yanıt gerektirmektedir.

Uzun bir geçmişe sahip ortaklığımız

Bu ortaklık ruhu, 75 yılı aşkın bir süredir Jameel Ailesinin hem ticari çalışmalarının hem de hayırseverlik çabalarının kalbinde yer almaktadır.

Kurucumuz Abdul Latif Jameel’in ilk dolum istasyonunu açtığı, aynı zamanda BM’nin de kurulduğu yıl olan 1945’ten beri Jameel Ailesi saygıya, ortak değerlere ve insan toplumunun geleceği için somut değer yaratmaya yönelik karşılıklı bir vizyon temelinde dünya genelinde çeşitli ve geniş kapsamlı ittifaklar kurmuştur. Bu, hem iş faaliyetlerimizi güçlendirmekte hem de bize daha iyi bir gelecek için yenilik yapma kabiliyeti sağlamaktadır. Bu, BM SDG’lerine kolektif ve esaslı katkılarda bulunmak için oluşturulan iş ortaklıklarımızda daha da net bir şekilde görülmektedir.

UN SDG 17 infographic

Dünya genelinde gıda sistemlerinden enerjiye, eğitime ve sağlığa kadar yaşam altyapısına” yaptığımız sürekli yatırımlar sayesinde, insanlığın ve gezegenimizin karşı karşıya olduğu en zorlu soruların bazılarına çözüm bulmak için çabalarken herkes için daha adil, daha yeşil, daha refah dolu bir geleceği destekleme taahhüdümüzü sürdürmekteyiz.

Halihazırda varılan nokta ve yaratılan etki, iş ittifaklarından müşterilerimize, tedarikçilerden sivil toplum kuruluşlarına, bilimden akademiye ve ayrıca yatırımlarımıza kadar çeşitli ortaklarımızın adanmışlığı, uzmanlığı ve kaynakları olmadan imkansız olurdu.

İş ve hayırseverlik faaliyetlerimiz aracılığıyla uluslararası kuruluşlar, şirketler, yenilikçiler, üniversiteler, yerel liderler, toplum kuruluşları, sanat vakıfları ve gençlik grupları ile ortaklık kurmaktayız.

Başarımız ve SDG’lere ulaşmadaki küresel çabalara olan katkımız, karşılıklı fayda sağlayan bu ortaklıklara ve ittifaklara bağlıdır.

Ortaklık yoluyla ilerlemeyi desteklemek

En eski ortaklığımız, Abdul Latif Jameel’in ilk zamanlarına, kurucumuz tarafından Cidde’de ilk otomotiv satış noktasının açılışına kadar uzanmaktadır. Sn. Jameel, Toyota adında gelecek vadeden bir Japon markası ile ortaklık yapmış ve bu süreçte Suudi Arabistan’daki ekonomik büyümeyi sağlayan kitlesel mobiliteye öncülük etmeye yardımcı olmuştur. Toyota ile ortaklığımız, daha sonra MENAT bölgesinde otomotiv mobilitesinde Toyota ve Lexus hibrit araçları ve Toyota Mirai hidrojenle çalışan araçları gibi yeni ve sürdürülebilir modellerin geliştirilmesinde ve bunların popülerliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır.

Sürdürülebilir mobiliteye olan bu bağlılık, Jameel Ailesinin, elektrikli araç piyasasını altüst eden RIVIAN ve tamamen elektrikli eVTOL hava yolculuğu paylaşımı işindeki Joby Aviation girişimlerinin erken yatırımcıları olmasını sağlamıştır.

Ortaklık yaklaşımımızı, binek araçların yanı sıra Hino kamyonları, Toyota Sanayi Ekipmanı, Raymond malzeme taşıma, Komatsu madencilik ve inşaat çözümleri, Manitou gibi markalar ile iş birliği yaparak ticari araçlar, ekipman ve lojistik gibi diğer ulaşım alanlarına ve inşaat sektörüne hizmet veren bir dizi güç üretimi çözümlerine genişletmiş durumdayız.

Daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek

Abdul Latif Jameel Enerji ve Çevre Hizmetleri, bu ortaklık yaklaşımını su ve temiz enerji dahil olmak üzere yaşam altyapısının ayrılmaz bir parçası olan bir dizi sektörde büyük bir başarı ile uygulamaktadır.

Örneğin, su altyapısının geliştirilmesinde teknik kapasite konusunda uzman bir sağlayıcı olan Almar Water Solutions, arıtma ve geri dönüştürme ve sürdürülebilir tuzdan arındırma projelerine yaptığı yatırımlarla gezegenimizin en değerli kaynağı olan suya erişimi iyileştirmek için dünya genelinde çözüm sağlayıcılar ve yetkililerle ortaklık yapmaktadır.

Şirket, Bahreyn’deki Muharraq atık su arıtma tesisinin büyük hissedarıdır ve 2019 yılında, ortaklar konsorsiyumunun bir parçası olan Almar Water, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısında dünyanın en büyük tuzdan arındırma tesislerinden biri olan Shuqaiq 3 IWP’nin inşaat ihalesini kazanmıştır.

Almar ayrıca, yerel ortaklarla birlikte çok sayıda su geliştirme projesine dahil olduğu Latin Amerika, özellikle de Şili’deki operasyonlarını da hızla genişletmektedir. Almar, benzer şekilde 7,3 milyon insanın güvenli içme suyuna erişiminin olmadığı ve 8,4 milyon insanın uygun sanitasyondan yoksun olduğu Mısır’da, ülke genelinde atık su yönetimi ve diğer su altyapısı projeleri geliştirmek için HA Utilities ile ortaklık yapmaktadır.

Almar Water Solutions’ın su sektöründeki çabalarını, Fotowatio Renewable Ventures da (FRV) yenilenebilir enerji sektöründe göstermekte; milyonlarca eve temiz ve uygun fiyatlı enerji sağlamak için dünya genelindeki ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Grubun özel inovasyon kolu olan FRV-X, temiz enerjinin sınırlarını zorlamak için iş birliğine dayalı bir yaklaşım benimsemiştir. Harmony Energy ile yaptığı ortaklıkla Birleşik Krallık’ta bulunan Holes Bay ve Contego’daki şebeke ölçeğinde akü depolama tesislerinin geliştirildiği iki projeye öncülük etmektedir. Ayrıca, İspanya’da hidrojenle çalışan ulaşım araçları ile elde edilen faydaları daha geniş bir kitleye taşımayı amaçlayan iki farklı çığır açan kamusal mobilite ortaklığında da yer almaktadır.

Sağlıkta fırsat eşitliği için çalışmak

Jameel Ailesinin sağlık sektöründeki yatırımları uzun bir geçmişe uzanmaktadır ve sektördeki maliyetler, karmaşıklık ve katı düzenleyici çerçeveler nedeniyle ortaklık yaklaşımı, bilhassa bu alanda faydalıdır.

Abdul Latif Jameel Health modern tıbbi bakıma erişimi hızlandırmaya odaklanırken dünya genelinde gelişmekte olan pazarlarda karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları da ele almaktadır. 2020 yılında kurulan şirket, dünya çapında yeterince hizmetin sunulamadığı piyasalardaki insanlara yeni nesil sağlık teknolojileri sunmak için Evelo Biosciences, Cellarity ve Japonya’nın Tıbbi Teknoloji alanında yenilikçileri olan Melody International, Cellspect ve Holoeyes gibi ortaklarla bir dizi önemli anlaşmayı tamamlamıştır.

Diğer yanda ise Jameel Ailesinin küresel hayırseverlik kuruluşu Community Jameel, bu tür yeni nesil sağlık hizmetleri teknolojilerini geliştirmek için ihtiyaç duyulan çığır açan araştırma ve inovasyonları desteklemek için dünya genelinde önde gelen akademik kurumlarla ortaklık yapmaktadır.

Imperial College London ile ortaklaşa kurulan Jameel Institute (Abdul Latif Jameel Hastalık ve Acil Durum Analizi Enstitüsü), önlenebilir hastalıkların küresel riskini azaltmak için Yapay Zeka ve yeni veri analizlerinden faydalanmaktadır. Yakın zamanda COVID-19 küresel salgını da bu çalışmalara dahil olmuş, en kırılgan ortamlardaki halk sağlığı sistemleri güçlendirilmiştir.

Jameel Clinic (Abdul Latif Jameel Sağlıkta Makine Öğrenimi Kliniği), Eylül 2018’de Birleşik Devletler’de MIT ve Community Jameel ortaklığıyla kurulmuş ve hızla MIT’de Yapay Zeka ve sağlık hizmetlerinin merkez üssü haline gelmiştir. Jameel Clinic görüntüleme, metin ve genomik gibi çalışma yöntemlerinde biyolojik verileri modellemek için yapay zekayı kullanmaya ve makine öğrenme, biyoloji, kimya ve klinik bilimlerde yeni keşifler yapmaya odaklanmaktadır.

Bilgiye yönelik büyük arayış: araştırma ve eğitimin sınırlarını zorlama

Community Jameel’in benzer şekilde küresel kalkınmada kritik alanlara odaklanan iki başka ortaklığı daha bulunmaktadır. Jameel Su ve Gıda Sistemleri Laboratuvarı (J-WAFS), en az çevresel etkiye sahip güvenli, dayanıklı gıda ve su kaynakları sağlamak için çığır açan araştırmaları, inovasyonları ve teknolojileri finanse ederken 2017 yılında kurulan Abdul Latif Jameel Dünya Eğitim Laboratuvarı (J-WEL), dünya çapında eğitimde mükemmeliyeti ve dönüşümü teşvik etmek ve eğitimde geliştirilebilir bir değişim için küresel fırsatları belirlemek amacıyla üye kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır.

Eğitim, aynı zamanda bazı diğer Community Jameel ortaklıklarının arkasındaki itici güçtür. Bu, dünyanın dört bir yanındaki parlak öğrencilerin, başka türlü erişmeleri mümkün olmayan yüksek kaliteli bir eğitimden faydalanmasını sağlayan iki burs programını da içermektedir.

En son olarak, 2019’da oluşturulan Andrea Bocelli Vakfı-Topluluğu Jameel Bursu performans sanatları için dünyanın önde gelen konservatuvarlarından biri olan Royal College of Music, Londra’da örgün eğitim gören öğrencileri desteklemektedir. İkincisi, 2019 yılında 25. yıldönümünü kutlayan ve dünyanın önde gelen akademik kurumlarından biri olan MIT’deki gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya devam eden Abdul Latif Jameel-Toyota Yetenek Bursu’dur.

Diğer girişimler arasında; Save the Children ve J-WEL arasında öğretmenlerin travmaları atlatmalarına ve etkin eğitim vermelerine yardımcı olan bir iş birliği olan Mülteci Eğitimini Başarıya Dönüştürme (Transforming Refugee Education towards Excellence, TREE) girişimi ve Suudi Arabistan Çalışma Bakanlığı ve Suudi Hava Yolları ile birlikte çalışarak başarılı yetim çocukları her yıl yurt dışı seyahatlerle ödüllendiren Tanweer Jameel girişimi bulunmaktadır.

Kültürel alanda ise Art Jameel’in programının ve çalışma tarzının merkezinde iş birliği vardır. Önemli kurumsal ortakları arasında Victoria ve Albert Müzesi, Metropolitan Sanat Müzesi, Delfina Vakfı ve Prensin Geleneksel Sanatlar Okulu bulunmaktadır. Bu vakıf, yerel olarak hem eski hem yeni teknolojileri kucaklayan yenilikçi programlar geliştirmek üzere bireyler ve kuruluşlar ile çalışmakta, girişimciliği ve kültürel ağların gelişmesini teşvik etmektedir.

Daha güzel yarınlara doğru . . .

Bu ortaklıklar ve beraberindeki diğer pek çok ortaklık, işlerimizin SDG 17’yle nasıl uyumlu olduğuna ve bu hedefe nasıl yardımcı olduğuna dair bir ipucu sağlamaktadır. Birlikte, geleceğe bakmakta ve daha iyi yarınlar için inovasyonlar yapmaktayız.

Jameel Ailesinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine nasıl katkıda bulunduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://jameel75.com/sdg adresini ziyaret ederek videomuzu izleyebilir ve bir özet raporu indirebilirsiniz.

[1] https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

[2] https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/

[3] https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-09-24/remarks-high-level-political-sustainable-development-forum

[4] https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/